Beslag door deurwaarder

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Per 1 januari 2021 is een nieuwe methode voor het vaststellen van de beslagvrije voet ingegaan. Als iemand ondanks aanmaningen de rekening niet betaalt, dan kan (in het algemeen) na een gerechtelijke uitspraak door de deurwaarder beslag worden gelegd. Hieronder worden de mogelijkheden besproken.

Deurwaarder

Algemeen

Als iemand zijn achterstanden niet betaalt, kan een deurwaarder via de rechter beslag laten leggen op het inkomen, de bankrekening of goederen. Meestal is hier een aantal stappen aan vooraf gegaan, zoals aanmaningen, laatste waarschuwingen, etcetera. Wordt de deurwaarder ingeschakeld, dan zal deze ook een aantal stappen ondernemen, zoals de crediteur dagvaarden voor een rechtszitting, vonnis betekenen, etcetera, waarna beslag kan worden gelegd op zowel de goederen van de crediteur, het inkomen (loonbeslag) als de bankrekening (bankbeslag).

Als er verschillende deurwaarders zijn met een titel om beslag te leggen is het per 1 januari 2021 niet meer mogelijk dat ze dit los van elkaar kunnen doen. In dat geval wordt er een coördinerende deurwaarder benoemd die de beslagen uitvoert en de opbrengst met de andere deurwaarders verdeelt.

Inzage

Op de site Mijn Schuldenwijzer kun je nagaan welke deurwaarders beslag op het inkomen hebben gelegd.

Vormen van beslag

Loonbeslag

Mocht op het inkomen beslag worden gelegd, dan wordt op basis van de beslagvrije voet bepaald welk deel van het salaris kan worden ingehouden ter aflossing van de schuld. Nadat de hele achterstand (plus kosten) is ingehouden door de werkgever, wordt het beslag op inkomen opgeheven. Voor de werkwijze en berekening kun je deze pagina raadplegen

Bankbeslag

Ook kan de deurwaarder beslag leggen op het positieve saldo van een bankrekening. Per 1 januari 2021 is een nieuwe regeling van kracht geworden, waardoor een deurwaarder niet meer op het gehele positieve saldo van een bankrekening beslag kan leggen. Op deze pagina wordt dat uitgelegd.

Inboedelbeslag

Ook kan er beslag op de inboedel worden gelegd. Hierbij is het mogelijk op waardevolle goederen (niet alle) beslag te leggen. Deze kunnen hierna worden verkocht om hiermee (een deel van) de schuld te voldoen. De spelregels over beslag op inboedel worden hier beschreven.

Overheidsvorderingen

Voor overheidsvorderingen (dit zijn belastingen en toeslagen, maar geen boetes) geldt dat deze in geval van achterstand zonder rechterlijke uitspraak via een beslag kunnen worden ingevorderd. De stappen om de hoogte van het beslag te bepalen zijn verder vergelijkbaar aan de stappen in geval van een deurwaarder (zie hier).

Bijzondere situaties

Op toeslagen zoals huur en zorgtoeslag kan geen beslag worden gelegd anders dan door een woningbouwvereniging respectievelijk een zorgverzekering. Voor het CJIB gelden bijzondere regels. Klik daarvoor hier.

Wat te doen in geval van een beslag

Beslaglegging kan leiden tot een eindeloze situatie. De deurwaarderskosten kunnen bijvoorbeeld dermate hoog zijn dat er weinig overblijft om de schuld mee af te lossen of dat dit een eeuwigheid gaat duren. Mocht de schuld problematisch zijn, dat wil zeggen niet binnen drie jaar aflosbaar, dan is bescherming zoeken van schuldhulpbemiddeling of eventueel WSNP de beste oplossing. In dat geval wordt de schuld een 'normale schuld', waardoor deze saneerbaar wordt en de schuldenaar na drie jaar vrij van schulden is.

Bezwaar maken tegen een beslaglegging

Mocht je het niet eens zijn met een beslag, dan kun je binnen vier weken na betekening bezwaar aantekenen. Schakel in dat geval wel juridische bijstand in. Gezien het aantal stappen dat een deurwaarder dient te ondernemen (hij dient bijvoorbeeld te informeren via betekening over de rechtszaak) voordat het tot een rechtszaak komt, zal het weinig voorkomen dat het bezwaar gegrond is. Het beste blijft het in geval van bezwaar (bijvoorbeeld omdat een rekening wordt betwist) bij het eerste contact dit duidelijk te maken aan de deurwaarder en niet te wachten totdat de rechter het vonnis heeft uitgesproken.

Tips

Te hoog loonbeslag/bankbeslag en samenloop van beslagen

Hoewel door de nieuwe werkwijze de kans dat de Beslagvrije Voet verkeerd wordt vastgesteld klein is, zal in de praktijk moeten blijken in hoeverre deze rekenmethode gaat werken. Vandaar dat het handig kan zijn zelf de hoogte van de beslagvrije voet te bepalen met deze rekentool.

Mocht de beslagvrije voet te laag zijn vastgesteld, dan kan dit kan worden teruggedraaid (en meestal met terugwerkende kracht) door contact op te nemen met de deurwaarder. In geval van een samenloop van meer beslagen geldt hetzelfde en kan er ook nooit een hoger beslag worden opgelegd dan het Inkomen -/- Beslagvrije Voet. Deurwaarders krijgen dan elk naar rato van de vordering uitbetaald en hebben ze te veel ingehouden, dan zullen ze dat ook (ten dele) moeten terugbetalen.

Laag inkomen

Als het inkomen laag is, dan leidt het loonbeslag ertoe dat mensen onder het Sociaal Minimum uitkomen. In dat geval kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat het beslag alleen op het vakantiegeld wordt ingehouden. Hierdoor stijgen de maandelijkse inkomsten, maar zal er van het vakantiegeld weinig overblijven.

Eigen huis / koophuis

Op een eigen huis (ook al zit hier een hypotheek op) kan ook beslag worden gelegd, als hier (over)waarde in zit en dit kan eventueel zelfs leiden tot gedwongen verkoop (zelfs door de hypotheekhouder die het recht heeft om bij beslag, ook al is hij niet de beslaglegger, over te gaan tot verkoop). Een advocaat inschakelen en bezwaar maken kan helpen, maar de kans bestaat dat de rechter ondanks deze hulp akkoord gaat met verkoop. Een beroep op Gemeentelijke Schuldhulpverlening kan dan soelaas bieden, zeker als het beslag langer dan ten minste 36 maanden duurt. Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat bij de betaling van het hypotheekbedrag meestal ook een deel van het bedrag bestemd is voor aflossing van de hypotheeklening. Dit wordt gezien als kapitaalopbouw voor de crediteur en kan daarom niet worden meegenomen in de bepaling van de woonlasten.

Duur van het beslag

Als de beslaglegging lang gaat duren, is er mogelijk sprake van een problematische schuld. In dat geval is het advies na te gaan of gebruik kan worden gemaakt van de Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De achterstand/schuld wordt dan gesaneerd, waarna de crediteur vrij van schulden en achterstanden is. Bovendien wordt dan gerekend met het Vrij Te Laten Bedrag dat in het algemeen meer geld oplevert om van te leven dan het bedrag dat wordt berekend op grond van de Beslagvrije voet.

Bezwaar tegen de hoogte van de Beslagvrije voet

Is een crediteur het niet eens met de hoogte van de beslagvrije voet, dan kan hij bij de deurwaarder bezwaar maken. Een voorbeeldbrief hiervoor staat op de site van het Juridisch Loket


Te hoog loonbeslag/bankbeslag en samenloop van beslagen

Hoewel door de nieuwe werkwijze de kans dat de Beslagvrije Voet verkeerd wordt vastgesteld zal in de praktijk moeten blijken in hoeverre deze rekenmethode gaat werken. Vandaar dat het handig kan zijn om zelf de hoogte van de beslagvrije voet te bepalen met dezerekentoolMocht de beslagvrije voet te laag zijn vastgesteld dan kan dit kan worden teruggedraaid (en meestal met terugwerkende kracht) door contact op te nemen met de deurwaarder. In geval van een samenloop van meerdere beslagen geldt hetzelfde en kan er ook nooit een hoger beslag worden opgelegd dan het het Inkomen -/- Beslagvrije Voet. Deurwaarders krijgen dan elk naar rato van de vordering uitbetaald en hebben ze teveel ingehouden dan zullen dat ook (ten dele) moeten terugbetalen.

Laag inkomen

Als het inkomen laag is dan leidt het loonbeslag ertoe dat mensen onder het Sociaal Minimum uit komen. In dat geval kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat het beslag alleen op het vakantiegeld wordt ingehouden. Hierdoor stijgen de maandelijkse inkomsten echter zal er van het vakantiegeld weinig overblijven.

Eigen Huis/Koophuis

In een eigen huis (ook al zit hier een hypotheek op) kan ook beslag worden gelegd als hier (over)waarde in zit en dit kan evt. zelfs leiden tot gedwongen verkoop (zelfs door de hypotheekhouder die het recht heeft om i.g.v. beslag, ook al is ze niet de beslaglegger, over te gaan tot verkoop). Een advocaat inschakelen en bezwaar maken kan helpen echter de kans bestaat dat de rechter ondanks deze hulp akkoord gaat met verkoop. Een beroep op Gemeentelijke Schuldhulpverlening kan dan soelaas bieden, zeker als het beslag langer dan ten minste 36 maanden duurt.Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat bij de betaling van het hypotheekbedrag meestal ook een deel van het bedrag bestemd is voor aflossing van de hypotheeklening. Dit wordt gezien als kapitaalopbouw voor de crediteur en kan daarom niet worden meegnomen in de bepaling van de woonlasten.

Duur van het beslag

Als de beslaglegging langer dan ten minste 36 maanden gaat duren is er mogelijk sprake van een problematische schuld. In dat geval is het advies om na te gaan of gebruik kan worden gemaakt van de bescherming van de Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De achterstand/schuld wordt dan in 36 maanden gesaneerd waarna de crediteur vrij van schulden en achterstanden is. Bovendien wordt dan gerekend met het Vrij Te Laten Bedrag dat in het algemeen meer geld oplevert om van te leven dan het bedrag dat wordt berekend op grond van de Beslagvrije voet.

Bezwaar tegen de hoogte van de Beslagvrije voet

Is een crediteur het niet eens met de hoogte van de beslagvrije voet dan kan hij bij de deurwaarder bezwaar maken. Een voorbeeldbrief hiervoor staat op de site van het Juridisch Loket