Wet Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling (WGS)

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening verplicht de gemeenten om gezinnen met Problematische Schulden onder Voorwaarden te helpen. De wet regelt daarnaast de manier waarop de wet dient te worden uitgevoerd en voorkomt dat commerciële organisaties zich ook mogen begeven op het terrein van Schuldhulpbemiddeling. Verder kunnen bewindvoerders in geval van Onder Bewindstelling zelf ook een schuldsaneringstraject starten.