Informatie voor externe organisatie

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

We streven als Grip op de Knip ernaar de (ontwrichtende) effecten van geldzorgen te voorkomen. Ons eerste doel daarom is mensen met geldzorgen te begeleiden en deze zorgen weg te nemen.

Feiten.jpg

Dat heeft als bijkomend effect voor:

 • crediteuren - onze hulp is gericht op betaling van alle vorderingen
 • werkgevers - geen uitval als gevolg van persoonlijke problemen
 • de sociale omgeving - gezinnen blijven meedoen aan de samenleving

In deze factsheet sommen we een aantal feiten op over geld en geldzorgen.

Aanpak

In onze aanpak staat voorop in een zo vroeg mogelijk stadium begeleiding bieden aan gezinnen, liefst als er nog geen (grote) achterstanden zijn. De praktijk is echter anders en we worden regelmatig pas ingeschakeld als het water aan de lippen staat.

De stappen: Organiseren en daarna gedrag beïnvloeden

De eerste stap is gericht op het onder controle krijgen van de financiële huishouding. In het algemeen constateren we dat er eerder sprake is van een organisatorisch dan een gedragsprobleem. Gezinnen ontbreekt het aan inzicht in hun financiële huishouding, waardoor geldzorgen ontstaan. De praktijk is hard: meestal start, zoals eerder geschreven, de begeleiding pas als de geldzorgen onoverkomelijk zijn. Incassobrieven, laatste aanmaningen of deurwaardersbrieven zijn eerder wel dan niet aan de orde. Dit vertaalt zich in de duur van de begeleiding: in geval van vroegtijdige signalering kost het ons enkele maanden om de financiële huishouding te organiseren. Zijn de problemen omvangrijker, dan kan het zo één tot twee (zelfs drie) jaar duren om de financiële huishouding op orde te krijgen.

Aanpak

StappenplanSHV2.jpeg

Onze begeleiding bestaat uit de volgende stappen:

 • Rust creëren
 • Op orde krijgen van de administratie
 • Opstellen van Budgetplan, Schuldenonverzicht en Financieel plan
 • Begeleiden van het gezin om te wennen en te adviseren
 • Nazorg

Een vertaling van deze stappen hebben we op deze pagina beschreven. Kern van de aanpak is dat we zo snel mogelijk proberen een moment te bepalen waarop geen nieuwe achterstanden meer mogen ontstaan. Meestal kan dat pas, als er inzicht in de financiële huishouding is, hoewel we natuurlijk vanaf de start van de begeleiding benadrukken dat meer achterstand zoveel als mogelijk voorkomen dient te worden. Het op orde krijgen van de administratie en organiseren van de financiële huishouding kost echter tijd. In dat geval rekenen we op de medewerking van degenen die vorderingen bij het gezin hebben uitstaan. Uiteindelijk ontstaat er zo inzicht en organisatie rondom de financiële huishouding.

Als die er is, start de budgetbegeleiding: wekelijks, later maandelijks wordt nagegaan of inkomsten en uitgaven in balans zijn. Is dat niet het geval, dan wordt nagegaan wat de oorzaak daarvan is en hoe dit voorkomen kan worden. Soms komt dit door overbesteding, soms komt dit door onvoldoende inkomen. Op die twee aspecten wordt het gezin begeleid om zo te wennen aan een stabiele financiële huishouding. Is dat uiteindelijk bereikt, dan stopt de begeleiding. Indien nodig wordt nog nazorg gegeven, als de cliënt dit wil. Kortom. Onze aanpak is gericht op:

 • het in balans brengen van inkomsten en uitgaven
 • verhogen van het (gezins)inkomen indien nodig
 • oplossen van achterstanden via verantwoorde betalingsregelingen
 • werken naar financiële zelfredzaamheid

Wat kun je zelf doen

Is er een financiële relatie

Als er een financiële relatie is, dan is het signaleren natuurlijk eenvoudig. Er is achterstand, op aanmaningen wordt niet gereageerd, betalingsregelingen worden niet nagekomen of als je werkgever bent, wordt er beslag op het loon van de medewerker gelegd. Het vergt natuurlijk fingerspitzengefühl om te achterhalen of de achterstand het gevolg is van een slechte betalingsmoraal of dat de wanbetaling wordt veroorzaakt door geldzorgen. Een telefoontje of gesprek kan dat duidelijk maken. Is de conclusie dat er sprake is van geldzorgen, dan kun je Grip op de Knip als dienst aanbieden. Wij nemen dan contact op met het gezin (als dat daarvoor in het gesprek natuurlijk toestemming heeft gegeven) en zullen onze begeleiding aanbieden.


Is er een sociale relatie

Heb je het idee dat iemand in je omgeving geldzorgen heeft, dan is het bespreekbaar maken daarvan natuurlijk moeilijk. Geldzorgen zijn omgeven met begrippen als trots, schaamte en falen. Het gesprek aangaan vergt, en dat is natuurlijk afhankelijk van de vertrouwensband, moeite en creativiteit. Wat kan helpen is de eigen financiële situatie als voorbeeld te nemen om het gesprek op gang te krijgen. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit betrokkenheid. Als dat lukt en er blijken geldzorgen te zijn, dan kun je Grip op de Knip als dienst aanbieden en voorstellen dat wij contact opnemen met degene die geldzorgen heeft. Wij nemen dan op basis van jouw signaal contact op met degene die geldzorgen heeft.


Kijk gerust rond op deze wiki. Hij is voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. De gegevens hiervoor staan op deze pagina.