BKR

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het BKR registreert en geeft inzage aan kredietverstrekkers wat betreft de leningen die een persoon aangaat. Met deze gegevens kunnen kredietverstrekkers de aanvraag voor een lening beter beoordelen met als doel ervoor te zorgen dat Nederlanders geen onverantwoordelijke leningen afsluiten en daardoor een zorgeloos leven kunnen leiden.

Wie kan leningen laten registreren

In principe kunnen de aangesloten leden, i.h.a. kredietverstrekkers klanten die een lening of private lease aangaan aanmelden. Maar ook telefoonmaatschappijen/postorderbedrijven kunnen dit doen (vanwege hun rol als kredietverstrekker). Verder worden ook clienten die in de Gemeentelijke schuldhulpbemiddeling zijn opgenomen (waarmee dus een schuldregelingovereenkomst is gesloten) aangemeld bij het BKR.

Wie heeft inzagerecht

Het register is oproepbaar voor banken, verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, postorderbedrijven en andere aangesloten leden. In het algemeen alle kredietverstrekkers in Nederland maar ook bewindvoerders of Creditcardmaatschappijen. Incassobureau's hebben (bijvoorbeeld) geen toegang. Hetzelfde geldt voor deurwaarders (onzeker).

Eigen Inzagerecht

Een cliënt kan inzage in zijn gegevens krijgen bij het BKR. Hiervoor dient ingelogd te worden met IDIN (een soort DIGID maar dan van de banken) of via een papieren aanvraag in geval toegang via IDIN niet lukt. Via Login met IDIN is gratis. Een papieren aanvraag kost een postzegel (alleen voor verzenden van het aanvraagformulier).

Wanneer wordt een lening geregistreerd

Bij het aangaan van een lening (meer dan € 250) wordt deze geregistreerd (m.u.v. Hypotheekleningen en geen wanbetaling hierop). Deze registratie wordt 5 jaar na de laatste aflossing van de lening geschrapt. Na de laatste betaling krijgt de lening de status dat deze is afgelost. Wat wordt geregistreerd staat op deze pagina

Wanneer vindt registratie van wanbetaling plaats

De kredietverstrekker dient een aantal stappen te doorlopen zoals aanmaning en vooraankondiging registratie (met een redelijke termijn om te betalen/betalingsregeling). Na de procedure die een kredietverstrekker dient te doorlopen voordat hij een wanbetaling mag aanmelden wordt door het BKR een A-aantekening vastgelegd bij de lening.

Verwijderen registratie van wanbetaling

Als de achterstand is ingelopen wordt de A-aantekening bij de lening vervangen door een H. Dat er een betalingsachterstand is geweest blijft dus zichtbaar zolang de lening geregistreerd blijft staan.

Wissen van de aantekening/Bezwaar

Dit kan door bezwaar te maken bij de kredietverstrekker. Lukt het niet dan kan de geschillencommissie BKR worden ingeschakeld.

De gegevens hier zijn een samenvatting van de website van het BKR. Kijk daar (en vooral veelgestelde vragen) voor meer info.