Excelsheet voor eigen gebruik

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Als je gebruik wilt maken van het budgetplan, het schuldenoverzicht en de schuldregeling kun je hier een Excelsheet downloaden voor eigen gebruik (BSSPlan.xlsx) Het is een middel om inzicht aan de cliënt te geven in zijn inkomsten en uitgaven en bovendien hem perspectief te geven op zijn financiële ontwikkeling. Door van maand tot maand na te gaan wat er op financieel vlak gebeurt, kun je met je cliënt afwijkingen van het plan inzichtelijk maken: wat voor effect zijn uitgaven hebben op die financiële toekomst en dit bespreekbaar maken. Overige sheets:

Toelichting gebruik per tabblad

Algemeen

Je hoeft alleen de groene velden (omschrijvingen en bedragen) in te vullen. De blauwe velden kun je leeglaten. De sheet berekent zelf totalen en en de schuldregeling/het financieel plan.

Tab Budgetplan, Schuldenplan en Financieel plan

In geval van schulden en/of achterstanden

Je hoeft alleen inkomen, uitgaven en schuldenoverzicht in te vullen, waarna de sheet zelf een schuldenregeling/financieel plan oplevert. Budgetplan en schuldenoverzicht zijn beginstanden. Correcties kun je doorvoeren in de schuldregeling/Financieel Plan.

In geval van alleen budgetcoaching

Als er geen sprake is van schulden, kun je de sheet gebruiken voor budgetcoaching In dat geval zijn er geen achterstanden en hoef je die dus ook niet op te voeren. Je kunt het bedrag Reservering voor onvoorzien (Budgetplan) vullen met het verschil tussen uitgaven en inkomsten (zodat uitgaven + reserveringen gelijk zijn aan de inkomsten).


Let op! Budgetplan ,schuldenoverzicht zijn beginstanden, dus verander die niet meer na de begindatum van je schuldregeling/financieel plan. Doe je dat wel, dan heeft dat effect op de schuldregeling vanaf de startdatum. Correcties op Budgetplan , Schuldenoverzicht (omdat er bijvoorbeeld in een maand meer of minder wordt uitgegeven dan het budget of omdat er meer of minder wordt afgelost op bestaande leningen) kun je doorvoeren als correctie in de schuldregelingsheet/Financieel Plan.

Afloscapaciteit

In de sheet worden alle inkomsten, zoals salaris, toeslagen, etcetera gebruikt om mee af te lossen. Dit is de algemene aanpak die in de meeste gevallen goed gaat. Hier zit echter een verschil met de berekening van het vrij te laten bedrag (VTLB). Bij het VTLB wordt alleen naar het salaris gekeken en tellen toeslagen of bijvoorbeeld kinderbijslag op een andere wijze mee: Kort gezegd: er wordt daar uitgegaan van het saldo van de de kosten en daarmee samenhangende toeslagen als uitgave. Verder zijn er toeslagen (denk aan Kindgebonden Budget) die bij de berekening van de afloscapaciteit buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Eigenlijk zou je in deze gevallen het VTLB moeten berekenen voor de feitelijke afloscapaciteit. Dat valt echter in de excelsheet niet op te lossen en valt buiten het doel dat de sheet dient (eenvoudig overzicht van uitgaven en inkomsten, schulden en financieel plan opleveren). Met andere woorden: zeker bij cliënten die toeslagen ontvangen kan het verstandig zijn (zeker om te bepalen of er sprake is van problematische schulden) om het VTLB te berekenen. In dit voorbeeld wordt dit verder uitgelegd.

Grafische weergave

Op basis van de gegevens van het financieel plan wordt in deze grafiek aangegeven wat de ontwikkeling is in de schuldenlast en de reservering onvoorzien. Hierdoor zien klanten op eenvoudigere wijze hoe schuld en reservering onvoorzien zich ontwikkelen.

In geval van een minnelijke regeling/dwangakkoord of WSNP-traject (tab Boedeladministratie)

Voor de boedeladministratie is een tabblad toegevoegd om hierin de voortgang bij te houden van de afdracht aan de boedel.

In geval van kwijtschelding van belasting (tab Kwijtschelding Belasting)

Het tabblad Kwijtschelding Belasting kun je gebruiken voor een proefberekening om te bepalen of de belastingschuld of te veel betaalde toeslagen op basis van het inkomen (mogelijk) in aanmerking komen om te worden kwijtgescholden dan wel met welk bedrag in een eventuele betalingsregeling rekening moet worden gehouden.

In geval van aanvraag gebruik Voedselbank Katwijk (tab VoedselbankBerekening)

De Sheet Voedselbankberekening kun je gebruiken om te bepalen of een klant in aanmerking komt voor verstrekking door de voedselbank. Aanmelding bij de voedselbank verloopt via de website en is voor iedere Voedselbanklocatie anders. Op deze pagina kun je de de plaats kiezen en kun je daarna zien hoe de procedure voor aanmelding per gemeente verloopt.

Wijzigingen

Aanvullingen, verbeteringen en fouten kun je natuurlijk aan ons doorgeven


Voorbeeld