Vijfheerenlanden - Overzicht organisaties

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Maatje Vijfheerenlanden.png

Aanvullingen en correcties graag mailen naar redactie@maatjevijfheerenlanden.nl


Informatie voor coördinatoren.

Als je gebruik wilt maken van het budgetplan, het schuldenoverzicht en de schuldregeling kun je voor eigen gebruik HIER een Excelsheet downloaden.

Wil je snel weten waar iemand recht op heeft, gebruik dan de Nibudsite Bereken Uw Recht.Hier kun je snel vinden waar je financieel gebruik van kunt maken.


Als Maatje heb je een "gereedschapskist" nodig om je werk goed te kunnen doen.
Hieronder vind je allerlei organisaties uit onze eigen regio die je nodig zou kunnen hebben.
Ze zijn ingedeeld in vier groepen:

 • Organisaties die heel veel cijfers leveren
 • Organisaties die financiële ondersteuning verlenen
 • Organisaties die maatschappelijke ondersteuning verlenen
 • Organisaties die educatie en tips bieden

Heb je iets landelijks nodig, zoals UWV, WSNP, DUO, WMO, Ziektekostenverzekering, tik dat dan in het zoekveld rechtsboven in. Voor meer informatie over "zoeken" klik je HIER.

Heel veel cijfers

Actuele bedragen van uitkeringen

Site van de rijksoverheid met alle wijzigingen per 1 januari van dit jaar. Info.

Alle cijfers

Landelijke cijfers, maar ook per gemeente, wijk of buurt, over allerlei onderwerpen. Info.

Betalingsachterstanden (CBS)

Hoe vaak hebben uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV) met dezelfde personen te maken? Bij welke combinatie van uitvoeringsorganisaties komen de meeste schuldenaren voor? Info.

Financiële ondersteuning

Babyspullen

Stichting Babyspullen zamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maakt daar babystartpakketten van.
Deze pakketten verstrekt ze gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Info.

Bewindvoerders

Wij hebben contact met diverse bewindvoerderskantoren in de regio.
Beekes Bewindvoering, contactpersoon Diana Beekes. Info.
Verkerk en Vos. Info.
Bureau voor Budget en Inkomensbeheer. Info.
Abri Bewindvoering en Inkomensbeheer, contactpersoon mevrouw A. Rietveld. Info.
Lindersen Bewindvoerderskantoor Utrecht. Info.
Barbara Versluis.Info.
Meer informatie over bewindvoering vind je op deze pagina.

Bijdrage kosten voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Leergeld AV (Albasserwaard / Vijfheerenlanden) biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kinderen kunnen door Leergeld bijvoorbeeld meegaan op schoolreis, gaan sporten of op muziekles. Ook kunnen wij vaak een (tweedehands) fiets of zwemlessen regelen, als een kind die nodig heeft. Info.
Als het hier niet lukt, probeer dan Leergeld Vianen, Grote Geusplein 1, 06-83614613, coordinator@leergeldvianen.nl

Dekkersfonds

Het Dekkersfonds keert aanvullende, eenmalige bijdragen uit van maximaal €850,- voor individuele noden, waarin niet op een andere manier wordt voorzien en die met een bijdrage uit het fonds snel en effectief kunnen worden gelenigd. Info.

Dierenvoedselbank

Stichting Dierenvoedselbank Utrecht ondersteunt geheel belangeloos in het onderhouden van huisdieren en draagt bij in dierenartskosten.Info.

Diervoeding

De stichting Dier & Armoede ondersteunt mensen in armoedesituaties door voer voor een huisdier te verstrekken of bij te dragen in de kosten van noodzakelijke medische behandelingen.
Aanvragen kunnen gedaan worden via het contactformulier op de website van stichting Dier & Armoede.

Foppefonds

Voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten kun je een aanvraag bij het Foppe Fonds indienen.Info.

Heppie vakanties

Heppie Vakanties & Weekenden zijn er speciaal voor kinderen van zes tot en met achttien jaar. Ook zijn er begeleide gezinsvakanties.Info.

Hulpmiddel invalide

De aanvrager moet gehandicapt zijn en de beperking moet van blijvende aard zijn. Info.

Jarige Job

Ieder jaar zijn er weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van
een verjaardagsbox ter waarde van €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school.Info.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is
voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Info.

Jeugdfonds YMCA

YMCA vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook kinderen waarvan de ouders weinig tot geen geld te besteden hebben.Info.

Kinderen van de voedselbank

De Stichting Kinderen van de voedselbank verzorgt pakketten met nieuwe kleding, nieuwe schoenen en cadeaus voor kinderen van ouders met een laag inkomen.Info.

Kinderhulp

Kan een kind niet voor hulp bij andere fondsenterecht? En kan de gemeente ook niets betekenen? Dan zijn wij er voor deze kinderen. Onvoorwaardelijk. Info.

Kindervakantieweek voor €17,50

Ook kinderen die in armoede leven moeten op vakantie kunnen! Info.

Kledingbank K4N

Kledingbank in Nieuwegein. Je moet als Maatje wel vooraf een verwijzingsformulier invullen. Info.

Kledingwinkel Leger des Heils

Goedkope kleding. Info.

Kringloopwinkel

Hier kunnen hulpvragers goedkoop allerlei spullen kopen.:

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen zoals de OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, enzovoort. Info.
Sinds de fusie van de gemeente tot Vijfheerenlanden moet er voor de BSR apart kwijtschelding aangevraagd worden. Info.

Linda Foundation

Gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau wil de LINDA.foundation tot steun zijn en hun jaarlijks wat onbezorgde momentjes bezorgen, waarin ze gewoon in een winkel kunnen kiezen wat ze willen hebben. Aanmelden uitsluitend via hulpverleners. Info.

Maatje Vijfheerenlanden

Begeleidt mensen die geldzorgen hebben door middel van:

 • budgetbegeleiding/-coaching
 • op orde brengen van de administratie
 • oplossen van eenvoudige achterstanden of ondersteunen bij schuldhulpbemiddeling
 • ondersteuning tijdens schuldhulpbemiddelings- en WSNP-trajecten
 • doorverwijzing naar maatschappelijke organisaties bij andere dan financiële problematiek
  Info.

Menstruatieproducten

Eén op de tien vrouwen heeft soms geen geld voor maandverband. Het Armoedefonds heeft inmiddels meer dan 100 uitgiftepunten voor menstruatieproducten.
Op de
webpagina Menstruatie-armoedestaan ze allemaal vermeld.

Minimaregelingen[bewerken|edit source]

Avres kent vijf soorten minimaregelingen.Info.

Noodfonds Zuidwest

Het Noodfonds van Zuidwest geeft cliënten financiële ondersteuning. De meeste aanvragen worden gedaan in het kader van gezinshereniging. Het lukt veel vluchtelingen niet het hele bedrag van vliegtickets bij elkaar te krijgen en het Noodfonds kan hen met een gift of een lening verder helpen. Alleen te bereiken via Vluchtelingenwerk.Info

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Mocht degene die je begeleidt in acute financiële nood verkeren, dan kun je via je coördinator hulp vragen bij de PCI. Info.

Schulddienstverlening

Professionele hulp bij het oplossen van schulden. Info.

Schuldhulp jong

Als je jong bent en schulden hebt of moeite met omgaan met geld. Info.

Speelgoedbank Nieuwegein

Kinderen tot 12 jaar mogen één keer per maand twee stuks speelgoed + een spel of puzzel + twee leesboekjes + een knuffel + twee CD’s of DVD’s komen uitzoeken. Info.

SUN

Stichting Urgente Noden Lekstroom (SUN) helpt, als de nood heel hoog is, bijvoorbeeld als de wasmachine het begeeft. Contact opnemen kan alleen via je coördinator.Info.
Sun heeft naast noodhulp in de vorm van een gift sinds kort een extra vorm van hulp: de sociale (renteloze) lening. Alleenstaanden kunnen hier voor maximaal €1750 lenen, echtparen voor €2500. Uiteraard gelden er voorwaarden,

Vakantiebank

Stichting De vakantiebank wil gezinnen met een minimuminkomen een vakantieweek aanbieden.Een week even eruit kan gezinnen zoveel energie geven, dat de accu voor een gedeelte weer is opgeladen.Aanmelding bij voorkeur via een hulpverlener. Voorwaarde is een AansprakelijkheidsVerzekering voor Particulieren (AVP). Info.

Vluchtelingensteunpunt Vianen

Dit is een noodfonds dat renteloze leningen verstrekt aan vluchtelingen die statushouder zijn en in acute financiële problemen zitten.
Penningmeester van dit fonds is Harry van de Wiel, die tevens Maatje is bij Maatje Vijfheerenlanden.
Via je coördinator kun je een beroep doen op dit fonds, als jouw hulpvrager statushouder is.

Voedselbanken

De voedselbank is een organisatie met als doelstelling iets te doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede. Wil je weten of je gebruik kunt maken van de voedselbank, dan kun je op deze pagina de normbedragen vinden waarmee je in aanmerking komt. Aanmelden bij de voedselbank kan uitsluitend via:
Maatje Vijfheerenlanden 06-28193674
Sociaal Team 0800-5016
Vluchtelingen Steunpunt Vianen 06-10450691
Wijkwinkel 0347-344365
Er zijn voedselbanken in Vianen, Leerdam en Zederik.

Voedsel- en kledingbank Sliedrecht

Voor inwoners van de gemeente Zederik is er een kledingbank in Sliedrecht waar men naar toe kan, als men een pas heeft. Info.

Weggeefwinkel Utrecht

Je kunt bij deze winkel meenemen wat je wilt, er is geen maximum of iets dergelijks. Info.

Wijkwinkel

De Wijkwinkel is een steunpunt voor alle inwoners van Vianen en omliggende kernen. Je kunt hier op afspraak terecht met de meest uiteenlopende vragen: over uitkeringen, toeslagen, belastingen,regelingen voor mensen met een laag inkomen, Leergeld, Voedselbank, kwijtscheldingen, het uitleggen van een officiële brief of het invullen van een formulier. Info.

Weekje weg

Even lekker er tussenuit, wie heeft dat niet nodig? Stichting Weekje Weg biedt al 40 jaar vakanties aan gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen (met kinderen tot 12 jaar “eind basisschool”, Nederlands sprekend/ begrijpend). Periode:6 augustus t/m 13 augustus 2021 Info.Team WeekjeWegVianen, Toos Boumeester en Frida Bergenhenegouwen, Klik hier om te mailentelefoon 06-57612440

Zorgverzekering

Zorgverzekering met aanvullende verzekering. Avres betaalt mee aan deze zorgverzekering. Mogelijkheid tot meeverzekeren van het eigen risico, maar als je het bedrag van het eigen risico niet gebruikt, krijg je het niet terug. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Info.

Maatschappelijke ondersteuning

Jongerenloket

Het jongerenloket biedt onder andere ondersteuning en advies bij:

 • het vinden van werk
 • omgaan met geld en rondkomen
 • scholing en studiekeuze
 • voortijdig schoolverlaters
 • studiekeuze
 • inzet studie-/loopbaankeuzetesten
 • werken en leren

Mailen via jongerenloket@avres.nlof bellen naar 0183 650 200(dinsdag of donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur)

Whatsappen naar06 30956379(maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur).

Mantelzorgmakelaars

Mantelzorgmakelaars staan mensen bij die te maken hebben met complexere vragen rondom WMO en WLZ- indicaties en kunnen de administratieve handelingen en het regelwerk voor de cliënt en de mantelzorger uit handen nemen. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt dit vergoed. Info.

Mantelzorgwaardering

Waardering die ieder jaar wordt uitgereikt door de gemeente aan iedereen die mantelzorger is. Er zijn verschillende waarderingsacties, zoals ontspannen uitjes en bonnen. Dit wordt veelal georganiseerd in samenwerking met lokale ondernemers. Info.

SamenDoen

SamenDoen is in de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik het aanspreekpunt op het gebied van vrijwilligers, mantelzorg, sociale initiatieven, cliëntondersteuning, werk, gezondheid, sport & cultuur (op en na school). Zij bieden op al deze gebieden begeleiding aan.
Kijk op samendoen.expertvoor een overzicht van inloopvoorzieningen en activiteiten.

Sociaal Team

Het Sociaal Team ondersteunt inwoners die dat niet zelf of met hulp van anderen kunnen regelen. Een medewerker van het Sociaal Team stelt samen met hen een actieplan of ondersteuningsplan op. Daarin staat welke ondersteuning bij hun situatie en mogelijkheden past. In het Sociaal Team werken mensen met kennis over onder andere maatschappelijke dienstverlening, WMO-voorzieningen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en werk en inkomen. Info.

Tolk

Heb je voor jouw hulpvrager een tolk Arabisch, Farsi (de taal in Afghanistan en Iran), Koerdisch of Tigrinya (de taal in Eritra) nodig, dan kun je dat via je coördinator regelen.

Tussenvoorziening

De Tussenvoorziening biedt opvang, begeleid wonen en schuldhulpverlening aan mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden, en ondersteunt (ex)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. Info.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het centrale landelijk meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is dag en nacht bereikbaar via 0800-2000.
Het kan adviseren, ingrijpen (indien nodig) of doorverwijzen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met bijvoorbeeld het Sociaal Team van de gemeente Vijfheerenlanden of je coördinator. Info.

Welzijn Vianen (SWV)

Welzijn Vianen stimuleert dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk deelnemen aan onze samenleving. Dat doet het door voor verschillende doelgroepen passende activiteiten te organiseren en praktische diensten aan te bieden. Daarnaast ondersteunt Welzijn Vianen onder andere ouderen met praktische hulp (zoals hulp bij de administratie of maaltijdservice) en advies. Welzijn Vianen organiseert sociaal-culturele activiteiten, individuele ondersteuning, mantelzorg en vrijwilligerswerk voor inwoners van Vianen, Zijderveld, Everdingen en Hagestein.
Met de Plusbus biedt SWV mensen die slecht ter been zijn tegen een schappelijk tarief vervoer aan.

Buurtbemiddelaars van SWV geven informatie en advies over hoe je burenoverlast zelf kunt aanpakken. Helpt dit onvoldoende, dan komen ze langs. Info.

Woningcorporaties

LEKSTEDEwonen staat voor kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen die geen vrijemarktprijs voor een huurwoning (of betaalbare koopwoning) kunnen betalen en daarnaast voor hen voor wie de huisvesting extra zorg vraagt. Dit alles in gevarieerde en vitale buurten. Info.
Fien Wonen is een ondernemende woningcorporatie die met slimme oplossingen bewoners helpt om goed te wonen. Fien Wonen kijkt vooral naar wat wel kan en hoe het beter kan. Info.
Er is nog een derde woningcorporatie: Kleurrijk wonen.Info.

Educatie en tips

Apps

Apps die je kunt downloaden:


Buddy: geeft inzicht waar je het geld aan uitgeeft met allerlei overzichten
Grip op je geld: waarmee direct een overzicht kan worden gemaakt van al je bankrekeningen
Stocard: Al je pasjes in een overzicht. Mis dus nooit meer kortingen
Tikkie: Gemakkelijk geld terugvragen zonder IBAN
Dyme: Geeft je inzicht in waar je geld blijft en biedt de mogelijkheid direct abonnementen op te zeggen

Budgetcursus

Gratis budgetcursus waarin men leert budgetteren, begroten en besparen. Info. Je kunt ook een handig Excelsheet downloaden.

Checklist verzoekschrift WSNP

WSNP=Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze site bevat veel informatie, zoals waar je allemaal aan moet denken bij het opstellen van een verzoekschrift voor de WNSP. Info.

Consumentenzaken

Consuwijzer is een site van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Hier kun je terecht met klachten over allerlei consumentenzaken. Info.

Crisissituatie

Bij een crisissituatie (huisuitzetting, afsluiting van gas, elektra of water) kun je hier kijken.

Digitale vaardigheden - bibliotheek

Leren omgaan met computerprogramma's. Er zijn oefentijden in een laag tempo, speciaal voor ouderen.
Deelname is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Informatie: telefoon 085 - 483 5432, aanmelding via contactformulier.

Eerste hulp bij schulden

Wat te doen bij schulden? De site geeft ook de nodige cijfers en een schuldenrisico per postcode. Info.

Energiekosten

Bekijk bij energievergelijker.nl hoeveel je kunt besparen op je energiekosten. Info. Dat kan ook bij gaslicht.com. Info.

Ervaringsdeskundigen

Verhalen van mensen met grote schulden, en hoe ze dat probleem oplosten. Info.

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade helpt bij het invullen van formulieren, het opzetten van een administratie en kan samen met de cliënt kijken of er recht is op voorzieningen, zoals zorg- en huurtoeslag en bijzondere bijstand. Info. Ook bij de Wijkwinkel helpen ze met het invullen van formulieren.

Geldplannen

Het Nibud heeft samen met een aantal experts en partners Geldplannen ontwikkeld. Deze online plannen bieden houvast bij concrete financiële stappen die u wilt nemen en geven daarnaast praktische handvatten. Info.

Hulp bij administratie en schulden

Humanitas
wij gaan het fikksen
advies over financiële situatie
Maatje Vijfheerenlanden
SamenDoen

Juridische hulp

Het Juridisch loket geeft juridische hulp bij schulden en incasso. Voorbeeldbrieven.Info.
Je kunt ook juridische hulp krijgen bij de Rechtswinkel Nieuwegein. Info.

Kennisnetwerk

Help anderen nog beter met hun belastingen en toeslagen. Info.

Laaggeletterd

Om de taal beter te leren kun je naar het Taalhuis gaan, maar je kunt ook thuis oefenen. Met dit programma kun je de taal beter leren, maar nog vééél meer!

Leren omgaan met geld

Slim leren omgaan met geld voor jongeren. Info. Deze site besteedt hier veel aandacht aan, speciaal in de week van het geld. Info.

Maak het ze niet te makkelijk

Heel veel tips om (cyber)criminaliteit te voorkomen. Info.

Rechtwijzer

Soms zoek je een eerste stap in juridische ondersteuning. De site Rechtwijzer van de raad voor de rechtspraak
is dan een eerste bron van informatie en helpt je wellicht op weg. Info.

Schouders eronder

Hier vind je volop inzichten, inspiratie en handvatten die van waarde kunnen zijn voor iedereen die werkzaam is binnen de schuldhulpverlening. Info.

Sociaal raadslieden

Deze site wil het welzijn van bewoners verbeteren en toegankelijke effectieve ondersteuning bieden vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Wet Jeugd en Passend Onderwijs. Dat geldt op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid. Info.

Uit de schulden

Hoe sta jij ervoor? Doe de test en je weet het!

Vaste lasten goedkoper

Vergelijk en bespaar op je vaste lasten. Info.

Verjaring van vorderingen

U wordt geconfronteerd met een deurwaarder of incassobureau. U wordt gesommeerd een oude vordering te betalen die u al lang was vergeten.
Hoe zit het met verjaring van vorderingen? Info.

Wijzer met geld

Informatie over geldzaken die te maken hebben met ontslag, scheiding, huwelijk, sparen, enzovoort. Info.