Kwijtschelding Belasting

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kwijtschelding van belasting behoort ook tot de mogelijkheden. De regeling is met veel voorwaarden omgeven die hem complex maken. In onderstaand stuk gaan we (gezien de doelgroep)uit van de volgende situatie:

 • Er is sprake van een één- meerpersoonshuishouden (Natuurlijk Persoon),
 • Er is geen recht op Studiefinanciering,
 • Er is sprake van een Nederlandse ingezetene,
 • Er is sprake van een rijksbelasting (gemeentebelastingen hebben eigen regels zie deze pagina).

Uitgangspunt voor kwijtschelding

Uitgangspunt voor kwijtschelding is dat de belastingschuld is ontstaan terwijl degene die het betreft te goeder trouw was. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • degene die in de eerste jaren na een Echtscheiding alimentatie heeft ontvangen en hierbij geen rekening heeft gehouden dat hierover belasting is verschuldigd of
 • iemand met twee banen heeft bij beide werkgevers arbeidskorting aangevraagd.

Er zijn vast meer voorbeelden te bedenken. het idee is echter dat de complexiteit van de belastingregels zodanig was dat er makkelijk een fout had kunnen worden gemaakt.

Belastingen/Toeslagen waarvoor geen kwijtschelding wordt verleend

Voor sommige aanslagen van de belastingdienst is kwijtschelding uitgesloten. Hierbij gaat het om:

 • Alle belastingen die gerelateerd zijn aan voertuigen,
 • Toeslagen (lees hieronder want hier is een alternatieve oplossing om toch onder terugbetaling uit te komen),
 • In geval van een voorlopige aanslag over een vorig jaar en eze aanslag is nog niet definitief vastgesteld,
 • In geval van een voorlopige aanslag over het lopend jaar,
 • In geval een aanslag is opgelegd en er geen aangifte is gedaan,
 • In geval bezwaar is aangetekend tegen een aanslag,

Uitzondering op de regels

In tegenstelling tot dat wat op de website van de belastingdienst staat (geen kwijtschelding mogelijk van teveel betaalde toeslagen) bestaat er een mogelijkheid dat voor teveel uitgekeerde Toeslagen kwijtschelding aan te vragen. Dit kan als de afloscapaciteit onvoldoende is om de schuld binnen twee jaar te voldoen. In dit geval kan de inning na deze twee jaar worden stopgezet (dit is al een aantal jaren beleid bij de belastingdienst). Is er helemaal geen afloscapaciteit dan kan ook het besluit worden genomen door de belastingdienst de inning direct te stoppen. Dit is vergelijkbaar met kwijtschelding. In dit geval is het dus ook raadzaam om kwijtschelding aan te vragen (of evt. in de aanvraag betalingsregeling te vermelden dat het inkomen te laag is voor (volledige) terugbetaling van teveel ontvangen toeslagen). Dit is een informele regeling binnen de belastingdienst dus bestaat de kans dat ondanks onvermogendheid een aanvraag om kwijtschelding van toeslagen wordt afgewezen. In dat geval kan een beroep worden gedaan op het team Stella voor schrijnende gevallen. 


Hoe de afloscapaciteit wordt bepaald wordt hier,hier uitgelegd.

Wanneer geen recht op kwijtschelding:

Er zijn in totaal 7 puntenop basis waarvan geen kwijtschelding wordt verleend. De belangrijkste staan hieronder:

 • Verstrekken onjuiste gegevens,
 • Er is geen belastingaangifte gedaan,
 • Er is bezwaar gemaakt tegen de belastingaanslag en hier is nog geen uitsluitsel over,
 • Grove nalatigheid van de belastingbetaler,
 • De belastingbetaler is toegelaten deWSNP,
 • Er is alleen sprake van een voorlopige aanslag en een schuld op deze aanslag.

Zie deze pagina van de Belastingdienst voor alle criteria om te bepalen of er recht is op kwijtschelding.

Toetsing voor Kwijtschelding

De toetsing voor kwijtschelding gebeurt aan de hand van een inkomens- en vermogenstoets. Over de vermogenstoets is de belastingdienst onduidelijk welke criteria worden gebruikt vandaar het advies om als er relatief weinig vermogen is (en dat mag best meer zijn dan het bedrag van de belastingschuld) de aanvraag alleen rekening te houden met het inkomen (in het aanvraagforumlier worden wel gegevens over vermogen gevraagd alleen is onduidelijk hoe dit wordt beoordeeld). Om een indicatie te krijgen of een client op basis van inkomen in aanmerking komt voor kwijtschelding kun je gebruik maken van deze Excelsheet (tab kwijtschelding belasting). Deze sheet is gebaseerd op dit voorbeeld] van de belastingdienst (prijspeil 2020).

Aanvraag van de Kwijtschelding

Met dit formulier kan een aanvraag worden ingediend.

Tips

 • Bel (samen met de client) na ongeveer drie weken de Belastingdienst (0800-0543) om de status op te vragen,
 • Vermeld altijd (zowel in het gesprek als op het formulier) dat de cliënt zich heeft aangemeld bij Grip op de Knip/Schuldhulpmaatje Nederland,
 • Benoem ook (wederom zowel in het gesprek als op het formulier) de schrijnende situatie. Onduidelijk is in hoeverre de Belastingdienst nl. de mogelijkheid heeft om de strakke regels ruimer toe te passen m.a.w. wellicht helpt het om tot een kwijtschelding te komen ook al wordt niet volledig aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldaan (zeker in geval van terugvordering van teveel betaalde toeslagen).

Externe Link

Op de site van de belastingdienst is aanvullende informatie te vinden.