Lokale Belastingen per Gemeente

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De inning van lokale belastingen verschilt van gemeente tot gemeente. Op deze pagina staat een inventarisatie van de organisatie van de inning van lokale belastingen en de wijze waarop kwijtschelding kan worden aangevraagd. Er wordt alleen ingegaan op de kwijtschelding van een zelfstandig wonend gezin. Is er sprake van kamerbewoning of medehuur of van een bedrijfspand en mocht er een aanslag worden opgelegd neem dan contact op met de innende instantie wat betreft een evt. aanvraag om kwijtschelding.

Katwijk

Gemeente- en Waterschapsbelasting

In Katwijk wordt de inning van de lokale belastingen uitgevoerd door de BelastingSamenwerking Gouwe Rijnland. Dit geldt voor zowel de inning van de gemeente- als waterschapsbelasting.

Aanvragen kwijtschelding

Kwijtschelding van beide belastingsoorten kan worden aangevraagd via deze pagina. Mocht aanvraag via Internet niet mogelijk zijn dan kan gebeld worden met dir nummer: 071 – 525 6200. In beide gevallen worden 5 entry vragen gesteld om te bepalen of aan de hoofdcriteria wordt voldaan voor kwijtschelding (geen eigen huis, ondernemer etc.). Indien op al deze vragen negatief wordt geantwoord kan een aanvraag worden gedaan. In het digitale proces worden een aantal aanvullende vragen gesteld (zoals huurhoogte en hoogte ziektekostenverzekering). Bij een telefonische aanvraag wordt dit niet gedaan.Als nadien deze gegevens toch nodig zijn dan wordt er in het laatste geval naderhand nog navraag gedaan naar aanvullende gegevens over bijvoorbeeld huurhoogte, premie zorgverzekering e.d.

In beide gevallen vindt in eerste instantie toetsing aan de criteria van de aanvraag plaats door raadpleging van de inkomstengegevens bij het UWV en samenstelling van het gezin bij de Gemeente (basispersoonregistratie). Evt. worden erna de aanvullende gegevens zoals huurhoogte, premie zorgverzekering e.d. gebruikt. Let dus zeker bij een iets hoger inkomen dan de bijstand er op dat deze aanvullende gegevens worden gebruikt bij het al dan niet toekennen van de kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding

Mocht in het voorgaande jaar kwijtschelding zijn aangevraagd dan wordt het jaar erop de procedure voor kwijtschelding automatisch opnieuw opgestart. Mocht de automatische kwijtschelding niet worden verlengd dan wordt de aanvrager hierover per brief geïnformeerd en kan opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Wanneer aanvragen

Aanvraag kan worden gedaan tot drie maanden na betaling van de aanslag. Mocht de termijn zijn verlopen neem dan telefonisch contact op met de BSGR. Ervaring in eerdere jaren leert dat de BSGR deze termijn niet strikt hanteert.

Bezwaar

Binnen 10 dagen kan bezwaar worden aangetekend indien negatief wordt beslist op het kwijtscheldingverzoek. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe dat kan. Advies is om van tevoren in dat geval even te bellen met de BSGR op 071 – 525 6200Leiden

In Leiden wordt de inning van de lokale belastingen uitgevoerd door de BelastingSamenwerking Gouwe Rijnland. Dit geldt voor zowel de inning van de gemeente- als waterschapsbelasting.

Aanvragen kwijtschelding

Kwijtschelding van beide belastingsoorten kan worden aangevraagd via deze pagina. Mocht aanvraag via Internet niet mogelijk zijn dan kan gebeld worden met dir nummer: 071 – 525 6200. In beide gevallen worden 5 entry vragen gesteld om te bepalen of aan de hoofdcriteria wordt voldaan voor kwijtschelding (geen eigen huis, ondernemer etc.). Indien op al deze vragen negatief wordt geantwoord kan een aanvraag worden gedaan. In het digitale proces worden een aantal aanvullende vragen gesteld (zoals huurhoogte en hoogte ziektekostenverzekering). Bij een telefonische aanvraag wordt dit niet gedaan.Als nadien deze gegevens toch nodig zijn dan wordt er in het laatste geval naderhand nog navraag gedaan naar aanvullende gegevens over bijvoorbeeld huurhoogte, premie zorgverzekering e.d.

In beide gevallen vindt in eerste instantie toetsing aan de criteria van de aanvraag plaats door raadpleging van de inkomstengegevens bij het UWV en samenstelling van het gezin bij de Gemeente (basispersoonregistratie). Evt. worden erna de aanvullende gegevens zoals huurhoogte, premie zorgverzekering e.d. gebruikt. Let dus zeker bij een iets hoger inkomen dan de bijstand er op dat deze aanvullende gegevens worden gebruikt bij het al dan niet toekennen van de kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding

Mocht in het voorgaande jaar kwijtschelding zijn aangevraagd dan wordt het jaar erop de procedure voor kwijtschelding automatisch opnieuw opgestart. Mocht de automatische kwijtschelding niet worden verlengd dan wordt de aanvrager hierover per brief geïnformeerd en kan opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Wanneer aanvragen

Aanvraag kan worden gedaan tot drie maanden na betaling van de aanslag. Mocht de termijn zijn verlopen neem dan telefonisch contact op met de BSGR. Ervaring in eerdere jaren leert dat de BSGR deze termijn niet strikt hanteert.

Bezwaar

Binnen 10 dagen kan bezwaar worden aangetekend indien negatief wordt beslist op het kwijtscheldingverzoek. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe dat kan. Advies is om van tevoren in dat geval even te bellen met de BSGR op 071 – 525 6200Noordwijk en Noordwijkerhout

In Noordwijk worden de gemeentebelastingen geind door de Belastingen Bollenstreek en de inning van de waterschapsbelasting door de BelastingSamenwerking Gouwe Rijnland.

Gemeentebelastingen

Aanvragen kwijtschelding Gemeentebelasting

Kwijtschelding van de gemeentebelasting kan worden aangevraagd via deze pagina of met dit formulier. Bij de aanvraag moeten een aantal documenten worden overlegd zoals:

 • Inkomensbewijzen (salarisstroken, bewijsstukken alimentatie etc. tip gebruik de IB50- verklaring vd belastingdienst -inkomen van het voorgaand jaar- als bewijs als salarisstroken ontbreken)
 • Bankafschriften (1 maand)
 • Auto, motor, caravan of boot (zie tip onderaan deze pagina)
 • Woonlasten (kopie laatste jaargegevens hypotheekverstrekker/huurspecificatie)
 • Toeslagen (Huur-, Zorg- en Kinderopvangtoeslag en KGB)
 • Ziektekostenpremie (kopie polis zorgverzkering)
 • Belastingdienstgegevens (heffingskorting, voorlopige aanslag, belastingschulden)
 • Alimentatie
 • Overige inkomsten (kamerverhuur)

Wat betreft kwijtschelding voor hondenbelasting geldt dat deze alleen voor de eerste hond kan worden aangevraagd.

Automatische kwijtschelding

Mocht in het voorgaande jaar kwijtschelding zijn aangevraagd dan wordt het jaar erop de procedure voor kwijtschelding automatisch opnieuw opgestart. Mocht de automatische kwijtschelding niet worden verlengd dan wordt de aanvrager hierover per brief geïnformeerd en kan hier een verkorte aanvraag worden ingediend.

Wanneer aanvragen

Onduidelijk is binnen welke termijn er kwijtschelding dient te worden aangevraagd. Tot dit jaar (2021) was de termijn 6 weken.

Bezwaar

Mocht de aanvraag om kwijtschelding worden afgewezen informeer dan bij de gemeente, tel. 071 36 60 255, hoe hiertegen evt. bezwaar kan worden gemaakt. Zie ook deze pagina.

Waterschapsbelasting

Aanvragen kwijtschelding Waterschapsbelasting

Kwijtschelding van Waterschapsbelasting kan worden aangevraagd via deze pagina. Mocht aanvraag via Internet niet mogelijk zijn dan kan gebeld worden met dir nummer: 071 – 525 6200. In beide gevallen worden 5 entry vragen gesteld om te bepalen of aan de hoofdcriteria wordt voldaan voor kwijtschelding (geen eigen huis, ondernemer etc.). Indien op al deze vragen negatief wordt geantwoord kan een aanvraag worden gedaan. In het digitale proces worden een aantal aanvullende vragen gesteld (zoals huurhoogte en hoogte ziektekostenverzekering). Bij een telefonische aanvraag wordt dit niet gedaan.Als nadien deze gegevens toch nodig zijn dan wordt er in het laatste geval naderhand nog navraag gedaan naar aanvullende gegevens over bijvoorbeeld huurhoogte, premie zorgverzekering e.d.

In beide gevallen vindt in eerste instantie toetsing aan de criteria van de aanvraag plaats door raadpleging van de inkomstengegevens bij het UWV en samenstelling van het gezin bij de Gemeente (basispersoonregistratie). Evt. worden erna de aanvullende gegevens zoals huurhoogte, premie zorgverzekering e.d. gebruikt. Let dus zeker bij een iets hoger inkomen dan de bijstand er op dat deze aanvullende gegevens worden gebruikt bij het al dan niet toekennen van de kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding

Mocht in het voorgaande jaar kwijtschelding zijn aangevraagd dan wordt het jaar erop de procedure voor kwijtschelding automatisch opnieuw opgestart. Mocht de automatische kwijtschelding niet worden verlengd dan wordt de aanvrager hierover per brief geïnformeerd en kan opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Wanneer aanvragen

Aanvraag kan worden gedaan tot drie maanden na betaling van de aanslag. Mocht de termijn zijn verlopen neem dan telefonisch contact op met de BSGR. Ervaring in eerdere jaren leert dat de BSGR deze termijn niet strikt hanteert.

Bezwaar

Binnen 10 dagen kan bezwaar worden aangetekend indien negatief wordt beslist op het kwijtscheldingverzoek. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe dat kan. Advies is om van tevoren in dat geval even te bellen met de BSGR op 071 – 525 6200

Oegstgeest

In Oegstgeest wordt de inning van de lokale belastingen uitgevoerd door de BelastingSamenwerking Gouwe Rijnland. Dit geldt voor zowel de inning van de gemeente- als waterschapsbelasting.

Aanvragen kwijtschelding

Kwijtschelding van beide belastingsoorten kan worden aangevraagd via deze pagina. Mocht aanvraag via Internet niet mogelijk zijn dan kan gebeld worden met dir nummer: 071 – 525 6200. In beide gevallen worden 5 entry vragen gesteld om te bepalen of aan de hoofdcriteria wordt voldaan voor kwijtschelding (geen eigen huis, ondernemer etc.). Indien op al deze vragen negatief wordt geantwoord kan een aanvraag worden gedaan. In het digitale proces worden een aantal aanvullende vragen gesteld (zoals huurhoogte en hoogte ziektekostenverzekering). Bij een telefonische aanvraag wordt dit niet gedaan.Als nadien deze gegevens toch nodig zijn dan wordt er in het laatste geval naderhand nog navraag gedaan naar aanvullende gegevens over bijvoorbeeld huurhoogte, premie zorgverzekering e.d.

In beide gevallen vindt in eerste instantie toetsing aan de criteria van de aanvraag plaats door raadpleging van de inkomstengegevens bij het UWV en samenstelling van het gezin bij de Gemeente (basispersoonregistratie). Evt. worden erna de aanvullende gegevens zoals huurhoogte, premie zorgverzekering e.d. gebruikt. Let dus zeker bij een iets hoger inkomen dan de bijstand er op dat deze aanvullende gegevens worden gebruikt bij het al dan niet toekennen van de kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding

Mocht in het voorgaande jaar kwijtschelding zijn aangevraagd dan wordt het jaar erop de procedure voor kwijtschelding automatisch opnieuw opgestart. Mocht de automatische kwijtschelding niet worden verlengd dan wordt de aanvrager hierover per brief geïnformeerd en kan opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Wanneer aanvragen

Aanvraag kan worden gedaan tot drie maanden na betaling van de aanslag. Mocht de termijn zijn verlopen neem dan telefonisch contact op met de BSGR. Ervaring in eerdere jaren leert dat de BSGR deze termijn niet strikt hanteert.

Bezwaar

Binnen 10 dagen kan bezwaar worden aangetekend indien negatief wordt beslist op het kwijtscheldingverzoek. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe dat kan. Advies is om van tevoren in dat geval even te bellen met de BSGR op 071 – 525 6200

Vijfheerenlanden

In Vijfheerenland worden de gemeentebelastingen geind door de Gemeente Vijfheerenlanden en de inning van de waterschapsbelasting door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

Gemeentebelastingen

Aanvragen kwijtschelding Gemeentebelasting

Kwijtschelding van de gemeentebelasting kan worden aangevraagd via deze pagina. Is het onmogelijk om via Internet een aanvraag in te dienen neem dan contact op met de gemeente op het telefoonnummer 088 - 599 7000 of per email. Toetsing vindt plaats door het raadplegen van de gegevens bij het:

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 • de Belastingdienst,
 • het UWV,
 • de Rijksdienst voor het wegverkeer.

Indien daar aanleiding toe is kunnen na deze toetsing evt. aanvullende vragen worden gesteld m.b.t. premiezorgverzekering, huurkosten etc.

Automatische_kwijtschelding

Mocht in het voorgaande jaar kwijtschelding zijn aangevraagd en toestemming zijn verleend voor het opvragen van gegevens bij Ministerie van SZW, UWV, Belastingdienst en RDW dan wordt het jaar erop de procedure voor kwijtschelding automatisch opnieuw opgestart. Mocht de automatische kwijtschelding niet worden verlengd dan wordt de aanvrager hierover niet geïnformeerd. Dit blijkt uit de aanslag die in het volgend jaar wordt opgelegd. Worden hier bedragen in rekening gebracht dan dient, indien daar aanleiding toe is, opnieuw een aanvraag kwijtschelding te worden ingediend.

Wanneer aanvragen

Aanvragen van kwijtschelding kan tot 3 maanden na de betalingsdatum. Wordt in termijnen betaald dan kan alleen kwijtschelding worden aangevraagd voor de nog te betalen termijnen en betaalde termijn in de afgelopen drie maanden.

Bezwaar

Mocht de aanvraag om kwijtschelding worden afgewezen informeer dan bij de gemeente, tel. 088 - 599 7000 (09.00-12.00 uur), email, hoe hiertegen evt. bezwaar kan worden gemaakt. zie ook deze pagina

Waterschapsbelasting

Aanvragen kwijtschelding Waterschapsbelasting

Kwijtschelding van Waterschapsbelasting kan worden aangevraagd via deze pagina. Mocht aanvraag via Internet niet mogelijk zijn dan kan gebeld worden met dit nummer: 0344-704704 (iedere werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur) of kan op deze pagina een formulier Kwijtschelding worden aangevraagd.. Bij de digitale aanvraag dient een overzicht van de bankrekening over de afgelopen kalendermaand te worden ingezonden.

Automatische kwijtschelding

Onduidelijk is of indien een aanvraag om kwijtschelding in het voorgaande jaar heeft plaatsgevonden automatisch de kwijtscheldingsprocedure voor het lopende jaar van toepassing is.

Wanneer aanvragen

Aanvraag kan worden gedaan tot drie maanden na de betaling of laatste betaling in geval van termijnbetalingen van de aanslag. Wordt kwijtschelding verleend dan worden alle betaalde bedragen van het lopende jaar terugbetaald.

Bezwaar

Mocht kwijtschelding worden afgewezen dan kan via Mijn BSR of het contactformulier van BSR bezwaar worden gemaakt


Zoetermeer

In Zoetermeer worden de gemeentebelastingen geind door de Gemeente Zoetermeer en de inning van de waterschapsbelasting door de BelastingSamenwerking Gouwe Rijnland.

Gemeentebelastingen

Aanvragen kwijtschelding Gemeentebelasting

Kwijtschelding van de gemeentebelasting kan worden aangevraagd via deze pagina of met dit formulier (let op deze niet per mail versturen want dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen). Toetsing van de criteria vindt plaats door raadpleging van de gegevens bij:

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 • de Belastingdienst,
 • het UWV,
 • de Rijksdienst voor het wegverkeer.

Indien daaraanleiding toe is kunnen na deze toetsing evt. aanvullende vragen worden gesteld m.b.t. premiezorgverzekering, huurkosten etc.

Wat betreft kwijtschelding voor hondenbelasting geldt dat deze alleen voor de eerste hond kan worden aangevraagd.

Automatische_kwijtschelding

Mocht in het voorgaande jaar kwijtschelding zijn aangevraagd en toestemming zijn verleend voor het opvragen van gegevens bij Ministerie van SZW, UWV, Belastingdienst en RDW dan wordt het jaar erop de procedure voor kwijtschelding automatisch opnieuw opgestart. Mocht de automatische kwijtschelding niet worden verlengd dan wordt de aanvrager hierover niet geïnformeerd en kan op basis van de aanslag opnieuw een aanvraag kwijtschelding worden ingediend.

Wanneer aanvragen

Aanvragen van kwijtschelding kan gedurende het hele jaar. Mocht de aanvraag om kwijtschelding worden toegekend dan worden reeds betaalde termijnen teruggestort.

Bezwaar

Binnen 10 dagen na de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding kan bezwaar worden aangetekend bij de gemeente:

Gemeente Zoetermeer T.a.v. College van Burgemeester & Wethouders Postbus 15 2700 AA Zoetermeer. Meer informatie hierover staat op deze pagina onder het kopje "hoe lang duurt het".


Waterschapsbelasting

Aanvragen kwijtschelding Waterschapsbelasting

Kwijtschelding van Waterschapsbelasting kan worden aangevraagd via deze pagina. Mocht aanvraag via Internet niet mogelijk zijn dan kan gebeld worden met dir nummer: 071 – 525 6200. In beide gevallen worden 5 entry vragen gesteld om te bepalen of aan de hoofdcriteria wordt voldaan voor kwijtschelding (geen eigen huis, ondernemer etc.). Indien op al deze vragen negatief wordt geantwoord kan een aanvraag worden gedaan. In het digitale proces worden een aantal aanvullende vragen gesteld (zoals huurhoogte en hoogte ziektekostenverzekering). Bij een telefonische aanvraag wordt dit niet gedaan.Als nadien deze gegevens toch nodig zijn dan wordt er in het laatste geval naderhand nog navraag gedaan naar aanvullende gegevens over bijvoorbeeld huurhoogte, premie zorgverzekering e.d.

In beide gevallen vindt in eerste instantie toetsing aan de criteria van de aanvraag plaats door raadpleging van de inkomstengegevens bij het UWV en samenstelling van het gezin bij de Gemeente (basispersoonregistratie). Evt. worden erna de aanvullende gegevens zoals huurhoogte, premie zorgverzekering e.d. gebruikt. Let dus zeker bij een iets hoger inkomen dan de bijstand er op dat deze aanvullende gegevens worden gebruikt bij het al dan niet toekennen van de kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding

Mocht in het voorgaande jaar kwijtschelding zijn aangevraagd dan wordt het jaar erop de procedure voor kwijtschelding automatisch opnieuw opgestart. Mocht de automatische kwijtschelding niet worden verlengd dan wordt de aanvrager hierover per brief geïnformeerd en kan opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Wanneer aanvragen

Aanvraag kan worden gedaan tot drie maanden na betaling van de aanslag. Mocht de termijn zijn verlopen neem dan telefonisch contact op met de BSGR. Ervaring in eerdere jaren leert dat de BSGR deze termijn niet strikt hanteert.

Bezwaar

Binnen 10 dagen kan bezwaar worden aangetekend indien negatief wordt beslist op het kwijtscheldingverzoek. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe dat kan. Advies is om van tevoren in dat geval even te bellen met de BSGR op 071 – 525 6200