Dunavie

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dunavie is de grootste/enige sociale verhuurder van Katwijk. Binnen Dunavie is er het Team Leefbaarheid datzich bezig houdt met (psycho)sociale en financiële problematiek van de klanten van Dunavie. Dat doen ze aan de hand van het betalingsgedrag van klanten of meldingen i.g.v. (psycho)sociale of overlastgevende problemen.

Huurachterstand

Wat betreft huurachterstanden worden de volgende stappen ondernomen om erger te voorkomen:

  • Nadat 1 maand huurachterstand is ontstaan (d.w.z. in de lopende maand want huur is bij vooruitbetaling verschuldigd) wordt een aanmaning verstuurd,
  • Wordt er nog niet betaald dan proberen de medewerkers leefbaarheid nog dezelfde maand contact te leggen met de klant om een oplossing te vinden voor de achterstand,
  • Lukt dat niet dan wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder (Van Arkel),
  • De deurwaarder verstuurt een “14 dagen brief” om alsnog zonder kostenverhoging de achterstand te betalen,
  • Wordt hier niet op gereageerd dan worden de deurwaardersprocedure gestart,
  • Als er een vonnis is en er nog niet wordt betaald gaat Dunavie na wat de beste stappen zijn i.r.t. betaal-/huisuitzettingsvonnis zoals het inschakelen van andere sociaal maatschappelijke organisaties zoals TSO, GGD etc.

Tijdens alle stappen kan, als de klant (of Grip Hulpverlener) contact zoekt, worden gekeken naar een oplossing voor de huurbetalingsproblemen. Dit overigens wel met de kanttekening dat zodra een vordering uit handen aan de deurwaarder is gegeven deze niet meer kan worden ingetrokken en de klant hiervoor uiteindelijke afspraken dient te maken met de deurwaarder.Wat dus altijd kan is in overleg te treden met het Team Leefbaarheid voor advies en maatregelen om zo het oplopen van de achterstand i.i.g. verder te voorkomen. Contactgegevens zijn te vinden op deze pagina van de Dunavie website.

Urgentie

Indien er sprake is van een onhoudbare situatie wat betreft de huisvesting kan er urgentie worden aangevraagd. De regels hiervoor zijn strikt en de kans op urgentie is klein. Om de slaagkans te vergroten is het daarom raadzaam om in geval van woningnood het Team Sociale Ondersteuning in te schakelen voor begeleiding en aanvraag. De kosten voor indienen van een aanvraag bij de urgentiecommissie bedragen € 65,--. Meer over urgentie kun je hier vinden.

Woningnet/Huren in Holland

Wil je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning dan dien je je in te schrijven bij Huren in Holland. Hoe langer je daar staat ingeschreven hoe groter de kans is dat je een sociale huurwoning krijgt toegewezen.