Stappen nieuwe kandidaat hulpverlener

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderstaande stappen worden doorlopen bij de aanmelding van een nieuwe begeleider:

Kandidaat meldt zich aan

Indien het niet om een telefonische aanmelding gaat, wordt telefonisch contact opgenomen met de nieuwe kandidaat. Mail sturen aan kandidaat ter bevestiging

Gesprek met kandidaat begeleider

Algemene presentatie van onze stichting, doornemen CV. Vooraf nagaan of er cursussen zijn (zie hier) en nagaan of er plek is (vereist wel dat je ingelogd bent in Sinc).

Bepaling geschikt of niet

Bij een goed gevoel: doorgaan. Kandidaat opvoeren in Sinc en VOG aanvragen (zie volgende alinea). Kandidaat vragen zo snel mogelijk de webtraining (zie hieronder) te volgen. Bijgeen goed gevoel: niet doorgaan en toelichten aan kandidaat. Lijst bijhouden, als dit zich voordoet.

VOG aanvragen, Registratie als prelaerner en inschrijven cursus

VOG

Stappen doorlopen voor aanvraag van VOG. Zie deze pagina hiervoor.

Registratie als Prelearner

Kandidaat opvoeren in Sinc.

Inschrijven voor cursus

Afhankelijk van de situatie bekijken wat het meest praktisch is. Afstemmen met SHM Leiden (Voor elkaar Leiden) of indien er onvoldoende kandidaten zijn een plek zoeken in de cursusagenda via de OLO omgeving van SHM NL

Check op volgen webtraining/status cursus

Kandidaat volgen in Sinc op afronden webtraining medewerkers/Prelearners>>Opleidingen.

Cursus'

Kandidaat aanmelden voor cursus bij trainingen van Schuldhulpmaatje Nederland (of even bellen op (071) 200 01 00).

Kandidaat informeren over aanmelding bij training en VOG

Mail sturen aan kandidaat om hem te informeren dat hij is aangemeld voor de cursus en een VOG.

Status Cursus

Week voor start cursus nagaan of kandidaat begeleider bevestigingsmail over cursus heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is, nagaan bij organisator of en wanneer er een bevestigingsmail wordt verstuurd.

Cursus volgen en contract opmaken

Cursus

Datum eerste cursusdag in de gaten houden en kandidaat succes wensen bij de cursus (mail/app)

Contract

Secretaris vragen contract op te maken. Benodigde gegevens: Naam, geboortedatum, woonplaats

Na de cursus

Terug te ontvangen van kandidaat: VOG en presentielijst. Einddatum cursus in de gaten houden en contact opnemen met kandidaat, als na een week de kandidaat niets van zich laat horen. Na ontvangst: Informeren van Secretariaat en Landelijk Servicepunt SHM:

  • Contract en originele VOG gaan naar Secretariaat Grip
  • Kopie VOG en presentielijst naar trainingenvan Schuldhulpmaatje Nedereland
  • Opslaan VOG, contract en presentielijst bij Kandidaat als bijlage in Sinc.

Landelijk Servicepunt SHM zet kandidaten om in gecertificeerd begeleider.

Na promotie van kandidaat tot maatje in Sinc

Indien nog niet gebeurd: Intern toevoegen nieuwe maatje aan mailinglijst lokaal.