Intake en kennismaking VHL

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder staan de stappen die we zetten bij een nieuwe hulpvrager tot en met de overdracht naar een Maatje:

Aanmelding

Een hulpvrager meldt zich aan (of wordt aangemeld) via telefoon, mail etcetera. In het telefoongesprek dat we met de hulpvrager voeren (of als we hem terugbellen),
proberen we de volgende punten te bespreken:

 • Kennismaken, uitleg geven wie we zijn
 • Verhaal van hulpvrager aanhoren en proberen te achterhalen wat de hulpvraag is
 • Noteren van adresgegevens (NAW etcetera)
 • Afspraak maken voor kennismaking

Op grond van het gesprek bepalen we wie het beste bij deze hulpvraag past. Lijkt het verhaal weinig gecompliceerd, dan zoeken we direct een Maatje en vragen we of dit Maatje mee kan op het kennismakingsgesprek. Lijkt de zaak gecompliceerd, dan gaat de coördinator eerst alleen naar de klant. In de e-mail, waarin we de afspraak bevestigen, leggen we kort de aanpak uit, evenals datum, tijdstip en locatie van het kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek komen de volgende punten aan de orde:

Kennismaken

De hulpvrager vertelt zijn achtergrond, net als de coördinator. Bedoeling is over en weer vertrouwen te wekken en een relatie op te bouwen.

Achtergrond hulpvraag

De hulpvrager vertelt de aanleiding voor zijn hulpvraag. We vragen om verduidelijking en toelichting en proberen de omvang van de financiële problemen vast te stellen.

Voorgestelde Hulpverlening

Op basis van de vorige stap bepalen we samen met de hulpvrager welke specifieke hulp hij nodig heeft. We leggen uit wat de hulp inhoudt (de hulpvrager heeft misschien een heel ander idee van budgetbegeleiding dan wat het daadwerkelijk inhoudt), Ook leggen we de stappen uit die in het algemeen in de begeleiding worden gezet.

 • Rust/stabilisatie
 • Administratie op orde
 • Inzicht inkomen, uitgaven en achterstanden
 • Plan voor oplossen financiële zorgen
 • Begeleiding tijdens uitvoering plan
 • Nazorg

Verzamelen basisgegevens

Ten slotte verzamelen we een aantal basisgegevens in het aanmeldingsformulieren controleren we de volgende punten:

 • Bespreken dat er inzicht wordt gevraagd in de hele financiële administratie, dat wil zeggen dat wij inzicht dienen te krijgen
  in nota’s en bankrekeningen van beide partners (indien van toepassing)
 • Check op aanwezigheid computer
 • Check op beschikbaarheid DIGID
 • In geval van externe verwijzing afstemmen wat wel en niet wordt gedeeld met die instanties
 • Bespreken dat in geval van ontevredenheid over de dienstverlening de hulpvrager contact met de coördinator kan opnemen
 • Benoemen welke hulpverlening de hulpvrager verwacht (budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, op orde brengen van administratie, etcetera)
 • Doel benoemen: zelfredzaamheid en geen vrijblijvende ondersteuning
 • Aangeven dat somsschuldhulpbemiddelingdoor gemeente de snelste weg is om de geldzorgen weg te nemen (zeker bij grote achterstanden).
 • Rolverdeling
 • Uitwisselen contactgegevens zodat hulpvrager ons kan bereiken
 • Tijdstippen begeleiding (overdag, ‘s avonds, weekend)
 • Toelichtencontract

Verslag

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, waarin het gesprek en de gemaakte afspraken worden samengevat. Dit leggen we vast in hetHulpvragersysteem (HVS)

Overdracht naar begeleider

Kan het Maatje dat de begeleiding van de hulpvrager op zich neemt niet bij de kennismaking aanwezig zijn, dan neemt de coördinator contact op met het Maatje voor mondelinge overdracht.

Tot slot

Bovenstaande aanpak is een momentopname. Op basis van ervaring passen we bijvoorbeeld de punten aan waarop we moeten controleren.