Hulporganisaties (maatschappelijk) - Katwijk

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Binnen Katwijk zijn er de volgende hulporganisaties die gerelateerd zijn aan schuldhulpverlening. We hebben ze ingedeeld in twee groepen:

  • Organisaties die Financiële of Uitgavenbesparende ondersteuning verlenen
  • Organisaties die Sociaal Maatschappelijke ondersteuning verlenen

Wil je snel weten waar iemand recht op heeft gebruik dan de Nibud Site BerekenUwRecht. Hier kun je snel vinden waar je (financieel) gebruik van kunt maken.

Financiële of Uitgaven Besparende ondersteuning

Hulp bij aangifte Inkomstenbelasting 

Belastinginvuldagen

De bibliotheek Katwijk Hoorneslaan organiseert ook dit jaar belastinginvuldagen waarbij de Leidse Rechtswinkel (studenten van de Universiteit van Leiden) je gratis helpt. De invuldagen in 2023 worden gehouden op vrijdagmiddag 14 april van 13.00 u tot 17.00 u en zaterdagmorgen 29 april van 10.00 u tot 13.00 uur. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk. Meer info vind je op de website van de Bibliotheek Katwijk Hoornes. Kijk van tevoren goed na of je DigiD werkt. Neem ook je jaaropgave en eventueel andere belangrijke papieren mee naar de afspraak.  

Cursus Belastingaangifte

De cursus "Belastingaangifte voor senioren" wordt in 2023 gegeven op 24 en 31 maart (14.00-16.00 uur). Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je belastingaangifte kan doen. Verder krijg je tips en tricks hoe te handelen. Deelname is gratis maar aanmelden hiervoor is noodzakelijk. Je kunt je opgeven via de website van de bibliotheek of aan de balies van de vestigingen van de Bibliotheek.  

Bewindvoerders

We werken samen met de volgende bewindvoerders:

Wil je ze inschakelen overleg dan van te voren even met Bernard en/of Fred.

Budgetinformatiepunt (schuldsanering gemeente Katwijk)

Het Budgetinformatiepunt (BIP) is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de schuldhulpbemiddeling in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling (WGS). De gemeente heeft deze taak uitbesteed aan Plangroep. Benodigde formulieren voor aanmelding kun je hier vinden.

DoeMee Regeling gemeente Katwijk

Via de gemeente Katwijk kunnen kosten gedeclareerd worden voor lidmaatschap, abonnement of kaartje voor sport en andere activiteiten. Het gaat hier om lidmaatschappen voor bijvoorbeeld bibliotheek of activiteiten buitenshuis. De regeling vertoont overlap met de regeling van het jeugdfonds Sport en Cultuur echter heeft meer een incidenteel karakter. Meer informatie over Doe Mee is hier te vinden

Dunavie

Dunavie is de grootste/enige sociale verhuurder van Katwijk. Binnen Dunavie is er het Team Leefbaarheid dat zich bezig houdt met (psycho)sociale en financiële problematiek van de klanten van Dunavie. Dat doen ze aan de hand van het betalingsgedrag van klanten of meldingen i.g.v. (psycho)sociale of overlastgevende problemen. Lees hier verder

Energietoeslag 2022/2023

De energiekosten zijn dit jaar fors gestegen. De overheid helpt mensen met een laag inkomen hierbij en heeft een Energietoeslag beschikbaar gesteld. Deze toeslag bedraagt € 800,- + (sinds juli) € 500,- = totaal € 1.300,-. De Gemeente Katwijk heeft de drempel om deze toeslag te krijgen verhoogd. De toeslag is voor iedereen in Katwijk met een inkomen van maximaal 150% van het sociaal minimum. Toegekende toeslag hoeft niet te worden terugbetaald! De toeslag 2022 kunt u t/m 31 januari 2023 aanvragen.

Voor het jaar 2023 wordt tegen dezelfde voorwaarden opnieuw een toeslag van € 1.300,- beschikbaar gesteld.

Als je deze toeslag hebt ontvangen is het echt raadzaam dit bedrag zo veel mogelijk te sparen en elke maand een deel hiervan te gebruiken om (iedere maand) een deel van de rekening voor energiekosten te betalen.  

Meer informatie kun je hier vinden. De toeslag aanvragen kan hier of bij de Formulierenbrigade.

Prijsplafond energierekening 2023

Omdat steeds meer mensen door de hoge energieprijzen in de problemen dreigen te komen, stelt de overheid vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond in. Volgens berekeningen van Milieu Centraal gaat een huishouden met een gemiddeld energieverbruik dan maximaal zo'n 230 euro per maand aan energiekosten betalen. 

Het prijsplafond wordt per 1 januari 1,45 euro voor gas tot een verbruik van 1200 m3 gas en 0,40 euro voor stroom tot een verbruik van 2900 kWh stroom. Deze prijzen zijn inclusief de energiebelasting en btw. Meer informatie vind je hier

Kadokaart duurzaam witgoed

Voor inwoners van de gemeente Katwijk met een laag inkomen en weinig spaargeld is een mogelijkheid om een oude vriezer, koelkast of wasmachine in te ruilen voor een energie zuiniger apparaat met tegemoetkoming van Euro 500. Meer informatie vind je hier:

Kadokaart duurzaam witgoed | Gemeente Katwijk


Fiscaal Advies

Driebergen Accountants biedt Grip hulpverleners ondersteuning aan als er vragen zijn m.b.t. fiscale aspecten i.r.t. aangiften, toeslagen etc. Hiervoor kan contact worden opgenomen per mail of telefoon: 071-4021621 en dan vragen naar Conny van Iterson.

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade helpt bij het invullen van formulieren, opzetten van administratie en kan samen met de cliënt kijken of er recht is op voorzieningen zoals zorg- en huurtoeslag en bijzondere bijstand. Meer informatie kun je hier vinden.

Grip op de knip Katwijk

Begeleid mensen die geldzorgen hebben door middel van:

Voor meer informatie kun je hier klikken.Hulp bij Solliciteren

Betaald werk kan voor mensen met een uitkering of minimuminkomen uitzicht geven op een leven zonder schulden en meer economische zelfstandigheid betekenen. Cliënten van Grip op de Knip die deze stap willen zetten en voornemens zijn om te solliciteren voor een baan kunnen aankloppen bij vrijwilligersorganisatie Dress for Succes. Hier staan professionele kledingadviseurs voor hen klaar, die er voor zorgen dat zij een goede indruk kunnen maken bij een sollicitatie, kennismaking of pitch. Cliënten worden niet alleen kosteloos voorzien van een set passende kleding maar krijgen ook advies! Er is een vestiging van Dress for Succes in Leiden (Jan Vossensteeg 65). Meer informatie over Dress for Success is hier te vinden. Aanmelden voor een afspraak kan op deze pagina.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland

Door sport en cultuur kunnen kinderen meedoen in de maatschappij en zich beter ontwikkelen. Echter is meedoen aan sport en cultuur niet voor elk kind vanzelfsprekend. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of het lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar weinig financiële middelen zijn, zodat ook zij kunnen meedoen. Ouders kunnen een aanvraag indienen via een intermediair, dat is iemand die op professionele basis betrokken is bij het kind. Na goedkeuring van de aanvraag maakt het Jeugdfonds Sport en Cultuur het geld over op de rekening van de sport- of cultuur aanbieder. Aanvragen lopen via Anneke en Dick Jan (gebruik svp dit formulier hiervoor). Meer informatie over het jeugdfonds kun je hier vinden.

Gratis Kapper

“Er verzorgd uitzien is wat ons betreft een basisbehoefte” aldus Robert Jan van Rijn. Eén van de vrijwilligers van de gratis kapper in Katwijk. Voor mensen met een kleine beurs is de kapper soms onbetaalbaar en daarom knipt hij met een aantal vrijwilligers voor niets mensen met een kleine beurs. Voor de kinderen van de gezinnen doet hij dit op woensdagmiddag in zijn eigen huis waar een volledige kapsalon is ingericht. Voor volwassenen doet hij dit in de ruimte van de voedselbank (waar hij ook bestuurslid van is). Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

Hypotheek- en Verzekering advies

Mocht Financieel advies nodig zijn op het gebied van hypotheek, leningen of verzekeirngenzijn dan kan (liefst via de coördinatoren) contact worden opgenomen met Aad Kraaij van Habithuis/Freek Hypotheek. In een aantal gevallen zoals bijvoorbeeld aanpassing van de hypotheek, herfinanciering geeft Aad kosteloos advies en bemiddeling.

Kocon (noodsteun)

Het Platform Kocon is een lokaal samenwerkingsverband op het gebied van alcohol en drugs, in de gemeente Katwijk. Het gaat hierbij om verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kocon beheert een fonds waar in geval van crisis noodgiften uit kunnen worden gedaan. Klik daarvoor hier.

Stichting leergeld ZH midden

De doelgroep van deze organisatie zijn gezinnen met kinderen die een laag inkomen hebben. De Stichting leergeld ZH midden stelt middelen ter beschikking voor kinderen zoals fiets, computer, een pas voor schoolspullen of de kosten voor een schoolreis. Let wel op de termijnen voor aanvraag (Kindpas: 31/7 en Schoolspullenpas: 31/8) Klik hier voor meer informatie.

Voedselbank

De voedselbank is een organisatie met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede en tegelijkertijd iets te doen aan verspilling van voedsel. De voedselbank heeft als Missie: - Wij verstrekken verkregen voedsel, verzorgings- en reinigingsproducten gratis aan de armste inwoners van de Gemeente Katwijk (met de gemeentekernen Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk). Wij doen dit uitsluitend met vrijwilligers.

Naast het verstrekken van voedselpakketten voorziet de voedselbank in goede gratis tweedehands kleding. Ook is er een volledig ingerichte kapsalon waar professionele kappers eens in de 6 weken een gratis knipbeurt aanbieden.

Aanmelden bij de voedselbank kan op deze pagina van de website van de voedselbank (wel vermelden dat de aanmelding via Grip op de knip Katwijk is gedaan). Na de aanmelding volgt een inkomenstoets. Wil je weten of je in aanmerking komt voor de voedselbank dan kun je op deze pagina de normbedragen vinden onder het kopje Veelgestelde vragen.


Tussentijdse Toetsing
Alle aanmeldingen worden momenteel financieel getoetst op basis van de landelijk vastgestelde ”voedselbanknorm”. Twee keer per jaar wordt door de voedselbank gecontroleerd of de financiële situatie van klanten is veranderd en of zij na een verandering nog gebruik kunnen maken van de voedselbank.

Bij beëindiging van begeleiding door Grip op de knip Katwijk
Indien onze begeleiding stopt dan graag de voedselbank z.s.m. informeren of verstrekking van de voedselbank nog wel of niet gewenst is. Dit kun je doen door een bericht te sturen naar de voedselbank (voor adres zie hieronder) met daarbij de melding dat onze begeleiding stopt. Dan zal de voedselbank de verstrekking beëindigen of (indien de verstrekking blijft doorlopen) de financiële toetsing blijven toepassen.
Emailadres
Het emailadres dat voor de tussentijdse toetsing en beëindiging gebruikt kan worden is: klanten@voedselbankkatwijk.nl.

Voorraadkast

Dit is een particulier initiatief van Co Viele die mensen helpt die niet in aanmerking komen/gebruik maken van de Voedselbank. Klik voor meer info hier of hier Aanmelden kan via Facebook Messenger/Website - vermeld dat je namens GRIP contact opneemt.

Dierenvoedselbank

Eigenaren van dieren, die onder bewind staan of in bijvoorbeeld de schuldhulpverlening zitten, kunnen maandelijks een beroep doen op de Online Dierenvoedselbank om in aanmerking te komen voor een dierenvoedselpakket. Goedgekeurde aanvragen worden GRATIS verstrekt, per pakket wordt € 12.50 voor verzendkosten in rekening gebracht. Meer informatie kun je hier vinden. Je kunt op deze plaats het aanvraagformulier invullen.

Wijkteam Gemeente Katwijk

Inwoners van jong tot oud kunnen op 1 plek terecht voor hulp en ondersteuning van uit de gemeente Katwijk. Het Wijkteam van de gemeente Katwijk is er voor vragen of problemen waar iedereen mee te maken kan krijgen zoals

Zorgverzekering

De gemeente Katwijk biedt samen met Zorg en Zekerheid een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren. Het voordeel bedraagt t.o.v. andere verzekeraars ongveer € 50 / maand (Prijspeil 2022). Mocht iemand al bij Z&Z verzekerd zijn maar niet via de gemeentepolis dan kan ook (indien aan de voorwaarden voor toelating wordt voldaan) gedurende het jaar (en dus niet alleen per 1 januari) de polis worden aangepast. Verder voordeel is geen eigen bijdrage binnen de aanvullende verzekering en geen eigen risico. Voor meer info klik hier

Maatschappelijke ondersteuning

Bibliotheek Katwijk (taalhuis)

In het taalhuis van de de bibliotheek aan de Hoorneslaan oefenen mensen met de Nederlandse taal in taalgroepjes. Ook kunnen er  computercursussen worden gevolgd. Verder zijn er spreekuren van de formulierenbrigade, het informatiepunt digitale overheid en computer spreken. Zie voor het hele aanbod de website van de bibliotheek of neem contact op met de coördinator Monique Kromhout (06-53588720)

Broodnodig

Dit is een onderdeel van Kwadraad specifiek gericht op financiële advisering i.c.m. andere maatschappelijke problematiek. Broodnodig is bereikbaar via het Wijkteam Gemeente Katwijk of Kwadraad.

Brijder

Brijder, specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte of ernstige verslaving. Ze richten zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Meer informatie kun je hier vinden.

De Brug

De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Ze bieden hulp aan verslaafden en ouders/partners/familieleden van verslaafden door middel van behandeling, begeleiding en/of huisvesting. De Brug helpt mensen die verslaafd zijn, bijvoorbeeld door ze door te verwijzen naar/plaatsen in ontwenningsklinieken en helpt mensen na de behandeling met het op orde krijgen van hun leven zoals onderdak, dagbesteding/werk en nazorg. Voor meer informatie kun je hier terecht.

Digitaal Plein Katwijk

Een website gericht op jongeren en dan met name op het gebied van verslaving en andere problematiek waar jongeren mee te maken hebben. Ook een vindplaats voor doorverwijzing.

De Duijf

Maatschappelijk Werk De Duijf zet zich met hart en ziel in voor mensen die in problemen zijn geraakt. Bijvoorbeeld door een verslaving, relatieproblemen, scheiding, opvoeding, eenzaamheid of financiële problematiek. We helpen mensen om een nieuwe start te maken. We werken vanuit een Christelijke motivatie. Voor meer informatie klik hier.

GGD Hollands Midden (Veiligheidshuis Hollands Midden)

Als er sprake is van iemand die hulp mijdt, overlast bezorgd (i.g.v. acute overlast politie inschakelen) dan kan contact worden opgenomen met het Veiligheidshuis Hollands Midden (tfn 088-308 3620). Ook kan met het Veiligheidshuis contact worden opgenomen voor advies. Meer informatie over het Veiligheidshuis kun je hier vinden. Per 1/1/2021 is de naam gewijzigd. Tot die datum was de organisatie bekend onder de naam Meldpunt Zorg en Overlast.

Huiselijk Geweld (HulpApp)

De gemeente Katwijk ondersteunt biedt via de HulpApp laagdrempelige toegang tot de juiste hulp en ondersteuning voor begeleiders die te maken hebben met een onveilige thuissituatie. Hiermee kun je kijken wat e moet doen als je te maken krijgt met, of een vermoeden hebt van, huiselijk geweld. De app is hier te downloaden (Iphone of Android). Meer info en achtergrondinformatie is hier te vinden en natuurlijk kun je ook contact opnemen met Veilig Thuis

Kwadraad

Deze organisatie biedt maatschappelijk werk aan en kan op alle vlakken van sociale problematiek maatschappelijk werk aanbieden. Inschakelen kan het beste via het Team Sociale Ondersteuning. Klik voor meer informatie over Kwadraad hier.

Veilig Thuis

Hoewel geen lokale organisatie vermelden we Veiligthuis.nl hier toch. In geval van een (vermoeden) van geweld (verbaal of fysiek) in een gezin kun je contact opnemen met Veiligthuis.nl. Zij kunnen adviseren, ingrijpen(indien nodig) of doorverwijzen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met bijvoorbeeld Wijkteam van de gemeente Katwijk of de coördinatoren. Zie ook de door de gemeente Katwijk ontwikkelde HulpApp.

Welzijnskwartier

Welzijnskwartier is een organisatie die werkt aan sociale verbinding en een prettige woon- en leefomgeving in de gemeente Katwijk. WZK stimuleert dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk deelnemen aan onze samenleving. Dat doen ze door voor verschillende doelgroepen passende, inspirerende en aansprekende activiteiten te organiseren en praktische diensten aan te bieden. Vaak gratis, of tegen een kleine vergoeding. Daarnaast ondersteunt WZK o.a. ouderen, mantelzorgers en statushouders met praktische hulp (zoals hulp bij de administratie of maaltijdservice) en advies. Klik voor meer info hier

Wijkteam Gemeente Katwijk

Inwoners van jong tot oud kunnen op 1 plek terecht voor hulp en ondersteuning van uit de gemeente Katwijk. Het Wijkteam van de gemeente Katwijk is er voor vragen of problemen waar iedereen mee te maken kan krijgen zoals