Roodstand

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Veronderstel dat er een gezin is die maximaal gebruik maakt van de roodstand op hun salarisrekening en gezien de (overige) achterstanden een oplossing wil krijgen voor hun geldzorgen. In dat geval zal met alle crediteuren (incl. de bank) een betalingsregeling dienen te worden getroffen. Echter, de kans bestaat dat de bank op het moment dat hiervoor contact wordt gezocht direct de mogelijkheid om rood te staan op de salarisrekening intrekt. Effect is dan dat het inkomen/toeslag dat op deze salarisrekening wordt gestort direct wordt gebruikt om de roodstand aan te zuiveren met als gevolg dat het gezin dus onvoldoende geld overhoudt om die maand nog van rond te komen.


Ook als er sprake is van een aanzienlijke roodstand kan het moeilijk zijn om het ritme van het betalen van vaste lasten op te pakken immers telkens weer is er geen geld doordat voordat de maand om is de maximale roodstand is bereikt. Gevolg is dat je in een vicieuze cirkel terecht komt waar nauwelijks uit te komen is.


In dit soort gevallen is het gebruik in de schuldhulpverlening om een tweede rekening bij een andere bank te openen en hier het inkomen op te storten. Pas als dit is geregeld wordt contact opgenomen met de oorspronkelijke bank voor het oplossen (d.m.v. een betalingsregeling) van de roodstand op de oorspronkelijke betaalrekening of evt. in geval van problematische schulden wordt de roodstand/schuld bij de oorspronkelijke bank meegenomen in de sanering.


Bij de overstap kan gebruik worden gemaakt van de overstapservice van banken zodat de administratieve last voor client en hulpverlener tot een minimum beperkt blijft.


Zie ook: Banken en Verzekeraars