Rekenvoorbeeld VTLB

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Per 1 januari 2021 is een nieuwe rekenwijze van kracht geworden voor de beslagvrije voet. Omdat Beslagvrije Voet en VTLB nauw met elkaar samenhangen wijzigt ook de berekeningswijze van het VTLB. Onderstaande informatie heeft daarom alleenbetrekking op VTLB berekeningen na 1/1/2021

We gaan uit van de volgende situatie (gezin zonder kinderen; fictieve getallen) waarbij we alleen rekening houden met de vaste lasten:

Financiële gegevens

Inkomen Bedrag Uitgaven Bedrag
Salaris € 2.100 Huur € 600
Huurtoeslag € 150 Premie ziektekostenverzekering € 270
Zorgtoeslag € 100 Energie € 100


Overige vaste lasten en leefgeld € 900Berekening VTLB

Omschrijving
Normbedrag Totaal Toelichting
95% bijstandsnorm

€ 1425  
Arbeidstoeslag     € 50 Als je werkt word je beloont/het VTLB wordt dan met dit bedrag verhoogt
Compensatie Eigen Risico Zorgverzekering     € 32  
Norm huurbedrag
€ 237   Iemand op bijstandsniveau heeft recht op huurtoeslag en betaalt dan door de huurtoeslag het norm huurbedrag van € 237
Correctie huur

€ 213 Dit gezin betaal € 600 huur en ontvangt € 150 huurtoeslag. Netto dus € 450 en dat is € 240 meer dan de normhuur van € 213.Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd.   
VTLB

€1.721  Maandelijks besteedbaar bedrag
Wat kan dit gezin nu maandelijks besteden?

Omschrijving Bedrag
VTLB € 1.721
Huurtoeslag € 150
Zorgtoeslag € 100


Totaal € 1971


Zijn er andere toeslagen (denk aan Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag) of bijslagen (denk aan kinderbijslag) dan kunnen die ook bij het Mmaandelijks besteedbaar bedrag worden opgeteld. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kinderbijslag.

Let op er zijn ook andere inkomensverhogende maatregelen die het inkomen verhogen zoals bijvoorbeeld de Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hierdoor stijgt het salaris en en neemt de afdracht aan het VTLB toe (zie hieronder).


Aflossing/Storting in de Boedel

Maandelijks wordt het inkomen -/- het VTLB afgedragen aan de boedel

Omschrijving Bedrag
Inkomen € 2.100
VTLB € 1.721
Naar de boedel € 379

Ontvangt het gezin een Inkomensafhankelijke combinatiekortingvan bijvoorbeeld € 100/maand dan stijgt het inkomen daarmee. De afdracht aan de boedel ziet er dan alsvolgt uit:

Omschrijving Bedrag
Inkomen € 2.200
VTLB € 1.721
Naar de boedel 479

Hetzelfde doet zich bijvoorbeeld voor las het gezin in een koophuis woont en een deel van de betaalde hypotheekrente terugontvangt van de belastingdienst.