Budgetbeheer

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Budgetbeheer lijkt op bewindvoering. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een dienst/instelling/persoon die de financiële huishouding (Inkomen(s),Vaste Lasten en Leefgeld) beheert. Qua werkwijze lijken ze sterk op elkaar. Echter Budgetbeheer kent geen vormeisen zoals registratie in een register en heeft ook geen derdenwerking (je kunt je er niet op beroepen als schuldenaar indien een schuldeiser zijn vordering opeist). Budgetbeheer is op zich een maatregel tegen overbesteding. Een structurele oplossing om te komen tot financiële zelfredzaamheid biedt het niet zonder aanvullende maatregelen. De client wordt de vrijheid ontnomen om zelf te beslissen zonder dat hem wordt geleerd met geld om te gaan. Na het beëindigen dreigt dan terugval naar oud gedrag.

Budgetbeheer is in vele maten verkrijgbaar:

Budgetbeheer door Familie/Vrienden

Een familielid of vriend van het gezin neemt de uitvoering van de financiële huishouding voor zijn rekening. Zorg dat wel duidelijke afspraken worden gemaakt en de wijze van verantwoording.

Commercieel Budgetbeheer

Tegen een vergoeding neemt een persoon het financieel beheer van een client over. Betaalt uit het inkomen de vaste lasten en keert leefgeld uit.<meta charset="utf-8">Zorg ook hier dat wel duidelijke afspraken worden gemaakt en de wijze van verantwoording.

Schuldhulpverlening en budgetbeheer

In dit geval neemt de gemeentelijke schuldhulpverlening het budgetbeheer op zich. De werkwijze is hetzelfde als in geval van commercieel budgetbeheer met dien verstande dat hierbij ookafdracht tgv de boedel wordt gehouden met het saneren van de achterstanden/schulden. Hieraan zijn voor de cliënt geen kosten verbonden.

Risico's

Zeker aan de eerste twee varianten zijn risico's verbonden:

  • Verschil van mening over de wijze van uitvoering van de financiële huishouding en de bedragen die door de beheerder worden uitgekeerd,
  • De budgetbeheer kan een greep doen in de kas van degene voor wie hij het budgetbeheer uitvoert m.a.g. (nog hogere) achterstanden.

Alternatieven

Los van de risico's hierboven is het natuurlijk vreemd dat een gezin met geldzorgen gaat betalen voor iemand die het beheer voor ze uitvoert. Een light versie van budgetbeheer is de Leefgeldrekening


waarin zonder een derde de financiële huishouding wordt georganiseerd.