Inkomen en Pensioen

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mensen die werken hebben recht op inkomen en afhankelijk van hun leeftijd Pensioen /AOW. Regels met betrekking tot inkomen zijn er eigenlijk weinig en berusten vooral op afspraken tussen werkgever en werknemer of in de CAO. Regelingen met betrekking tot inkomen beperken zich tot de volgende punten:

Minimumloon

In Nederland is er wetgeving die bepaalt dat mensen recht hebben op een minimumloon per maand. Dit is tot en met 21 jaar leeftijdsafhankelijk. Is de arbeidsduur minder dan 40, maar meer dan 36 uur per week, dan dient het minimumloon/uur altijd zo hoog te zijn, dat het minimumloon per maand wordt uitbetaald. Op deze pagina staan de bedragen voor het lopende jaar

Het minimumloon is een ander bedrag dan het sociaal minimum of bijstandsniveau(zie ook de pagina uitkeringen). Afhankelijk van de hoogte van het loon zijn er inkomensverhogende maatregelen getroffen door middel van toeslagen.

CAO

Een werkgever (of groep van werkgevers) kan met vakbonden afspraken hebben gemaakt over allerlei regelingen met betrekking tot de arbeidsrelatie (inclusief de hoogte van het loon).
Bij de meeste werkgevers kan ervan worden uitgegaan dat de afspraken goed worden nagekomen. Aandachtspunten die er zijn:

  • of iemand in een juiste schaal is ingedeeld
  • of regelingen op het gebied van opleidingen juist worden nagekomen (bij einde dienstverband)
  • bij het eind van een dienstverband nagaan of niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald

In het algemeen leven werkgevers de regelingen goed na. Alleen in geval van een arbeidsgeschil zijn er situaties waarin het handig is na te gaan of alles volgens de regels is verlopen. In dat geval kan juridisch advies nodig zijn. Om na te gaan of er sprake is van een CAO, kun je gebruik maken van deze site van de FNV.

Ziekte

In geval van ziekte moet de werkgever het eerste jaar tenminste 70% van het loon doorbetalen, waarbij het loon niet lager mag zijn dan het minimumloon. In het tweede jaar van de ziekte hoeft de werkgever 70% van het loon uit te betalen, ook al zakt hierdoor het loon onder de minimumloongrens. In dat geval kan een aanvulling op het loon worden aangevraagd bij het UWV. In de CAO kunnen gunstigere afspraken staan. Controleer daarom deze eerst. Of en welke CAO van toepassing is, kun je hier vinden.<meta charset="utf-8">Na twee jaar ziekte stopt de loonbetaling en gaat de werknemer over naar deWIA.

Indien gedurende de ziekteperiode het dienstverband eindigt (in geval van een vast of tijdelijk dienstverband), kan na ontslag een beroep worden gedaan op de ziektewet. Voor uitzendkrachten en werknemers met een 0-urencontract gelden bijzonder regelingen die hier worden uitgelegd.

Meer informatie over loon en ziekte kan worden gevonden op de site van het Juridisch loket.

AOW/Pensioen

De pensioenleeftijd en de ingangsdatum voor 2022 is 66 jaar en 7 maanden en stijgt de komende twee jaar elke jaar met drie maanden. Op de pagina van de Sociale Verzekeringsbank staat hierover meer. Na de pensioenleeftijd ontvangt iedere burger AOW. AOW ontvang je voor de jaren dat je de AOW premie hebt betaald. Mocht je een aantal jaren in het buitenland hebben gewoond en daar sociale premies hebben betaald dan bouw je geen AOW rechten in Nederland op. In dat geval kan (mogelijk) gebruik worden gemaakt van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Op deze pagina van de Sociale Verzekeringsbank wordt dat uitgelegd.

Tijdens het werkzame leven kan een werknemer daarnaast pensioen hebben opgebouwd. Dit is afhankelijk van wat de werkgever voor de werknemers heeft geregeld. Indien je wilt achterhalen of iemand recht op pensioen heeft, kun je gebruik maken van de site van het Pensioenregister waar voor iedere burger geregistreerd staat wie waar hoeveel pensioen heeft opgebouwd en wat dat oplevert na de pensioendatum.

Is er een klein pensioen dan kan dit worden afgekocht (het gespaarde bedrag wordt dan eerder uitgekeerd). Op de site van de AFM staat hierover meer informatie