Boedel

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Boedel is het spaarpotje waaruit de schuldeisers tijdens de schuldbemiddeling / WSNP -sanering worden betaald. Gedurende de periode dat dit loopt wordt een deel van het inkomen (alles meer dan het vrij te laten bedrag) gereserveerd en gestort in de boedel (een spaarrekening bijvoorbeeld). Jaarlijks worden hieruit de schuldeisers betaald (naar rato van hun aandeel in de totale schuld). Soms worden er ook bedragen uit de boedel betaald. Dit is bijvoorbeeld het geval als het vrij te laten bedrag ten onrechte niet is opgehoogd/gecorrigeerd met een specifieke kostenpost (nominale correctie). Als hulpverlener kun je de client helpen door met hem een boedeladministratie op te zetten.


Voorbeeld:


Bij het bepalen van het vrij te laten bedrag is geen rekening gehouden met de kwijtschelding van bijvoorbeeld de verontreinigingsheffing. Gezien het inkomen komt de client hiervoor ook niet in aanmerking. De client betaalt dit bedrag uit het geld dat hij op basis van de berekening van het vrij te laten bedrag maandelijks ontvangt. In dit geval kan dan worden afgesproken dat dit bedrag uit de boedel kan worden betaald. Omgekeerd kan ook: de client verkoopt zijn auto omdat hij die niet meer nodig heeft voor zijn werk. De opbrengst van de verkoop wordt dan in de boedel gestort.