Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Rijksdienst voor het Wegverkeer is de organisatie die alle vervoersmiddelen (Auto's scooters en alles waar een kentekenplaat op zit) registreert. Ook houden ze bij of de voertuigen WA verzekerd zijn en of de APK wordt uitgevoerd. Is dat niet het geval dan onderneemt de RDW actie. Meestal zie je dat terug bij Cliënten door openstaande "boetes" van het CJIB wegens het onverzekerd in bezit hebben van een voertuig. Op dit laatste gaan we nader in:

Werkwijze

De RDW houdt in een register alle voertuigen met een kentekenplaat. Daarnaast wordt gekeken of aan deze kentekenplaat een verzekering is gekoppeld. Is dat niet het geval dan wordt een aantal malen contact gezocht met de eigenaar van het voertuig (brieven, ansichtkaarten etc.). Als dat niet leidt tot actie door de eigenaar dan wordt een administratieve boete opgelegd die door het CJIB wordt geïnd. Hetzelfde geldt voor de APK. Laat je de datum verlopen (ondanks het herhaaldelijk informeren) dan krijg je ook een administratieve boete.

Wat te doen

Algemeen

Eigenlijk is bellen met de RDW (088 008 74 47) de eerste en beste stap (dus niet met het CJIB). In het algemeen kan door de situatie uit te leggen worden gekeken wat de beste oplossing is. Zeker in het geval van achterstanden en geldzorgen zijn er mogelijkheden om de maatregel die de RDW treft (de administratieve boete) in te trekken. Meestal zal worden geadviseerd om via het contactformulier de situatie uit te leggen en te vragen om coulance (vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen en vermeld dat de client wordt bijgestaan door een schuldhulpverlener). Afhankelijk van de aanvraag kan de RDW om aanvullende informatie vragen en kan ze de client hiervoor een formulier sturen dat geretourneerd dient te worden aan ( RDW, afd. APR, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam). Dat gebeurt niet in alle gevallen dus wees hier alert op.

Schorsen (bij langere tijd geen gebruik voertuig)

Als een auto langere tijd niet gebruikt wordt kan schorsing worden aangevraagd. Tijdens de schorsing vervallen motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK-plicht.
De prijs van schorsen is afhankelijk van de periode waardoor schoring wordt aangevraagd en de leeftijd van de auto :

Duur schorsing Leeftijd auto 

jonger dan 15 jaar

Leeftijd auto 15 jaar of ouder
1 jaar € 75, 65 € 24,95
2 jaar € 100, 60 € 49,90
3 jaar € 125,55 € 74,85

Schorsen kan niet voor enkele maanden. Schorsen kan wèl eerder worden beëindigd, maar je krijgt dan geen geld terug. 
Voorwaarde voor schorsing is dat de auto moet in een privé stalling staan. Deze mag dus niet op de openbare weg worden geparkeerd, in bermen, langs paden en op openbare parkeerterreinen en ook niet in het buitenland.

Meer informatie

Zie voor meer informatie deze pagina

Voertuig niet meer in bezit

Ook hier geldt eerst bellen met RDW (088 008 74 47) (ook hier dus niet het CJIB bellen). Als het voertuig niet meer in bezit is kan een "Verzoek Einde aansprakelijkheid" bij de RDW worden ingediend via het contactformulier (incl. kopie ID ). Vermeld in de aanvraag ook dat de client wordt bijgestaan door Grip op de Knip Schuldhulpverlening, dat werkt zeker mee bij de beoordeling van de vraag. Is het kenteken niet meer bekend dan is deze via deze pagina op te vragen (DIGID nodig). Wat je zeker niet moet doen is het voertuig schorsen - dat wordt gezien als een bewijs dat het voertuig nog in het bezit is van de client.

Op basis van het ingediende verzoek van de client kunnen de administratieve boetes worden vernietigd (zelfs van voorgaande jaren). Ook in dit geval kan na het versturen van het contactformulier een brief aan de client worden gestuurd voor nadere toelichting die geretourneerd dient te worden aan ( RDW, afd. APR, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam).