Hulporganisaties (maatschappelijk) - Noordwijk

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Binnen Noordwijk zijn er de volgende hulporganisaties die gerelateerd zijn aan schuldhulpverlening:

Voor Ieder 1

De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, het Sociale wijkteam, stichting MEE, het Algemeen maatschappelijk werk Kwadraad en de jeugd- en gezinsteams zijn vanaf 1 maart 2021 samengegaan in de stichting Voor ieder 1. Door de krachten te bundelen ontstaat er één organisatie voor alle inwoners die zorg, ondersteuning of advies nodig hebben.

Voor meer info klik hier

Belastinginvullers

De belastinginvullers van de ouderenbonden in Noordwijk kunnen Noordwijkers met een niet te hoog inkomen hulp bieden bij belastingaangifte en aanverwante diensten als: aanvragen huur- en zorgtoeslag; controle van de (voorlopige) aanslagen IB/PVV; hulp bij vragen van de belastingdienst aan de klant; aanvraag (indien nodig) Digi code en/of machtigingscode; hulp bij instellen berichtenbox ‘Mijn overheid’ en andere relevante, financiële zaken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans van der Hoeven, email: hansvanderh@casema.nl .

Bibliotheek Noordwijk/
Noordwijkerhout/ De Zilk

Digitale overheid, taalhuis, voorleesExpress, laaggeletterdheid, etc

Voor meer info klik hier

Brijder

Brijder, specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte of ernstige verslaving. Ze richten zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Meer informatie kun je hier vinden.

Budgetinformatiepunt

Het budgetinformatiepunt is een initiatief van de ISD Bollenstreek (ISD) en Humanitas. Bij het budgetinformatiepunt kunt u terecht met vragen over geldzaken. Medewerkers van de ISD en vrijwilligers van Humanitas kunnen uw vragen beantwoorden en u informatie en advies geven.

Voor meer info klik hier

Buurtbemiddeling

Gaat sinds 2021 via de integrale toegang: 'Voor ieder 1'

De Brug

De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Ze bieden hulp aan verslaafden en ouders/partners/familieleden van verslaafden door middel van behandeling, begeleiding en/of huisvesting. De Brug helpt mensen die verslaafd zijn, bijvoorbeeld door ze door te verwijzen naar/plaatsen in ontwenningsklinieken en helpt mensen na de behandeling met het op orde krijgen van hun leven zoals onderdak, dagbesteding/werk en nazorg.

Voor meer informatie kun je hier terecht.

De Duijf

(In Noordwijk wordt Kwadraad gesubsidieerd vanuit de gemeente) Maatschappelijk Werk De Duijf zet zich met hart en ziel in voor mensen die in problemen zijn geraakt. Bijvoorbeeld door een verslaving, relatieproblemen, scheiding, opvoeding, eenzaamheid of financiële problematiek. We helpen mensen om een nieuwe start te maken. We werken vanuit een Christelijke motivatie.

Voor meer informatie klik hier.

Doe mee regelingen

Regelingen vanuit de gemeente voor de minima.

Voor meer info klik hier

Breinhuis / Casemanagers dementie

Voor al je vragen rond dementie.

Voor meer info klik hier

GGD Hollands Midden (Meldpunt Zorg en Overlast)

(Alleen in overleg met coördinator!!!)

Als er sprake is van iemand die hulp mijdt, overlast bezorgd (i.g.v. acute overlast politie inschakelen) dan kan contact worden opgenomen met het Meldpunt Zorg en Overlast (Contactpersoon is Tineke Bom - tfn 088-308 3620). Ook kan met het Meldpunt contact worden opgenomen voor advies.

Meer informatie over het Meldpunt kun je hier vinden.

ISD Bollenstreekt

Voor meer info klik hier

Lokaal Loket Noordwijk

Is per 1 januari 2021 overgegaan naar de Integrale toegang 'Voor ieder1'

Leef Mee!

Leef Mee! is een wegwijzer voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft of op zoek is naar mogelijkheden om zijn of haar leven nog leuker te maken in de gemeente Noordwijk.

Voor meer info klik hier

Kwadraad

Algemeen maatschappelijk werk Kwadraad biedt maatschappelijk werk aan en kan op alle vlakken van sociale problematiek maatschappelijk werk aanbieden. 

Kwadraad is onderdeel van Voor ieder 1

Stek, voorheen de Noordwijkse Woningstichting

Klik hier om naar de website van Woningcorporatie Stek te gaan

Reuring

Het doel van REURING is om te luisteren naar mensen, wat zijn hun wensen, ... waar je heen kunt om even een kop koffie te drinken, ook dat kan bij REURING.

Voor meer info klik hier

Schulddienstverlening

ISD Bollenstreek

Voor meer info klik hier

Schuldinfo

Juridische info voor hulpverleners (let op info mbt Schuldsanering en wat gaat veranderen 36 naar 18 mnd)

Voor meer info klik hier

Sociaal Wijkteam Noordwijk

Is per 1 januari 2021 overgegaan naar de Integrale toegang 'Voor ieder1'

Startpunt geldzaken

De ISD werkt samen met Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Deze plannen helpen u uw geldzaken in balans te brengen en te houden.

Voor meer info klik hier

Stichting hulp in Noordwijk / SchuldHulpMaatje Noordwijk

Begeleid mensen die geldzorgen hebben door middel van:

Voor meer informatie kun je hier klikken.

Stichting MEE

Ondersteund mensen met een beperking. Zitten in Voor ieder 1

Voor meer info klik hier

Taalhuis

Voor laaggeletterdheid, taalcafé, taalcoach, leeskring, kennismaken met de computer, digi-sterker, etc.

Voor meer info klik hier.

Van Limburg Stirum Stichting

(Alleen in overleg met coördinator of voorzitter!!!)

De Van Limburg Stirum Stichting in Noordwijk wil mensen financieel helpen als alle andere mogelijkheden geprobeerd zijn en niet passend blijken.

Het moet beperkt blijven tot overzichtelijke concrete problemen, bv een laptop, hulp bij een cursus, een fiets als vervoermiddel e.d.

En de gift moet bijdragen aan de weg naar zelfredzaamheid en het geld wordt niet aan de persoon zelf uitgekeerd, maar aan de instantie/winkel.

Leg de vraag éérst voor aan Leo Salman. Hij overlegt met Adry Beugelsdijk en brengt het daarna verder.

Veilig Thuis

(Alleen in overleg met coördinator!!!)

Hoewel geen lokale organisatie vermelden we Veiligthuis.nl hier toch.

In geval van een (vermoeden) van geweld (verbaal of fysiek) in een gezin kun je contact opnemen met Veiligthuis.nl. Zij kunnen adviseren, ingrijpen(indien nodig) of doorverwijzen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de coördinatoren.

Voedselbank

De voedselbank is een organisatie met als doelstelling iets te doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de voedselbank dan kun je dit formulier gebruiken om te bepalen of je in aanmerking komt (bewaren heb je later nog weer nodig) en kun je je aanmelden via een mail of dit telefoonnummer: 06-42689081.

Klik voor meer info hier.

Welzijn Noordwijk

Welzijn Noordwijk is een welzijnsorganisatie en is er voor alle inwoners van Noordwijk van 18 jaar en ouder, met als doel het welzijn in Noordwijk te bevorderen.

Voor meer info klik hier

Wmo Adviescentrum

Is per 1 januari 2021 overgegaan naar de Integrale toegang 'Voor ieder1'

Woningstichting Sint Antonius van Padua

Voor meer informatie zie website hier.

Zelfstandig ondernemer en (dreigende)schulden

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u schulden? De ISD Bollenstreek heeft mogelijkheden om zelfstandigen met schulden te helpen. Op welke manier is afhankelijk van uw persoonlijke- en bedrijfssituatie.

Voor meer info klik hier.