Belangrijke veranderingen

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina staat nieuws en staan veranderingen in bestaande regelingen.
Deze zijn ook verwerkt in de betreffende pagina's van de Kennisbank, maar het is handig om ook een overzicht te hebben van alles wat bijvoorbeeld met de jaarwisseling verandert.

Veranderingen per 01-01-2021

Per 1 januari 2021 is er weer veel veranderd op het gebied van wet- en regelgeving. Op deze website van de rijksoverheid vind je per onderwerp de wijzigingen uitgebreid weergegeven. Deze informatie is ook als nieuwsbrief aan de maatjes van SHM Zoetermeer verstuurd.

Onderwerpen:

  • Inkomen, uitkeringen, toeslagen en alimentatie
  • Huur
  • ZZP
  • Schulden en hulpverlening bij schulden

Inkomen, uitkeringen, toeslagen en alimentatie
• De bedragen van het minimumloon gaan omhoog. Bekijk de minimumlonen.
• Per 1 januari 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen gewijzigd. Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW.
• De Wajong wordt vereenvoudigd. Wajongers die meer gaan werken, krijgen een hoger inkomen en ze hoeven minder snel bang te zijn hun uitkering te verliezen. Lees hier meer over de wijzigingen.
• De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt met € 113,- per jaar verminderd. Lees hier verder.
• Voor de fiscalisten onder ons: het basistarief inkomstenbelasting gaat van 37,35 % naar 37,1%.
• De AOW leeftijd gaat in 2021 niet verder omhoog. Dat betekent dat de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden blijft.
• De inkomensgrens van de AOW aanvrager is € 31.138 voor een alleenstaande of samen € 39.979 in geval van een toeslagpartner. Het eigen vermogen van een AOW aanvrager is max. € 118.479 als alleenstaande of met toeslagpartner samen € 149.819.
• De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. In de kinderopvangtoeslagtabel 2021 kun je de wijzigingen zien. Je kunt natuurlijk ook een proefberekening maken via de website van de belastingdienst.
• De alimentatie wordt voor 2021 geïndexeerd op 3%. Voor meer informatie je ook terecht op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).
• Vanaf 2021 vermindert de belastingaftrek van betaalde partneralimentatie verder. De aftrekbaarheid van de partneralimentatie wordt verlaagd naar 43%. Zie verder deze site.


Huur
• De 'huurtoeslaggrens' is van € 737,14 gestegen tot € 752,33. Als de huurprijs hoger is dan deze grens is er in principe geen recht op huurtoeslag. Maar huishoudens die al recht hadden op toeslag, behouden dat recht als de huurprijs door een huurverhoging boven deze grens raakt.

ZZP

• Het kabinet verlengt een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers om de Coronacrisis door te komen en komt aanvullende regelingen voor toeslagen in de privé sfeer. Nadere bijzonderheden volgen.


Schulden en hulpverlening bij schulden
• De gemeenten kunnen mensen die door schulden in de problemen dreigen te lopen, eerder helpen. Bepaalde instanties mogen vanaf 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen. Door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is dit mogelijk gemaakt. Lees hier meer over deze wijziging. Zoetermeer is al eerder begonnen met deze aanpak bekend onder de naam EMMA. De gemeente zal deze aanpak in de loop van 2021 een nieuwe impuls gaan geven. Bijzonderheden volgen.
• Mensen met problematische schulden krijgen van de gemeente betere hulp en ondersteuning. Deze mensen kunnen onder bewind worden gesteld. Wanneer deze mensen de vergoeding van de bewindvoerder niet kunnen betalen, zal de gemeente de kosten vergoeden vanuit de bijzondere bijstand. De gemeenten krijgen hierbij een adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind. Voor de Zoetermeerse situatie zal er niet zoveel veranderen. Zoetermeer helpt mensen al actief, kosten voor bewind worden al vergoed en bewindvoering is bij schuldsanering al snel aan de orde. Het adviesrecht zal nog wel gestalte moeten krijgen: rechters in onze regio willen nog wel eens anders reageren op verzoeken over schuldsanering dan verwacht.
• De beslagvrije voet wordt vereenvoudigd en de berekening hiervan wordt hierdoor betrouwbaarder. Lees hier meer over deze wet. De nadruk ligt vooral op het transparanter maken van het systeem. Bijzonderheden over de uitvoering van het systeem in de gemeente Zoetermeer volgen.
• De zorgverzekeraar kan bij schulden beslag laten leggen op je zorgtoeslag. Vanaf 1 januari 2021 is de beslagvrije voet ook van toepassing op de zorgtoeslag (voorheen moest je bij de rechter de beslagvrije voet van toepassing laten verklaren).
• Supermarktpasjes: de hoogte van de Jumbopas is verlaagd naar 15 euro; er kunnen wèl meerdere bonnen tegelijk worden verstrekt. Pasjes kun je bij je coördinator aanvragen.
• SUNZ lening/schenking: aanvragen moeten ALTIJD via je coördinator worden gedaan.
• Voedselbank: Bij de aanvragen voor mensen in de schuldsanering verlangt de registratie een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven. Ook wil de registratie in deze gevallen een bewijs dat de hulpvrager daadwerkelijk aflost op het afgesproken bedrag dat de hulpverlener op deze schuldsanering toeziet. Nieuw is de korte aanvraag waarbij een voedselpakket zonder specificatie van kosten voor een periode van 2 maanden wordt verleend. NB: bij de aanvragen moet met de coördinator worden overlegd.