Problematische Schulden

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voor de Gemeentelijke schuldhulpbemiddeling is het van belang om te bepalen of er sprake is van problematische schulden. Feitelijk is er sprake van problematische schulden als een gezin haar achterstanden/schulden niet binnen 36 maanden kan terugbetalen. Veronderstel de volgende (vereenvoudigde) situatie van een client:

Inkomen   € 3.000
Vaste lasten €1.700
Leefgeld € 300  
Totaal uitgaven   € 2.000
Afloscapaciteit ' € 1.000

De achterstand in betalingen bedraagt € 15.000 en daarnaast is er een consumptief krediet van € 35.000 met een looptijd van 10 jaar. Hier zijn twee mogelijkheden:

  1. Op basis van de achterstand in betalingen is er geen sprake van een problematische schuld. Die kan binnen 15 maanden (€ 15000/€1000-afloscapaciteit) worden ingelopen,
  2. Op basis van de achterstand en de schuld is er sprake van een problematische schuld. Deze totale schuld is pas na 50 maanden ((€15.000+‹35.000)/€1.000-afloscapaciteit) worden ingelopen.

Afhankelijk van de situatie en de wens van de client kan dan worden bepaald wat het beste is. Bescherming tegen schuldeisers zoeken bij de Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling waardoor de clienten na 3 jaar schuldenvrij zijn of proberen met de crediteuren betalingsregelingen te treffen voor alleen de achterstanden waarna de client na 15 maanden de achterstanden heeft opgelost (en de client hierna nog wel een schuld overhoudt die moet worden afgelost gedurende 105 maanden).

Wat betreft inkomen nog de volgende opmerking: niet al het geld dat iemand ontvangt wordt gezien als inkomen. Zo worden toeslagen of bijvoorbeeld kinderbijslag niet gezien als inkomen. Of je ze wel of niet mee rekent is afhankelijk van de situatie en eigen oordeel. Zeker als de aflostijd van langere duur (meer dan 1,5-2 jaar) is en iemand genegen is gebruik te maken van de Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling kan het van belang zijn om de afloscapaciteit op basis van het Vrij Te Laten Bedrag te bepalen. Zie hiervoor dit voorbeeld