Crisissituatie

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Er is sprake van een crisissituatie in de volgende gevallen:

 • Dreigende woninguitzetting
 • Dreigende afsluiting van energie
 • Dreigende afsluiting water

Meestal is er in dit soort situaties al een lang traject van aanmanen, inschakelen deurwaarder, niet nagekomen betalingsregelingen aan de orde en vertrouwen tussen Schuldenaar en Schuldeiser is er niet meer. Toch noopt de situatie tot snel, maar wel doordacht, handelen. Het overzicht ontbreekt, dus toezeggingen over betalen kunnen in elk geval niet worden gedaan.
Wel is door de inschakeling van schuldhulpverleners er meer kans om te voorkomen dat de maatregelen worden geëffectueerd.

Dreigende woninguitzetting

Neem in geval van huisuitzetting contact op met de verhuurder en probeer tijd te kopen voor een oplossing. Meestal is er een convenant tussen verhuurder, gemeente en hulpverleningsorganisatie waar een beroep op kan worden gedaan. Neem ook gelijktijdig contact op met de Gemeentelijke Schuldhulpuitvoerder. Die kan namelijk namens de gemeente vragen om een voorlopige voorziening bij de rechter, waardoor de huisuitzetting niet mag worden uitgevoerd. Mocht je met de verhuurder niet tot overeenstemming komen, dan kun je van dit lijntje gebruik maken.

Dreigende energieafsluiting

Voordat wordt overgegaan tot afsluiting van Energie dient een aantal stappen te worden ondernomen. De energieleverancier/netbeheerder dient:

 • De klant schriftelijk te informeren/herinneren
 • Dient de klant te bezoeken
 • Dient de klant te wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening

Gaat de klant in op het advies schuldhulpverlening in te schakelen, dan vervalt in het algemeen het recht van de netbeheerder om af te sluiten. Dit geeft ruimte aan de schuldhulpverlener om de zaken op orde te stellen en maatregelen te nemen voor het op orde krijgen van de financiële huishouding. De klant moet dit wel kunnen bewijzen richting Energiebedrijf/Netbeheerder via een verklaring.

Een en ander is vastgelegd in de wettelijke "Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van electriciteit en gas" of voor een beter leesbare tekst hier.

Feitelijke werkwijze

Bij Energielevering heb je feitelijk te maken met het Energiebedrijf als leverancier (Vattenfall, Oxxio etcetera) van gas en elektra. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het netwerk van een netwerkbeheerder (Liander/Stedin/..). Als er een achterstand ontstaat, dan kan het Energiebedrijf het contract beëindigen. Dat betekent dan niet dat direct het gas en licht wordt afgesloten, want dat doet de netwerkbeheerder. Het enige wat er dan gebeurt, is dat het Energiebedrijf stopt met het innen van het geld voor levering en de achterstand gaat vorderen bij een klant op de gebruikelijke wijze.


De netwerkbeheerder start het afsluitproces na de melding door het Energiebedrijf dat het contract is beëindigd. Er wordt een brief aan de klant gestuurd met het dringende advies weer een energiecontract af te sluiten. Na veertien dagen ontvangt de klant een herinnering, waarin dringender wordt geadviseerd een contract af te sluiten, omdat anders acht dagen erna de afsluitploeg langs komt om daadwerkelijk de Electra- en Gaslevering te stoppen. Dat gebeurt echter pas, nadat uit een persoonlijk gesprek met de afsluiter duidelijk wordt dat er sprake is van onwil. Kortom: er is tijd om voor een energiecontract te zorgen om afsluiting te voorkomen.
Is de energie eenmaal afgesloten, dan kost dit samen met heraansluiten ca. € 300 (Stedin; prijspeil 2022).

Bij een nieuwe energieleverancier moeten waarborgsommen worden betaald (ca. € 200 voor gas en ca € 200 voor elektra).
Sommige energieleveranciers zijn bereid om het afgesloten contract te heropenen. Dat is de goedkoopste optie omdat er dan geen waarborgsommen nodig zijn en dit werkt het snelst. Wel moet dan het hele bedrag van de schuld ineens worden betaald.

Advies is in deze situatie sowieso met het oorspronkelijke Energiebedrijf en daarna met de netwerkbeheerder (Liander, tel. 088-5426444, Stedin tel. 088-8963963 ) te bellen en de situatie te bespreken. Verder is het goed om op de dag dat het nieuwe contract ingaat, nogmaals contact op te nemen met netwerkbeheerder om na te gaan of de afsluiting is geannuleerd. De periode tussen eindigen contract en daadwerkelijke afsluiting bedraagt dus ten minste 22 dagen (meestal iets langer), dus er is tijd om een nieuw contract af te sluiten, maar snelheid hierbij is wel gewenst.

Tips en Tricks

 • Maak in ieder geval geen gebruik van organisaties die zeggen dat ze na afsluiting binnen 24 uur de energieafsluiting kunnen herstellen. In het algemeen zijn de ervaringen met deze organisaties slecht (ze beloven meer dan dat ze waar kunnen maken) en duur. Het beste is met de gerenommeerde energiebedrijven contact op te nemen. Uitzondering hierop is wellicht Zeker Energie (zie hier) die zich juist richt op gezinnen met geldzorgen. 
 • Wil schuldhulpbemiddeling niet helpen, dan is overstap naar een andere energieleverancier eigenlijk de enige mogelijkheid. In dat geval kan wel om een waarborgsom worden gevraagd. De openstaande rekening bij het oorspronkelijke energiebedrijf wordt dan een "gewone" achterstand. Zie ook deze tip van een energieleverancier die in dit soort situaties niet zo moeilijk doet.
 • Andere tips op de site van Consuwijzer.

Dreigende Waterafsluiting

Water kan ook worden afgesloten waarbij vergelijkbare voorwaarden voor het waterbedrijf gelden als het energiebedrijf:

 • De klant dien schriftelijk geïnformeerd te worden
 • De klant dient gewezen te worden op de mogelijkheid van schuldhulpbemiddeling

Kan de klant aantonen dat er ernstige gezondheidsrisico's zijn door de waterafsluiting, dan mag het waterbedrijf niet afsluiten. Hetzelfde in het geval hij kan aantonen schuldhulpbemiddeling te hebben ingeschakeld. Voor meer informatie kun je op de site van de Rijksoverheid terecht.