Soorten Achterstanden

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In ons werk horen achterstanden en het oplossen ervan er eigenlijk altijd bij. Op deze pagina zetten we de soorten achterstanden en incassomethoden op een rij. Uitzondering hierop vormen de achterstanden bij Banken en Verzekeraars waarover meer te vinden is op deze pagina. In het algemeen geldt dat een klant in redelijkheid moet zijn aangemaand. Hoewel er uitzonderingen zijn, is de stelregel dat iedere incassant voordat hij een volgende stap zet (een tweede aanmaning met kosten of overgaan tot deurwaardersactie bijvoorbeeld) een klant in de gelegenheid moet stellen alsnog (meestal binnen twee weken) te betalen of een betalingsregeling te treffen. Wordt dat niet gedaan, dan is dat een punt om de procedure ter discussie te stellen.
Feitelijk zijn er vijf soorten achterstanden die elk hun eigen manier van invorderen hebben.

Overheidsachterstanden (belastingen, CJIB etcetera)

Voor achterstanden bij overheidsinstellingen geldt in het algemeen dat deze zonder rechterlijk vonnis uitvoerbaar zijn en preferent zijn boven andere achterstanden. Wat volstaat is een dwangbevel van de overheidsinstantie waarna tot invordering kan worden overgegaan (beslag). Hier komt dus geen deurwaarder aan te pas.

Achterstanden bij nutsbedrijven en telecom

Als er diensten worden aangeboden zoals Gas, Electra, Water, Telefonie/Internet, kan bij wanbetaling de levering worden stopgezet. Voor de eerste drie zijn de gevolgen ingrijpend en kan er via noodmaatregelen actie worden ondernomen (crisisinterventie via het BIP/Schuldhulpbemiddeling bijvoorbeeld) om dit tegen te houden. Meestal is er een afdeling bijzonder beheer waarmee in dat geval geschakeld kan worden. Vraag hier dus om, als je met een medewerker van deze bedrijven spreekt. De werkwijze die Energiebedrijven hanteren wordt hier uitgelegd. De invordering van de opgelopen achterstand verloopt verder op een zelfde wijze via incassobureau/deurwaarder en staat feitelijk los van het stoppen van de dienstverlening.

Achterstand op hypotheek/VVE

In geval van een achterstand van de betaling op de hypotheek of aan de Vereniging van Eigenaren kan worden overgegaan (na een aantal stappen) tot verkoop van het eigen huis/koophuis. Andere crediteuren hebben dit recht niet vanwege het hypotheekrecht op het huis. In geval van een gemeentelijke schuldmiddeling of WNSP is het dus van belang dat er geen achterstanden zijn op de betaling aan Hypotheekverstrekker of VVE, want in dat geval is er een kans dat het eigen huis gedwongen verkocht gaat worden, omdat de schuldregeling hun minder oplevert.

Achterstand bij Verhuurder

Als er een achterstand is bij een verhuurder is deze verplicht is via regulier contact proberen een oplossing te vinden voor de achterstand. Lukt dat niet dan kan de verhuurder een deurwaarder inschakelen die op zijn beurt ook weer eerst moet aanmanen en proberen een oplossing te vinden. Lukt dat óók niet dan kan de deurwaarder de rechter inschakelen. Allereerst om een titel te krijgen om de vordering via bijvoorbeeld loonbeslag op te lossen maar ook geeft dit meestal recht tot beëindiging van de huurovereenkomst i.c.m. huisuitzetting. De klant moet dan deze extra kosten ook betalen.


Per 2021 is er in geval van een (te) hoge huur i.c.m. een extern oorzaak van inkomensdaling (bijvoorbeeld werkloosheid maar echtscheiding niet) de mogelijkheid om de huur te bevriezen of te verlagen. Hierdoor kan iemand die bijvoorbeeld in de vrije sector woont en hierdoor niet in aanmerking komt voor Indviduele Huurtoeslag alsnog hiervoor in aanmerking komen. Dit i.c.m. bijvoorbeeld een betalingsregeling kan dan een oplossing zijn voor de opgelopen achterstand.

Achterstanden op de zorgverzekering

Basisverzekering

In geval van achterstand in de betaling van de premie kan een zorgverzekeraar de vordering hierop overdragen aan een incassobureau of deurwaarder. Bijzonder is dat de dekking van de zorgverzekering blijft doorlopen. Als er meer dan zes maanden achterstand is op de premiebetaling basiszorgverzekering (dus niet op de aanvullende zorgverzekering!) wordt de crediteur overgedragen aan het CAK die de klant een hogere premie in rekening brengt. Dit is de zg. Wanbetalersregeling.  
Incasso kan dan ook plaatsvinden via inhouding op het salaris via het CJIB en directe inning van zorgtoeslag bij de belastingdienst). Om dit op te lossen dient een betalingsregeling te worden getroffen met de oorspronkelijke zorgverzekeraar. Na het afsluiten van de betalingsregeling stopt het CAK met incasseren. Om dubbele maandlasten te voorkomen is het handig de eerste maand van premiebetaling na het CAK mee te nemen in de betalingsregeling. Is de betalingsregeling succesvol beëindigd, dan wordt de crediteur afgemeld bij het CAK en een eventueel openstaande vordering bij hen kwijtgescholden wat betreft de administratieve boete. Is er een achterstand in de betaling bij een zorgverzekeraar, dan is het niet mogelijk over te stappen.

Aanvullende verzekering

In geval van achterstand in de betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau/deurwaarder en op de normale wijze geïnd. De dekking van de verzekering stopt op het moment van wanbetaling. Eventueel kan dit bedrag ook worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering.

Eigen Risico

Eigen risico is een op zichzelf staande vordering en is op zich geen reden voor aanmelding bij het CAK. Invordering van achterstanden als gevolg van het niet betalen van het eigen risico vindt plaats via de gebruikelijke procedure (aanmaning, eventueel incassobureau, deurwaarder). In geval van wanbetaling van gespreide betaling van het Eigen Risico wordt deze regeling opgezegd en overgegaan op het in rekening brengen van het eigen risico per declaratie. Ontstaat door het opzeggen of na het opzeggen van deze regeling achterstand, dan geldt natuurlijk de eerder genoemde incassoprocedure. Ook dit bedrag kan worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering

Meer informatie

  • Op deze pagina staat aanvullende informatie over de wijze van incasso bij zorgverzekeringen en de maatregelen die dan worden getroffen.
  • Ook op deze pagina van Zorgkiezer staat aanvullende informatie.Zie ook deze pagina: Verjaring van vorderingen, Banken en Verzekeraars en Contact met Crediteuren