Beslag op Inboedel

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inboedelbeslag

De regels met betrekking tot beslag op de boedel zijn per 1/10/2020 aangepast. Op alle goederen die nodig zijn om een huishouden te voeren en voor zover ze niet bovenmatig zijn kan geen beslag meer worden gelegd. Hetzelfde geldt voor:

  • bovenmatige goederen waarvan de verwachte opbrengst bij verkoop minder zal opbrengen dan de hiermee gepaard gaande kosten behalve als het belang van de crediteur groter is dan van de eigenaar van het goed,
  • goederen die noodzakelijk zijn voor het verwerven van inkomen,
  • Goederen die aanleiding zijn voor het beslag zoals de nog niet betaalde laptop.

Wat is Bovenmatig

Kern van de regeling is eigenlijk de term "bovenmatigheid" want wat is bovenmatig. Als iemand een scooter heeft maar hij zou ook met zijn fiets naar zijn werk kunnen is dan de scooter bovenmatig? Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de gloednieuwe computer of de 1,5 jaar oude auto die nodig is om inkomen te verwerven. In het laatste geval kan bijvoorbeeld worden gesteld dat deze vervangen dient te worden door een ouder exemplaar die dan wordt betaald uit de opbrengst van de verkoop van de huidige auto Wat betreft de computer kan natuurlijk worden volstaan met een tweede handsje van een paar jaar oud. Omdat de regeling nog nieuw is zal pas in de loop van tijd duidelijk worden hoe de term bovenmatig gaat worden ingevuld.

Boedelsbeslag als drukmiddel

Het inboedelbeslag leidt meestal niet tot een oplossing om de openstaande rekeningen te betalen. Meestal heeft de crediteur al weinig en valt er weinig te halen. Als het al gebeurt is het meestal een drukmiddel om een openstaande rekening te betalen of het iemand lastig te maken. Meestal, zo leert de ervaring wordt een boedelbeslag wel aangekondigd maar leidt het uiteindelijk bijna nooit tot uitvoering ervan. Vooral omdat de kosten niet opwegen tegen de baten en het bovendien niet bijdraagt aan een oplossing van de financiële problemen.


Advies is daarom in gesprek te gaan met de deurwaarder en mocht dat geen oplossing bieden bijvoorbeeld gebruik te maken van de Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling.


Byzonderheden


Per 1 April 2021 wordt het mogelijk voor deurwaarders om op voertuigen die geregistreerd staan Administratief Beslag te leggen. Ze hoeven het goed dan niet onder zich te houden. In feite betekent dit dat bij het RDW het beslag wordt geregistreerd waardoor de tenaamstelling van het voertuig niet meer kan worden gewijzigd. Hierdoor wordt feitelijke verkoop of sloop van het voertuig onmogelijk. Voor meer informatie kun je hier terecht.