Aanvraag Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Welke VOG-verklaring heeft een kandidaat hulpverlener nu precies nodig? Let op de volgende drie punten:

Papieren procedure

Kies het juiste screeningsprofiel

Van nieuwe Hulpverleners Is een VOG nodig met de volgende algemene screeningsprofielen:

  • 12 – Omgaan met gevoelige/vertrouwelijke informatie
  • 43 – Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving

Afgiftedatum

De VOG mag niet langer dan zes maanden geleden afgegeven zijn.

Vermeld de SchuldHulpMaatje-locatie

De VOG moet worden aangevraagd ten behoeve van de SchuldHulpMaatje-locatie. Het maatje moet daar dus de juridische naam van jullie locatie invullen. Een VOG die voor een andere organisatie is aangevraagd, is dus niet bruikbaar, zelfs niet als het profiel klopt en de afgiftedatum recent is.

Digitale procedure (zie Gratis Vog)

VOGGratisvinkje.jpg

In geval van een elektronische aanvraag leidt deze website je door de aanvraag. In dat geval zijn er de volgende aandachtspunten:

  1. Op de eerste pagina staat een vink voor aanvraag van een gratis VOG. Vergeet die niet en wijs de kandidaat hulpverlener erop dat hij niet hoeft te betalen voor de VOG (en dat ook niet moet doen 😀)
  2. De screeninsgprofielen zijn in dit geval 12, 43 en daarnaast 85 (kies eerst algemeen screeningsprofiel en daarna de rubrieken 1, 4 en de verplichte 8 om in de volgende stap deze keuzes te krijgen).