Betalingsregeling

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemeen

Is er onvoldoende geld om een achterstand te kunnen betalen dan kan een betalingsregeling worden overeengekomen als de crediteur hieraan wil meewerken. Op basis van de afloscapaciteit kan worden bepaald in hoeveel termijnen de achterstand kan worden afgelost. Is het aantal termijn meer dan 36 maanden dan is er sprake van een problematische schuld en komt de crediteur in aanmerking (inde meeste gevallen) in aanmerking voor Gemeentelijke Schuldhulpverlening.Dit biedt meteen bescherming voor de crediteur tegen al te opdringerige crediteuren.


Werkwijze

Uitgangspunt is dat alle crediteuren gelijk behandeld worden en er sprake is van voldoende afloscapaciteit (aflossing binnen 36 maanden). Voorbeeld:


Een gezin heeft de volgende achterstanden:

Omschrijving Bedrag
Huur € 1000
Energiebedrijf € 500
Gemeentebelasting € 250
Wehkamp € 750
Totaal € 2500

Allereerst wordt de afloscapaciteit per maand bepaald :

Inkomen (incl. Toeslagen)
€ 2500
Vaste lasten -€ 1800
Leefgeld -€ 300
Reservering onvoorzien -€ 100  
Totaal Vaste lasten   -€ 2200
Afloscapaciteit
€300

Hierna kan op basis van de verhouding van de schulden per schuldeiser het voor te stellen aflosbedrag worden bepaald:

Omschrijving Bedrag Percentage van de hele schuld Aflosbedrag/maand
Huur € 1000 40% €120
Energiebedrijf € 500 20% € 60
Gemeentebelasting € 250 10% € 30
Wehkamp € 750 30% € 90
Totaal € 2500 100% € 300

In sommige gevallen bij bijvoorbeeld een heel klein bedrag i.r.t. de totale achterstand kan hier van worden afgeweken.


Bijzonderheden

Niet Nakomen Betalingsregeling

Het overkomt ons allemaal wel eens dat een client te weinig geld heeft om aan zijn betalingsregeling te voldoen. Er kunnen vele oorzaken zijn maar zeker in geval van pech (een vertraagd inkomen, een onvoorziene uitgave) kan het voorkomen dat dit gebeurt. Rechters hebben onlangs de crediteuren Zorg en Zekerheid en Menzis op de vingers getikt omdat ze wel heel snel hierna de incasso van de totale achterstand overdroegen aan de deurwaarder en rechter (zie hier). Wat helpt in dit soort gevallen is contact zoeken met de crediteur om een oplossing te vinden voor het niet nakomen van een betalingsregeling. Zeker in die gevallen waar de client te goeder trouw is. Mocht zoiets je dus overkomen weet dan dat er mogelijkheden zijn om ondanks het niet nakomen van de betalingsregeling een crediteur te weerhouden om zo maar over te gaan tot incasso van de gehele vordering.

Hoeveel geld is er voor een betalingsregeling?

Hoeveel geld er is voor een betalingsregeling kun je bepalen op basis van het budgetplan.Op die pagina wordt ook uitgelegd hoe je kunt voorkomen dat het hele verschil tussen uitgaven en inkomsten wordt gebruikt voor een betalingsregeling om zo het risico op niet nakomen van een betalingsregeling te verkleinen.

Wat is inkomen?

In het voorbeeld worden alle inkomsten als inkomen gezien. Feitelijk zou een berekeningVrij Te laten Bedrag(VTLB) moeten worden uitgevoerd om de afloscapaciteit te bepalen. Deze is complex vandaar dat bij inkomen alle inkomsten bij elkaar worden opgeteld. Op deze pagina wordt het verschil tussen de hier getoonde berekening en de berekening volgens het VTLB uitgelegd. Per situatie dient daarom te worden gekeken welke inkomsten als inkomen worden gezien en welke niet.Wat te doen als een betalingsregeling niet wordt geaccepteerd...

In dat geval kun je wellicht gebruik maken van een noodkrediet van een organisatie of kan evt. gebruik worden gemaakt van de bescherming van de gemeentelijke SchuldHulpVerlening. Het beste is deze gevallen te overleggen met de coördinatoren.Tools die kunne helpen

Om in- en overzicht te krijgen kun je op deze pagina lezen hoe je een schuldoverzicht kunt opstellen.