Tips Schuldhulpbemiddeling/WSNP

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder aandachtspunten die kunnen helpen bij de Schuldhulpbemiddeling WSNP:

DUO

Clienten met een achterstand op hun studieliening bij DUO kunnen de achterstand inbrengen in de Schuldregeling van de WGS of WSNP. Echter het saldo van de lening op het moment dat de schuldregeling ingaat dient nog wel betaald te worden. Kwijtschelding hiervan is niet aan de orde. Wel wordt de incasso van de studielening stopgezet tot de schuldregeling/sanering wordt gestopt waarna de incasso wordt hervat.

Betalingsregeling[bewerken | | brontekst bewerken]

Nieuw vanaf 1 december 2022:

Mensen met betalingsachterstanden bij DUO, CJIB en CAK kunnen vanaf 1 december 2022 met deze instanties één betalingsregeling afsluiten. De aflossing van die betalingsachterstanden kunnen zij zo in één keer regelen. Het CJIB voert als Rijksincasso-organisatie deze Betalingsregeling Rijk uit. Vanaf volgend jaar wordt de Betalingsregeling Rijk met meer overheidsinstanties stapsgewijs uitgebreid.

WSNP en boedel uit de schuldregeling

Nadat een client zich heeft aangemeld dient na 3 maanden gestart worden met de schuldregeling. Dat wil zeggen dat op dat moment het inkomen van de client zakt naar het Vrij te Laten Bedrag en dat alles wat er meer wordt verdiend wordt gestort in de boedel. Op dat moment is er nog geen minnelijke regeling en dit kan nog lang op zich laten wachten (bijvoorbeeld 9 maanden). Uiteindelijk wordt er geen overeenstemming bereikt met de crediteuren en wordt aan de rechter een dwangakkoord voorgelegd. Wordt dit ook afgewezen dan resteert alleen nog een aanvraag tot toelating tot de WSNP. Wordt de client toegelaten dan zal de bewindvoerder direct het opgebouwde bedrag in de boedel confisceren en in de WSNP boedel storten. Effect is dus dat de client in dit geval een saneringsperiode heeft van 9 maanden plus de duur van de WSNP sanering. Reden te meer om flink verzet te plegen tijdens de dwangakkoord zitting. Zie onderstaand plaatje wat er gebeurt...

WGS en WSNP boedel

Dat als eerste. Echter de ervaring leert dat als er gedurende de 9 maanden als de cliënt in de schuldregeling een onttrekking aan de boedel (in overleg met de schuldhulpverlener van de Gemeente) heeft gedaan i.v.m. een grote uitgave (lesgeld, aanschaf van een wasmachine bijvoorbeeld) de bewindvoerder moeilijk kan doen over deze boedelonttrekking. Er zijn bewindvoerders die menen dat de client deze onttrekking dan dient terug te betalen. In dat geval is het advies om aan richting bewindvoerder aan te geven het hier niet mee eens te zijn en hem te vragen dit in het verslag op te nemen en de rechter Commissaris vragen om een beslissing te nemen. In dat kader kan als argument worden meegegeven dat de cliënt als hij de onttrekking moet terugbetalen onder het sociaal minimum zakt.

Hypotheek en VVE

Eigen huisbezitter kunnen te maken hebben met achterstanden op hun Hypotheekbetaling en in geval van een appartement de betaling aan de Vereniging van Eigenaren (VVE). Beiden zijn bevoorrechte schuldeisers m.a.w. ze kunnen het huis verkopen om daarmee de achterstand en hypotheek af te lossen. Daarom is de algemene stelregel dat er op het gebied van hypotheek en VVE geen achterstand mag zijn voordat er een beroep wordt gedaan op de gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling.

Ten aanzien van de hypotheek geldt daarbij als complicerende factor dat bij de meeste hypotheken een deel van het bedrag dat in de betaling van hypotheeklasten bedoeld is om de hypotheekschuld af te lossen. Dat kan worden gezien als kapitaalopbouw en daarmee als een benadeling van de crediteuren immers door de aflossing neemt de hypotheekschuld t.o.v. de onderliggende waarde (het huis) af. Dat maakt de uitkomst van een schuldsanering onzekerder. Op dit moment (2020) met een overspannen huismarkt lijkt de kans kleiner dat het tot een gedwongen verkoop van een huis kan komen om daarmee de schulden af te lossen maar de kans blijft bestaan (zeker in geval van een flinke overwaarde). Is er overwaarde dan is het daarom aan te raden eerst na te gaan of de overwaarde van het huis kan worden gebruikt om de achterstanden/schulden op te lossen (i.c.m. aanvullende maatregelen om herhaling te voorkomen) door een extra hypotheek af te sluiten dan gebruik te maken van de Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling.