Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) t/m 1/1/2021

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Per 1 januari 2021 is een nieuwe rekenwijze van kracht geworden voor de beslagvrije voet. Informatie over de berekeningswijze per 1 januari 2021 is hier te vinden

Inleiding

Het vrij te laten bedrag is dat gedeelte van het inkomen dat schuldenaren krijgen om hun vaste lasten, huishoudelijke uitgaven mee te betalen als ze zijn toegelaten tot de Gemeentelijke Schuldhulpverlening of de rechter toelating tot de WSNP heeft uitgesproken (let op: er is dus een regeling bereikt of afgedwongen door een rechterlijke uitspraak met de schuldeisers over het gedeeltelijke terugbetalen van de achterstand in WGS/WSNP trajecten).

Het VTLB lijkt qua techniek veel op de beslagvrije voet echter verschilt op de volgende punten:

  • VTLB wordt gebruikt in de schuldbemiddeling/-sanering, beslagvrije voet wordt gebruikt namens crediteuren door deurwaarders,
  • VTLB kent meer correctiefactoren dan beslagvrije voet en is daardoor gunstiger (er blijft meer geld over om van te leven).

De regels van het VTLB worden vastgesteld door de Recofa en beheerd door het bureau WSNP. Op deze laatste site is de richtlijn (met uitleg over de regels voor het bepalen van het VTLB, het zgn. VTLB rapport) te downloaden evenals een calculator(windows only). Met deze laatste kun je zelf het VTLB berekenen.

Uitleg

In Nederland is afgesproken dat iedere burger recht heeft op een minimaal inkomen. Deze is bepaald op 90% van de norm van de participatiewet. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de samenlevingsvorm, leeftijd etc. Voor meer informatie en details klik hier. Als iemand zich aanmeldt bij Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling zal al vrij snel het vrij te laten bedrag worden bepaald. Het verschil tussen VTLB en Inkomen is de afloscapaciteit en bepaalt, i.c.m. de hoogte van de achterstanden/schuld de periode wat betreft het inlopen of aflossen ervan (en is dat minder dan ~36 maanden) dan komt de client in het algemeen niet in aanmerking voor de WGS.

Basis voor de berekening is de Beslagvrije Voet. Hier bovenop worden nog een aantal nominale correctie (bijtellingen) uitgevoerd zoals :

  • Reservering onvoorziene uitgaven,
  • Reiskosten of kosten van gebruik van auto voor Woning Werk,
  • Extra kosten voor kinderen (Studie bijvoorbeeld),
  • Medisch noodzakelijke kosten en nog vele andere nominale correcties.

Voor de volledige lijst kun je hier klikken.

Berekeningswijze

De berekeningswijze van het vrij te laten bedrag is technisch van aard. Vandaar dat er op de website van Bureau WSNP een calculator kan worden gedownload (klik hier) om deze te berekenen (alleen windows). Onderstaand voorbeeld probeert de berekeningswijze (zonder in te gaan op alle details) duidelijk te maken:

Vrijtelatenbedrag.jpeg

In dit geval kan de schuldenaar dus per maand 90% van de participatiewet (plus aanvullende toeslagen+nominale correcties) besteden om van te leven en vaste lasten te betalen. Alles wat de schuldenaar meer verdient wordt gereserveerd in de boedel en kan worden gebruikt om de achterstand/schuld (plus incassokosten) te betalen. Een deel van het vakantiegeld kan worden aangewend om van te leven, het restant gaat ook naar de boedel.

Let op 1: De meeste toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag etc zijn geen inkomen. Hetzelfde geldt voor studiefinanciering (met beperkingen wat betreft leeftijd) voor de kinderen en kinderbijslag. In dit voorbeeld wordt dit concreter gemaakt.


Let op 2:In de schuldhulpbemiddeling en WSNP wordt regelmatig de term Boedel gebruikt. Dit is het bedrag (het rode gedeelte in de tekening links) dat wordt gereserveerd om daarmee de schuldeisers te betalen voor (een deel van) hun nog openstaande vordering.

Herberekening

Ten minste elke zes maanden (of zoveel vaker als nodig is) wordt het VTLB opnieuw berekend en vastgesteld. Cliënten die in de WSNP/WGS zijn ook verplicht om iedere wijziging in hun financiële huishouding te melden aan bewindvoerder/schuldhulpbemiddeling wat ook kan leiden tot hernieuwde vaststelling van het VTLB.

Bijzonderheden/Tips en Tricks

Eigen Huis

Een eigen huis (ook al zit hier een hypotheek op) kan ook in de boedel worden betrokken als er (over)waarde in zit. Meestal wordt hiervan geen (gezien de woningmarkt) gebruik van gemaakt. Zeker in tijden toen de woningmarkt slecht was zou dit leiden tot een hogere schuld waardoor de bank na afronding van het schuldhulpbemiddelingstraject uiteindelijk minder krijgt. Nu in veel huizen overwaarde zit is de kan groter dat schuldeisers (en niet aleen de hypotheekverstrekker) dit kapitaal willen gebruiken. In dat geval zal een minnelijke regeling misschien niet lukken en hangt het van de argumenten af die worden ingebracht bij de rechter in geval van een dwangakkoord.


Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat bij de betaling van het hypotheekbedrag meestal ook een deel van het bedrag bestemd is voor aflossing van de hypotheeklening. Dit wordt gezien als kapitaalopbouw voor de schuldenaar en kan daarom niet (altijd) worden meegnomen in de bepaling van de woonlasten binnen het vrij te laten bedrag.