Onze werkwijze

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

BIj Grip op de Knip proberen we je te begeleiden bij het oplossen van uw geldzorgen. Hier leggen we in het kort uit hoe we je kunnen helpen. Dit is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Welke dat zijn bepaal je samen met degene die je gaat begeleiden. Hoe we werken wordt hieronder in het kort uitgelegd.

Kennismaking

We starten met kennismaken met elkaar. Dat doet één van onze drie coördinatoren, Bernard Judels, Fred Heemskerk of Marga van Nieuw Amerongen. Soms gaat degene die je verder gaat begeleiden meteen mee; soms niet omdat bijvoorbeeld die begeleider een andere afspraak heeft. Tijdens deze eerste afspraak maken we persoonlijk kennis, nemen we globaal je persoonlijke situatie door en stellen samen vast wat precies jouw hulpvraag is. Ook vragen wij wat de oorzaak is van je geldzorg. Daarna nemen we door wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Soms is er een acuut probleem, bijvoorbeeld een crediteur die met een deurwaarder dreigt. Als dat het geval is dan nemen we tijdens de kennismaking contact op met die crediteur, niet om dit probleem meteen op te lossen maar tijd te vragen voor een oplossing. Meestal lukt dat.

Ten slotte leggen we in een contract en een verslag vast wat is besproken zodat we van elkaar weten wat we aan elkaar hebben.

Begeleiding

Hierna neemt onze begeleider het stokje over. Hieronder staan de stappen die, afhankelijk van je situatie, doorlopen (kunnen) worden:

Ordenen Administratie

Gestart wordt om de papieren die je hebt te ordenen en te helpen hoe je dit zelf kunt bijhouden. Hierdoor ontstaat er zicht wat er allemaal aan rekeningen is.

Overzicht inkomsten en uitgaven en achterstanden

Op basis van de administratie en de bankrekening wordt er een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven en de achterstanden. Hierdoor krijg je inzicht hoe het er financieel voor staat.

Aanpak oplossen geldzorgen

Nu er inzicht is hoe je er financieel voor staat kunnen stappen worden gezet om dit op te lossen door:

  • Inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen en de uitgaven te beperken,
  • Te kijken of het inkomen kan worden verhoogd, niet alleen door meer werken maar ook door te kijken of er nog toeslagen zijn die nog kunnen worden aangevraagd,
  • In overleg te treden met crediteuren over een mogelijke betalingsregeling (als er achterstanden zijn).

Je begeleider heeft zicht op welke mogelijkheden er hiervoor zijn en probeert samen met jou tot een oplossing te komen voor je geldzorgen. Jij bepaalt uiteindelijk de stappen.

Uitvoering

Doordat er nu inzicht is hoeveel je per maand kan uitgeven en er (indien van toepassing) betalingsregelingen zijn getroffen is het tijd dat in de praktijk te brengen. Samen met je begeleider bekijk je hoe dat gaat, waar het lukt, waar het niet lukt, wat de oorzaak daarvan is en hoe dat voorkomen kan worden. Het blijft een periode van vallen en opstaan, van meevallers maar ook tegenslagen. Je begeleider begrijpt dit en zal je helpen om die op te lossen en samen bepaal je hoe je die in de toekomst kunt voorkomen.

Afronding

Ten slotte zijn de geldzorgen opgelost. Er zijn geen achterstanden meer en je weet ondertussen hoe je je financiële huidhouding moet organiseren. Met je begeleider maak je afspraken over de verdere begeleiding. Wil je dat hij/zij nog een tijdje beschikbaar voor je is bijvoorbeeld.

Bijzondere situaties

Bovenstaande stappen vormen de basis van onze begeleiding. Natuurlijk kunnen er bijzondere situaties zijn (begeleiding tijdens de Schuldhulpbemiddeling of WSNP bijvoorbeeld) die een andere aanpak vragen. Tijdens het kennismakingsgesprek of begeleiding zal dat duidelijk worden en zal de aanpak als dat nodig is in overleg met je worden aangepast. Ook kunnen er andere problemen spelen die extra hulp vragen. In dat geval helpen we je om die extra hulp te vinden en begeleiden we je ook daar naar toe.

Tips

Hier nog een paar tips die je kunnen helpen:

  • Probeer rust te vinden. Geldzorgen kunnen je enorm bezighouden en in combinatie met de tijdsdruk die er meestal mee samenhangt ervoor zorgen dat die permanent door je gedachten gaan en je niet loslaten. Probeer toch die zorgen af en toe (al is het maar even) van je af te zetten,
  • Zoals gezegd gaat het oplossen van geldzorgen gepaard met tegenvallers, dat hoort er bij. Bespreek ze met je begeleider. Door er samen over te praten vind je meestal een oplossing voor die tegenvallers en kun je ze de volgende keer voorkomen of weet je er in ieder geval mee om te gaan.