Zorgverzekering

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemeen

Of je nu wilt of niet, maar als ingezetene van Nederland zit je altijd vast aan een zorgverzekering (heel kleine uitzonderingen daargelaten, zoals principiële bezwaren vanwege je geloofsovertuiging). Gemeenten bieden meestal voor mensen met een laag inkomen een voordelige zorgverzekering aan. Kijk op deze pagina om na te gaan of dit in jouw gemeente het geval is.

Zie deze presentatie voor een algemeen overzicht omtrent de zorgverzekering en zorgverzekeringsschulden.

Er is een systeem opgetuigd, zodat je altijd verzekerd bent, ook al betaal je niet. De dwangmaatregelen bij wanbetaling worden hieronder opgesomd.

Achterstanden

Achterstanden in betaling bij Zorgverzekeringen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

Achterstand in de betaling van de basispremie

Minder dan 6 maanden achterstand

In dit geval kan er een betalingsregeling met de zorgverzekeraar worden gesloten (ook voor de achterstallige premie die door de zorgverzekering al bij een incassobureau is uitgezet, mits dat valt binnen de 6 maanden achterstand). De regelingen zijn per zorgverzekeraar verschillend.

Meer dan 6 maanden achterstand

Dan val je in de Regeling Wanbetalers. De crediteur wordt overgedragen aan het CAK dat de bestuursrechtelijke zorgpremie (maandpremie+administratief rechtelijke boete (30%) in rekening brengt. In 2024 is de bestuursrechtelijke premie €175,20 per maand. Inning vindt meestal plaats via het CJIB, maar kan ook via een loonbeslaglegging. Je betaalt enkel de maandpremie plus boete en lost dus niets van de schuld af! Om hier uit te komen dient een betalingsregeling te worden getroffen met de zorgverzekeraar (let op de dubbele betaling de eerste maand, dus de eerste maand premiebetaling meenemen in de betalingsregeling). Na gunstige afronding van de betalingsregeling meldt de zorgverzekeraar de crediteur af bij het CAK en worden eventuele openstaande bedragen bij het CAK kwijtgescholden.

Wat te doen als er onvoldoende afloscapaciteit is

Er kan een situatie ontstaan dat er naast het betalen van de zorgpremie (meestal de bestuursrechtelijke premie) weinig geld overblijft om de achterstand in te lopen. Gevolg is een jarenlange betalingsregeling zonder perspectief. Om dit te voorkomen kun je dan een beroep doen op de "versnelde uitstroom wanbetalersregeling". In het kort komt deze regeling erop neer dat je gedurende 36 maanden een bedrag van de schuld aflost, waarna het restant wordt kwijtgescholden door de verzekeraar. De regeling is een aanvulling in de maatregelen om oplossingen als gevolg van wanbetaling zorgverzekeringspremie te voorkomen. Heeft iemand alleen schulden, dan zou je het verschil tussen inkomen en beslagvrije voet kunnen gebruiken om de afloshoogte te bepalen. Ligt er al loonbeslag, dan geldt een maximum van € 35 boven de beslagvrije voet, waarbij je het bedrag dus omlaag kan praten: immers het loonbeslag zet mensen al op een minimum. De regeling is met name bedoeld voor mensen die onder bewind staan. Het lukt echter soms ook als vrijwilliger (waarbij jij aangeeft dat je strak op deze afspraak zult zitten) een dergelijke regeling af te spreken.
De zorgverzekeringslijn geeft uitstekende informatie op de site en telefonisch, ook specifiek voor hulpverleners. Op de site vind je ook uitgebreide informatie zoals E-learnings.

Beslag op zorgtoeslag en beslagvrije voet

Heb je een schuld bij de zorgverzekeraar? Dan kan de (huidige) zorgverzekeraar beslag laten leggen op je zorgtoeslag.
Vanaf 1 januari 2021 is de beslagvrije voet ook van toepassing op de zorgtoeslag. In de oude situatie moest je bij de rechter de beslagvrije voet van toepassing laten verklaren, als je door het beslag te weinig middelen van bestaan overhield.

Achterstand in betaling van aanvullende verzekering/eigen risico

Als er achterstanden zijn op de betaling van aanvullende verzekeringen/eigen risico (en nadat de crediteur hierover een aantal maal is geïnformeerd), wordt de vordering in handen gegeven van incassobureau's/deurwaarder. Hier geldt geen regeling à la het CAK en de vordering is wat betreft inning vergelijkbaar met een vordering van een "normale" crediteur.

Tips

  • Als er achterstand is, dan is het bij een aantal zorgverzekeraars mogelijk bij dezelfde zorgverzekeraar waar iemand verzekerd is over te stappen naar een goedkopere zorgverzekering gedurende het jaar. Dat is dus niet alleen mogelijk bij het einde van de jaarlijkse contractsperiode. Informeer daarom bij de zorgverzkeraar of hier mogelijkheden voor zijn,
  • Gemeenten kunnen klanten die gebruik maken van de Partcipatiewet indien ze na 6 maanden wanbetaling zijn ondergebracht bij het CAK en de bestuursrechtelijke premie betalen, een voorstel doen om via inhouding op de uikering in combinatie met een afbetalingsvoorstel voor de achterstand (standaard € 35, maar lagere bedragen zijn ook mogelijk) terug te keren bij de zorgverzekering (De RUB regeling). Hierdoor hoeft er dus minder betaald te worden. Gedurende maximaal 36 maanden wordt dan naast de zorgverzekeringspremie de schuld afbetaald en als er dan nog een bedrag openstaat, wordt het kwijtgescholden. Op deze pagina van de Zorgverzekeringslijn kun je hier meer over lezen.

Lokale regelingen

Zoetermeer

Mensen in de wanbetalersregeling kunnen niet overstappen naar een andere verzekeraar en naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zoetermeer. Ook zijn zij niet meer aanvullend verzekerd. 

Voor die gevallen kan een aanvraag worden ingediend bij SUNZ. Dit geldt niet als sprake is van minnelijke schuldhulpverlening of WSNP.