Zoetermeer - Overzicht Organisaties

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
LogoshmZ.jpg

Financiële ondersteuning

Hieronder vindt u een aantal organisaties die zich m.n. bezig houden met financiële zaken voor mensen met een laag tot minimaal inkomen. Een aantal van deze organisaties houdt zich voornamelijk bezig met schuldhulpverlening, en een aantal organisaties geeft iets gratis/met korting weg, of verleent gratis/met korting diensten.

Gemeente Zoetermeer

De Gemeente Zoetermeer is er voor alle inwoners van Zoetermeer. De gemeente biedt veel voorzieningen aan.
Je kunt er een bijstandsuitkering , bijzondere bijstand of Individuele inkomenstoeslag aanvragen. Kijk dan eerst eens op de Infokaart met het stroomschema van alle soorten uitkeringen om te bepalen waar de betreffende cliënt recht op heeft en onder welke voorwaarden. Je vindt de Infokaart uitkeringen in het HVS onder Documenten / Lokale documenten /Hulpmiddelen-Procedures-Bereikbaarheid e.a. Zie ook de algemene informatie over uitkeringen op deze Kennisbank.

De gemeente voert ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit en kan een persoonsgebonden budget beschikbaar stellen. Voor meer informatie klik hier.

De gemeente biedt verder een zorgverzekering aan voor mensen met een minimaal inkomen.

Ook kunnen mensen met een minimaal inkomen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen.

In Zoetermeer kennen we ook de ZoetermeerPas. Dit is sinds 2021 een pas met digitaal tegoed voor diverse culturele, sportieve en/of leerzame activiteiten.

En als je hulp wil bij het oplossen van financiële problemen, dan kan de gemeente je daar ook bij helpen. Zie verder Schuldhulpverlening door gemeente Zoetermeer hieronder.


In 2021 is er een maatschappelijke discussie ontstaan over mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en die extra inkomsten (in geld of natura) hebben. Officieel heb je als bijstandsuitkeringsgerechtigde geen vrijstelling voor het ontvangen van extra inkomsten. De gemeente Zoetermeer is voornemens om wettelijk te regelen dat deze mensen jaarlijks een vrijstelling krijgen van maximaal € 1200,- aan extra inkomsten en wil deze mensen voor 1 augustus 2021 hier duidelijkheid over geven. Voor de meest actuele informatie kun je je het beste tot de gemeente wenden, tel: 14079.


Voor mensen met een uitkering is het even oppassen als je je eigen spullen wilt verkopen. Eigen spullen verkopen is toegestaan. Niet toegestaan is het inkopen en weer verkopen van spullen. Dat wordt gezien als handel.

De gemeente Zoetermeer biedt sinds december 2020 ook hulp aan aan gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Vermoed je dat je ook een gedupeerde van deze affaire bent, dan kun je je melden door te bellen met 14079 onder vermelding van Loket Toeslagenaffaire. Je kunt ook een mail sturen. Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

De gemeente Zoetermeer is aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute(NSR). De Nederlandse Schuldhulproute helpt mensen de weg te vinden naar de juiste hulp. Als eerste doet men een test via Geldfit ([1]), en daaruit blijkt met welke hulp men het beste geholpen is. Daarna helpt de Nederlandse Schuldhulproute om ook daadwerkelijk contact te leggen.

Verder is de gemeente Zoetermeer aangesloten bij Startpunt Geldzaken, een samenwerkingsverband van het Nibud met Vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Op Startpunt Geldzaken vind je geldplannen voor verschillende doelen en omstandigheden zoals 'beter rondkomen', 'Studie van kinderen', 'ZZP', 'Bijna 18 jaar' en 'Statushouders'. Daarmee kun je samen met een cliënt via een gerichte vragenlijst komen tot een plan van aanpak.

Schuldhulpverlening door gemeente Zoetermeer

Klik op de volgende link voor algemene informatie over schuldhulpverlening, schuldhulpbemiddeling en schuldsanering.

Voor het aanvragen van minnelijke schuldhulpverlening/schuldhulpbemiddeling bij de gemeente Zoetermeer is de werkwijze als volgt:

 1. Aanmelding. Dit kan digitaal of telefonisch via nr. 14079 (keuze 4) op werkdagen tussen 9 en 17u. Na ontvangst van de aanmelding belt de gemeente binnen 1 werkdag om binnen 4 weken een afspraak te maken voor een eerste gesprek, de voorintake.
  bij de schriftelijke uitnodiging wordt een vragenlijst meegestuurd over de financiële situatie om mee te nemen naar de voorintake.
 2. Voorintake. Dit is het eerste gesprek over de situatie van de aanvrager. De gemeente beoordeelt daarbij of een aanvraag Schuldhulpbemiddeling zinvol is.
  Het is nuttig en soms ter ondersteuning zelfs nodig dat het schuldhulpmaatje de aanvrager begeleidt, maar de aanvrager moet zelf uitleg geven over de situatie en de vragen beantwoorden.
 3. Aanvullende gegevens verzamelen. De aanvrager krijgt hiervoor bij de voorintake een vragenlijst/aanvraagset mee. Het verzamelen van de gegevens is vaak een flinke klus. De gemeente stelt hiervoor een termijn van 15 dagen. Er is vaak meer tijd nodig om de gevraagde gegevens uit te zoeken en aan te leveren. Dan verleent de gemeente uitstel mits dit tijdig voor het einde van de 15 dagen periode telefonisch is aangevraagd (zie nummer onder punt 1).
  Het is heel belangrijk dat de aanvrager een bewijs van afgifte vraagt en een eigen kopie van de aanvraagset met alle bijlagen maakt. Dat kan ook op het kantoor van SHMZ. De aanvraagset kan ook digitaal worden ingevuld en ingeleverd, mits alle bijlagen hierin conform voorschrift in de aanvraagset zijn ingevoegd en goed leesbaar zijn!
  Klik hiervoor de aanvraagset. Een digitaal bewerkbare Wordversie staat in HVS onder Documenten / Lokale Documenten / Hulpmiddelen-Procedures-Bereikbaarheid e.a.
 4. Intake. Als alle aanvullende gegevens zijn ontvangen wijst de afdeling Schuldhulpverlening een consulent toe aan de aanvrager. Tot dan toe verliepen de contacten via de back-office. De consulent nodigt de aanvrager uit voor de intake. Hierin worden afspraken gemaakt over budgetbeheer of bewindvoering gedurende de hele periode, wordt uitgelegd hoe de verdere procedure verloopt en worden verdere afspraken gemaakt. Voor de aanwezigheid van het maatje geldt hetzelfde als bij de voorintake (punt 2).
 5. Vaststellen van het Plan van aanpak voor de verdere begeleiding, gericht op stabilisatie en oplossing.

Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ)

Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) is een organisatie die bij een urgente financiële noodsituatie mensen uit de brand kan helpen. Een klein beetje financiële ondersteuning kan soms ernstige grote problemen voorkomen.
Er kan een beroep worden gedaan op het Noodfonds voor een gift van maximaal € 1500,-. Of men kan een beroep doen op het Sociaal Leenfonds Zoetermeer voor een renteloze lening van maximaal € 1750,- (gezinnen maximaal € 2500,-). SUNZ geeft ook supermarktpasjes uit wanneer men geen geld meer voor de boodschappen heeft en het inkomen nog even op zich laat wachten. De aanvragen voor deze voorzieningen kunnen alleen door een hulpverlenende organisatie zoals ook SchuldHulpMaatje Zoetermeer worden ingediend bij SUNZ. Voor alle voorwaarden en contactgegevens zie de website.

Humanitas

Humanitas biedt op verschillende gebieden ondersteuning aan mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning gratis aanbiedt.Zo kan Humanitas helpen bij ordenen van de thuisadministratie en bij kleine schulden. Maar ook voor opvoedingsproblemen, steun bij verlies of gewoon een vriendschappelijk huisbezoek kan men een beroep doen op Humanitas. Klik op de links voor meer informatie en contactgegevens.

Stichting Leergeld

Via Stichting Leergeld kunnen ouders (van kinderen tot en met 17 jaar) met minimale financiële middelen (minder dan 130% van de bijstandsnorm) een zogenoemd Kindpakket aanvragen. Ouders kunnen bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor schoolspullen via een schoolspullenpas, voor een laptop of voor een fiets. De website heet niet voor niets “Elk kind doet mee”. Er gelden wel voorwaarden, die staan per voorziening op de website vermeld. Er kunnen zelfs meerdere voorzieningen aangevraagd worden. Klik op de link voor contactgegevens.

Stichting Mensen in Minima (MIM)

Bij Stichting Mensen In Minima (MIM) biedt men gratis praktische hulp en informatie bij vragen over werk, zorg, inkomen en sociale wetgeving aan mensen met een minimum inkomen. De stichting helpt bij het invullen van formulieren en het opstellen van mails, brieven en bezwaarschriften. Het MIM is een vertrouwelijke gesprekspartner en heeft een signaleringsfunctie. Ze verwijst de cliënt zo nodig ook door naar andere professionele organisaties. In Zoetermeer houdt men op 2 locaties spreekuur, te weten Meerzicht en Oosterheem.

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade Zoetermeer biedt hulp, advies en informatie aan op het gebied van werk, zorg, inkomen en belastingen. Men helpt o.a. met het invullen van formulieren en de belastingaangifte. De hulp is gratis, alleen voor de belastingaangifte geldt er een inkomensgrens van € 1500 euro. Indien men een afspraak wil maken, dan graag vooraf even bellen tussen 9.00 en 12.00 uur.

SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ)

SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt bij (problematische) financiële problemen. De organisatie is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie SchuldHulpMaatje Nederland. Als je hulp wilt bij het oplossen van je financiële problemen dan kun je je aanmelden via de website uitdeschulden.nu. Je krijgt dan een getraind Maatje toegewezen die samen met jou je financiële situatie in kaart brengt en helpt de problemen op te lossen. SchuldHulpMaatje Nederland kent een aantal websites zoals schuldhulpmaatje.nl (voor algemene informatie), Moneyfit.nl (Moneyfit is speciaal voor jongeren tot en met 27 jaar), Geldfit.nl (op Geldfit kun je een test over je financiële gezondheid maken) en uitdeschulden.nu (voor mensen die hulp zoeken). SchuldHulpMaatje Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente en alle andere (vrijwilligers)organisaties in Zoetermeer.

Ben je hulpverlener en wil je graag met iemand van SchuldHulpMaatje overleggen, bel ons of mail.

Maatje worden?

Om alle mensen met financiële problemen bij te kunnen staan, hebben wij altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Lijkt het je leuk om mensen te helpen met hun financiën en wil je Maatje worden? Lees hierover van alles op onze landelijke website. Lijkt het je, na het lezen, nog steeds leuk om Maatje te worden? Meld je dan aan met dit formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.


Interne Informatie voor Maatjes
Interne informatie vind je in het HVS onder: ''Documenten / Lokale Documenten / Hulpmiddelen-Procedures-Bereikbaarheid e.a.:

 • Bereikbaarheid van de coördinatoren en de Expertiseteams ZZP, Juridische zaken en fiscale Zaken van SHMZoetermeer.
 • Coronaprotocol Zoetermeer met de laatste aanpassingen.

Lees hier de laatste nieuwsbrieven voor Maatjes!

Uitgaven besparende ondersteuning

Hieronder worden een aantal instellingen genoemd. Mensen met een minimum inkomen of met beperkte financiële mogelijkheden kunnen hiervan gebruik maken. Per instelling is opgenomen of het gratis of goedkoop is. Als er voorwaarden aan zijn verbonden, wordt dit vermeld.

Voedselbank Haaglanden

Wie onvoldoende financiële middelen heeft om elke dag een maaltijd op tafel te zetten kan een beroep doen op de VoedselbankHaaglanden. Aanvragen kan alleen door een hulpverlenende organisatie. Het is mogelijk om direct voor de eerste 2 maanden een voedselpakket aan te vragen als de financiële gegevens van een klant nog niet duidelijk zijn, terwijl er direct voedselhulp nodig is. Binnen 2 maanden moeten de financiële gegevens dan worden aangeleverd.

De hulpverlener vult het betreffende formulier in en stuurt het op (vul voor een proefberekening alleen het aantal gezinsleden en de Inkomsten en uitgaven in). Vul bij de NAW-gegevens altijd de gegevens van de eigen organisatie in!

Wanneer de afdeling Klantregistratie de aanvraag vóór maandagochtend 9 uur ontvangt, wordt die in principe dezelfde week nog verwerkt. Na akkoord en toewijzing kan men dan wekelijks een gratis voedselpakket afhalen. Voor noodsituaties kan het sneller. Zie het HVS onder 'Betrokken instanties' / Voedselbank.
De toewijzing is tijdelijk. Vanaf 2 weken vóór de einddatum kan een herbeoordeling worden aangevraagd.
Wanneer het voedselpakket regelmatig niet wordt opgehaald of gedurende twee weken achtereen niet zonder melding vooraf bij het uitgiftepunt niet wordt afgehaald, wordt de verstrekking stopgezet. Dan kan pas na 3 maanden een nieuwe aanvraag worden ingediend. Voor alle voorwaarden en contactgegevens zie de website.

Voedselbank voor dieren.

Mensen die ingeschreven staan bij de Voedselbank komen in aanmerking voor de Voedselbank voor dieren. Deze Voedselbank zorgt ervoor, dat mensen met een laag inkomen hun huisdieren niet weg hoeven te doen. Wel moet er rekening gehouden worden met een aantal spelregels.

Iedereen een Maaltijd (IEM)

Stichting Iedereen een Maaltijd (IEM) voorziet mensen die zonder eten zitten en geen geld meer hebben van een maaltijd. Doordat instanties vaak traag en langs elkaar heen werken, zijn er mensen die letterlijk in een gat vallen. IEM voorziet deze mensen elke dag van een gezonde warme maaltijd. Op de website staat voor elke dag een menu vermeld. Ook vermeldt deze site hoe men IEM kan steunen.

Stichting Oosterfaantje

De stichting Oosterfaantje verstrekt een gratis maaltijd aan iedereen die kan aantonen, dat hij/zij per week tussen de € 40,00 en € 65,00 te besteden heeft. Met regelmaat wordt het bestedingsbedrag gecontroleerd. Aanmelden kan via de website stichting Oosterfaantje.

Kledingbank Zoetermeer

De stichting Meve staat voor: Met elkaar, voor elkaar! en is de kledingbank van Zoetermeer. De tweedehands kledingbank verkoopt goedkope kleding. Ze zorgen ook voor de mensen die buiten de regels van de voedselbank vallen. Voorwaarden zijn dat aangetoond wordt dat de aanvrager een laag inkomen heeft en er geldt een eigen bijdrage van € 1,00 per persoon voor 5 stuks kleding. Voor openingstijden en inschrijven zie de website van de stichting Meve.

Kledingwinkel Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft in Zoetermeer een kledingwinkel met mooie gebruikte kleding voor een lage prijs. U kunt terecht voor dames-, heren- en kinderkleding. Zo ook voor schoenen, tassen en huishoudlinnen etc. De goederen kunnen goedkoop worden gekocht. Deze locatie is tegelijkertijd een ontmoetingswinkel. Momenteel zijn ze open op donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Het adres is Prismalaan 26 in Zoetermeer (wijk Rokkeveen). Zie voor verdere informatie de website van het Leger des Heils.

Speelgoedbank IKROS

Bij de Speelgoedbank kan ieder kind van 0 tot 13 jaar met een Zoetermeerpas iedere maand voor drie punten speelgoed komen uitzoeken

Pelgrimshoeve

De Pelgrimshoeveis een snuffelmarkt, welke is begonnen als bazar. Vanwege het succes werd de bazar omgezet naar een permanente tweedehandsmarkt. Op deze markt zijn artikelen zoals huishoudelijke goederen, meubels, kleding, boeken, gereedschap etc. goedkoop te verkrijgen. De voor verkoop geschikte goedkope goederen worden schoon en niet kapot verkocht. De Pelgrimshoeve hanteert het moto "Wij kopen niets, maar verkopen bijna alles". Klik hier voor informatie over de Pelgrimshoeve.

Schuurtje van Vincentius

Het Schuurtje van Vincentius is een kringloopwinkel. In deze tweedehands kringloopwinkel zijn goederen zoals huishoudelijke goederen, meubels, boeken etc goedkoop aan te schaffen. De goedkope goederen worden schoon en heel verkocht. Het Schuurtje van Vincentius is elke eerste en derde zaterdag van de maand geopend. Klik hier voor de informatie op de website van de Vincentiusvereniging.

Klussendienst Gilde Zoetermeer

Voor in Zoetermeer wonende minder draagkrachtigen is voor het uitvoeren van kleine klusjes de mogelijkheid om een beroep te doen op Gilde Klussendienst. Men kan op een goedkope wijze kleine klusje laten uitvoeren. De kosten bedragen € 5,00 per uur. Zie de uitgangspunten op de website van Gilde Klussendienst.

Klussendienst Ambachtenwerkplaats Piëzo

Bij Piëzo is de mogelijkheid om gebruik te maken van de Klussendienst Ambachtenwerkplaats. Deze klussendienst is bedoeld voor mensen die niet zelf in staat zijn door financiële en/of lichamelijke omstandigheden om klussen in huis te doen. Klik voor informatie op de website van de Ambachtenwerkplaats

Stichting Eigen Wij

Stichting Eigen Wij biedt een handreiking aan vrouwen die geen geld hebben voor menstruatieproducten. Omdat menstruatiearmoede ook in Nederland een probleem is, liggen maandverband en tampons klaar in de Eigen Wij-boerderij, Voorweg 112 Zoetermeer Voorlopig kunnen vrouwen die hier behoefte aan hebben, deze producten ophalen tijdens de inloopochtend op de woensdagen. Vanaf half september zijn de producten 24 uur per dag en zeven dagen per week mee te nemen uit het buurtkastje van Eigen Wij, aan de Voorweg 112. De stichting stelt gratis menstruatieproducten ter beschikking aan eenieder dit die nodig heeft. De producten zijn vooralsnog elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur tijdens de inloopochtend op de Eigen Wij-boerderij mee te nemen. Vanaf half september zijn de producten 24/7 beschikbaar. De menstruatieproducten worden ter beschikking gesteld door het Armoedefonds. Armoedefonds Eén op de tien vrouwen geen geld voor menstruatieproducten. Het Armoedefonds stelt maandverband en tampons via stichting Eigen Wij gratis beschikbaar.

Maatschappelijke hulp, zorg en ondersteuning

Algemene overzichten en loket inZet

Er zijn meer maatschappelijke organisaties in Zoetermeer dan hier behandeld kunnen worden. Om een algemeen beeld te krijgen zijn de volgende overzichten nuttig:

inZet
Als nog niet duidelijk is bij welke hulpopganisatie een cliënt terecht kan, is inZet de juiste ingang.
inZet biedt vanaf mei 2021 één loket voor elke hulpvraag voor zorg en welzijn in Zoetermeer. Hierin werken Kwadraad, LIMOR, MEE, impegno, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis, WMO Maatwerk en Fonteynenburg samen.
InZet werkt wijkgericht. Het eerste contact is met de bureaudienst (079-8887770 of contactformulier). Die verwijst naar de juiste stand-by dienst per wijk-gebiedsteam. De stand-by dienst reageert in principe binnen 2 dagen. inZet zoekt in overleg met de hulpvrager de juiste hulporganisatie. Daarbij is ook een gesprek met de cliënt in de wijk mogelijk.

Kwadraad (maatschappelijk werk)

Kwadraad is er voor problemen met opvoeden, eenzaam zijn, somber zijn, verwerken van verdriet, relatie, huiselijk geweld, verslaving en geldgebrek. Verder voor juridische hulp zoals bij het maken van bezwaar. Kwadraad kan ook doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.
Voor contactinformatie van wijkcoaches etc. zie het HVS onder Betrokken instanties of meteen in het dossier van de hulpvrager onder Tabblad Coördinatie.

Schoolformaat (schoolmaatschappelijk werk)

Schoolmaatschappelijk werk biedt bij problemen kortdurende individuele begeleiding aan basisschoolleerlingen. Daarnaast verzorgen zij trainingen, workshops, themabijeenkomsten enz. Zo nodig helpen zij bij het doorverwijzen naar een hulpverleningsinstantie. Elke basisschool heeft zijn eigen schoolmaatschappelijk werk. Voor meer informatie kunnen de ouders contact opnemen met de betreffende school. Ligt dat lastig, dan kan een maatje de ouders naar Kwadraad (als intermediair) verwijzen of zelf in overleg met de ouders de situatie aan Kwadraad voorleggen.

Buurtwerk (jongerenwerk)

Krachtgericht jongerenwerk dat is de expertise van Buurtwerk. Zo draagt Buurtwerk bij aan "veerkrachtige buurten waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. Jongerenwerkers, gericht op jongeren tot en met 23 jaar, zetten zich in voor leefbare wijken, volgen meldingen op en bemiddelen. Met ouders, bewoners, leraren en partners zetten ze de schouders onder de gezamenlijke opgave: van doelen naar daden. Buurtwerk doet dat met vinden, verbinden en versterken. Voor Zoetermeer is de contactpersoon Aissa al Wahabi, tel: 0622144805, mail.

Daklozenpunt en Daklozenloket

Je bent dakloos als je geen vaste woonplaats of verblijfplaats hebt. Je hebt dan geen adres om te wonen of te logeren en je staat ook niet met een adres ingeschreven in het bevolkingsregister.
Je bent thuisloos als je steeds wisselt van onderdak en/of woonplaats, ook wel bankhoppen genoemd. Een thuisloze staat soms wel ingeschreven in het bevolkingsregister. Vaak is dat op het adres van een familielid of kennis waar die het meest overnacht of is dit is de plek waar zijn of haar spullen staan.

Opvang en financiële bijstand voor dak- en thuislozen

Om recht te hebben op financiële bijstand heb je als dak- en thuisloze een briefadres nodig. Dat kun je aanvragen. Heb je als thuisloze wel een briefadres, ben je ingeschreven op een adres of krijg je tijdelijke (maatschappelijke) opvang? Dan kun je bijstand aanvragen in de eigen gemeente.
Voor Zoetermeerse daklozen en thuislozen of voor wie dakloosheid dreigt en op straat komt te staan is er het daklozenpunt van de gemeente. Aanmelden kan digitaal of fysiek bij de receptie aan het Werkplein. Binnen ongeveer een week word je dan gebeld. Het Zoetermeerse daklozenpunt kan helpen met inschrijven bij Woonnet, verwijzen naar de juiste hulporganisaties en een briefadres regelen. Voor voor gezinnen die ontruimd worden zijn er enkele noodwoningen. Alleen gezinnen die een woning achterlaten komen hiervoor in aanmerking, dus geen mensen die al bij anderen inwoonden.
De daadwerkelijke hulp en de voorzieningen voor daklozen worden geregeld door de daklozenzorg van de gemeente Den Haag als 'Centrumgemeente maatschappelijke opvang & beschermd wonen', dus ook voor inwoners van Zoetermeer.
Daar kunnen daklozen terecht voor opvang, een briefadres en een uitkering.
Maandag tot en met vrijdag houdt het Daklozenloket inloopspreekuur tussen 9 en 13 uur aan de Binckhorstlaan 119-1. Een legitimatiebewijs is vereist. Een afspraak maken is niet nodig en niet mogelijk.
Spoedeisende nachtopvang kan tot 17u worden aangevraagd bij het Daklozenloket, tel. 070 - 353 7291. Buiten kantooruren moet dit per mail. In de mail moet de naam en het bsn van de cliënt staan en de naam en bereikbaarheid van de hulpverlener. Ook aanmelden voor Housing First Zuid-Holland van Limor kan (alleen) via het Daklozenloket.

Noodopvang voor jongeren

Voor jongeren heeft het Leger des Heils in Den Haag speciale nachtopvang. Spoedhulp voor jongeren tot en met 23 jaar levert het Crisis InterventieTeam Jeugd van de gemeente Den Haag, tel. 070-3450506, en buiten kantooruren (tussen 17u en 09u) tel. 070 - 379 51 60. Voor overige hulp kunnen jongeren terecht bij het Daklozenloket.

Onderdak bij acute psychische problemen, ook voor jeugd en bij huiselijk geweld

De crisisopvang in Zoetermeer biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen en die snel een plek nodig hebben. Zie verder de link.

Wmo en PGB

Kijk hier voor algemene informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en hier over het Persoonsgebonden budget (PGB).

Voor hulp bij het aanvragen is in Zoetermeer een Wmo-consulent beschikbaar en voor ingewikkelde vragen een Cliëntondersteuner van MEE - ZoSamen.
Klik op de links voor de verdere uitvoering in Zoetermeer van de Wmo en het toekennen van een PGB.

Limor (vangnet voor psycho - sociale problemen)

Limor is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Limor is er voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Dit kunnen daklozen en thuislozen zijn, verslaafden, ex-gedetineerden, personen met psychische problemen, met verkeerde relaties en/of flinke schulden en mensen met combinaties van dergelijke problematiek. Bij kinderen werkt Limor samen met jeugdhulpverleners. Hulp door Limor wordt betaald door de gemeente Zoetermeer vanuit de WMO. Alle cliënten van Limor hebben een zorgtoewijzing nodig. Als uit de aanmelding blijkt dat Limor kan helpen vraagt Limor die aan. Er is ook een eigen bijdrage. Limor in Zuid Holland (contact) heeft de volgende hulpverleningsvormen:

 • Beschermd wonen
 • Housing first (voor dak- en/of thuislozen)
 • Housing first (voor jongeren)
 • Doorstroomvoorziening
 • Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met meervoudige problematiek, voor wie het sociaal netwerk of vangnetwerk niet toereikend is.

impegno (psychische problematiek)

impegno biedt tijdelijke zorg aan alleenstaanden en gezinnen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. impegno is laagdrempelig en komt naar de cliënt of het gezin toe. impegno biedt:

 • Individuele begeleiding (geen leeftijdsgrenzen) Aanvraag en bekostiging via gemeente/WMO.
 • Individuele behandeling door psychologen (max. leeftijd 64 jaar), bekostigd vanuit de zorgverzekeraar. Wel wordt het eigen risico aangesproken.
 • Individuele behandeling door psychologen voor jongeren van 0 – 18 jaar. Aanvraag en bekostiging via gemeente/WMO omdat dit jeugdzorg betreft.
 • Gezinsondersteuning voor gezinnen met min. 1 thuiswonend kind (altijd onderdeel van een behandeltraject).
 • Huishoudelijke ondersteuning, ook in Zoetermeer. Aanvraag en bekostiging via gemeente/WMO.

Kijk hier voor meer informatie en contact.

MEE - via ZoSamen (ondersteuning bij zorgkeuze - bemiddeling)

Cliëntondersteuning wordt in Zoetermeer geleverd door MEE en aangevraagd bij ZoSamen.
Het team van cliëntondersteuners biedt informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. Cliëntondersteuners kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. Ondersteuning is er op allerlei terreinen zoals zorg, welzijn, onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen en wonen. De ondersteuner staat ook naast de cliënt bij overleg met instanties. MEE zelf is met name gespecialiseerd in ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, vormen van autisme, een GGZ-achtergrond of een andere (chronische) beperking.De cliëntondersteuner komt op voor het belang van de cliënt en kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen welke zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Cliëntondersteuning is gratis. Mensen die zorg krijgen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen voor cliëntondersteuning ook terecht bij het zorgkantoor.

Piëzo (participatie - taal - migranten)

Stichting Piezo ondersteunt en begeleidt medemensen, die buiten de samenleving staan of dreigen te komen bij participatie, integratie en emancipatie om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Piëzo doet dit met een veelheid aan projecten. Enkele worden hier uitgelicht.
Preventieve Armoedebestrijding
Met dit project worden met name migranten en inburgeraars thuis met hun financiën begeleid. Dit kan met hulp van een bezoekvrouw of -man. Deze bezoekvrouw of -man begrijpt de cultuur uit het thuisland en kan helpen met het oplossen van de taalbarrière.
Aanmelden kan bij de coördinator: Odette Panneman. Tel. 06-36019137 of mail.
Taal en Toekomst
Vrijwillige taalcoaches begeleiden migrantenjongeren 1-op-1. Met dit project worden de Nederlandse taal- en (toekomst)vaardigheden van jonge migranten verbeterd en leren ze om zich in het Nederlands te presenteren en uit te drukken.
Opstap naar maatschappelijke participatie na de inburgering
Dit project voert Piëzo uit in samenwerking met de Gemeente Zoetermeer en is gericht op het vergroten van het taalniveau en het zelfvertrouwen van de deelnemers. De deelnemers ontvangen een bijstandsuitkering en worden geselecteerd door de klantmanagers van de Gemeente Zoetermeer.
De deelnemers volgen eerst twee dagdelen per week intensieve taallessen en krijgen één dagdeel per week les in maatschappij oriëntatie. Daarna verrichten ze twee dagdelen per week vrijwilligerswerk en krijgen zij nog intensief taalles en intervisie op het vrijwilligerswerk.
Taalontmoeting
Met Taalontmoeting leren deelnemers de basis van de Nederlandse taal 1-op-1 of in een klein groepje. De lessen Taalontmoeting worden door vrijwilligers gegeven bij de deelnemer thuis, op basisscholen en/of op de wijklocaties van Piëzo. Na deelname aan Taalontmoeting kunnen de deelnemers doorstromen naar een passende taalgroep bij Piëzo of bij één van de partnerorganisaties.
Man In Ontwikkeling
Het project MIO is gericht op mannen met afstand tot de arbeidsmarkt of zonder recente arbeidservaring. In 5 interactieve workshops worden de mannen begeleid door een vrijwillige, mannelijke trainer die samen met de deelnemers op zoek gaat naar hun talenten en vaardigheden.

Palet Welzijn

Palet Welzijn is er voor ouderen en voor mantelzorgers (van alle leeftijden).

Aanbod voor ouderen

Er is een uitgebreid aanbod voor ouderen met educatieve, sociaal creatieve en bewegingsactiviteiten. Voorbeelden zijn informatief huisbezoek, ondersteuning om de administratie op orde te krijgen en te houden, telefooncirkels voor dagelijks contact, maaltijdenservice aan huis, gezamenlijk de warme maaltijd gebruiken, wijkrestaurants en de ouderenbus.

Mantelzorgondersteuning

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Vaak is dit iemand uit de familie, maar het kan ook een goede vriend of kennis zijn.
Bij ZoSamen kunt u in Zoetermeer terecht voor mantelzorgondersteuning vanuit Palet Welzijn. Daaronder vallen advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg(tijdelijke vervanging voor mantelzorg).

Hulp bij scheiden

Klik hier voor algemene informatie over echtscheiding, scheiden bij geregistreerd partnerschap of zonder samenlevingscontract. Zie de checklist voor wat er in concrete gevallen geregeld moet worden.

Informatie en hulp in Zoetermeer is beschikbaar via Scheidingspunt Zoetermeer. Op deze site staan ook de landelijke hulporganisaties. Het fysieke inlooppunt van Scheidingspunt Zoetermeer is Meerpunt (het Zoetermeerse "Centrum voor Jeugd en Gezin"

Jongeren Informatie Punt (JIP)

Het JIP is er voor jongeren tot en met 27 jaar. Het JIP biedt hulp bij heel veel soorten problemen. O.a. op het gebied van relaties, geld, drugs, huisvesting, bij zwangerschap, onderwijs, gevoelens en gedachten en nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website van JIP Haaglanden. Onderaan de homepagina staan de contactgegevens, waaronder ook die van JIP Zoetermeer. Het JIP Zoetermeer is gevestigd in het Stadhuis Forum op de 2e etage. In verband met Corona is er voorlopig geen open spreekuur meer. Wel kan je telefonisch contact opnemen en een afspraak maken. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 13.00 - 17.00 uur op 070-2053500.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Een kind dat gezond en veilig opgroeit, dat wil toch iedere ouder? De Jeugdgezondheidszorg ondersteunt hierbij met advies, ideeën, of hulp. Ondersteuning bij alles wat maar belangrijk is bij de groei en ontwikkeling van het kind, in zijn/haar gezin. Voor de regio Zuid-Holland West (waar Zoetermeer onder valt) is Helena Wassenaar de contactpersoon. Bellen kun je met 088-0549999 of mail naar info@jgzzhw.nl.