Processtappen

Uit SchuldhulpHulp
Versie door DJB (overleg | bijdragen) op 31 mei 2021 om 20:24
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Binnen de hulpverlening zijn er middelen ontwikkeld om de slagingskans van die hulpverlening te verbeteren. Gebleken is dat het bemoederen of pamperen van een client niet leidt tot een duurzame oplossing van de problemen. Ben je te dwingend dan gaat de client eerst het gewenste gedrag vertonen om daarna terug te vallen in zijn oude gedrag zodra de begeleiding stopt.

Daarom zijn de volgende punten bedacht om te helpen in de begeleiding (o.b.v. de NVVK Richtlijn):

  1. Gedragsbeïnvloeding
  2. Duidelijk proces
  3. Eenduidige technische middelen

Gedragsbeïnvloeding (kort)

Kern van de hulp is het erkennen van de autonomie van de client i.c.m. je eigen weerbaarheid. De client bepaalt en de hulpverlener kan, dankzij zijn weerbaarheid grenzen proberen aan te brengen in dat gedrag.

Voorbeeld:

De hulpverlener vindt bepaald gedrag van de client onwenselijk. Hij kan aangeven dat het gedrag of de mening van de client hem onverstandig lijkt en vragen hoe de client hier over denkt. Door de juiste vragen te stellen ontstaat bij de client bewustwording waardoor die zijn gedrag verandert. De woorden je moet, je mag etc. zijn in dit geval uit den boze. Natuurlijk kan af en toe ook geschakeld worden naar een meer directieve aanpak als de client de grens echt overschrijdt (afspraak niet nakomen bijvoorbeeld) echter in de kern blijft het de bedoeling om de client zelf tot de conclusie laten komen dat hij zijn gedrag dient aan te passen.

Over gedragsbeïnvloeding zijn boeken en websites vol geschreven en zijn dagenlange cursussen te volgen. In ieder geval teveel om hier op te nemen. Om je op weg te helpen kun je deze eenvoudige lijst met vragen vinden die je kan helpen in de begeleiding.

Aandachtspunt: Mensen met zorgen worden daar dagelijks mee geconfronteerd en zijn daar ook dagelijks mee bezig. Soms gaat dit zo ver dat er buiten die zorgen eigenlijk geen wereld meer lijkt te zijn. Het gevolg is bijvoorbeeld afwijkend gedrag, neerslachtigheid, desillusies of apathie. Houdt hiermee rekening tijdens de begeleiding, veroordeel dat gedrag niet maar toon begrip en zorg voor perspectief naar een 'mooiere' toekomst.

Duidelijk Proces (kort)

Het proces van hulpverlening in het sociale domein kent drie stappen: Intake/kennismaking, Begeleiding en Afronding

Intake/Kennismaking

Doel van deze stap is kennismaken, bepalen wat de hulpvraag is en op basis daarvan (en in overleg met de client) bepalen welke hulp past bij deze vraag.

StappenplanSHV.jpeg

In het geval van schuldhulpverlening zijn er de volgende hulpsoorten:

  1. Administratie op orde brengen,
  2. Budgetbegeleiding/Budgetcoaching,
  3. Oplossen achterstand betalingen,
  4. Voorkoming schulden,
  5. Helpen bij crisis.

Op basis van het gesprek met de client wordt bepaald welke hulp(soort) nodig is en het doel besproken. In het geval van Grip is dit duurzame financiële zelfredzaamheid en wordt de hulp hierop afgestemd. Met de cliënt wordt ook besproken dat de hulp niet vrijblijvend is en worden er afspraken gemaakt over de inzet van de client (probleemeigenaar) en de rol van de hulpverlener (begeleiden en adviseren).

Het begeleiden van clienten

Doel van deze stap is de afspraken tijdens de intake verder in te vullen. De hulpverlener maakt kennis, inventariseert de situatie en gaat de klant helpen. Een standaardaanpak bestaat eigenlijk niet want iedere situatie vergt een andere aanpak. In de hulpverlening is het normaal om in de eerste fase van de begeleiding stil te staan bij de stappen die moeten worden gezet. Client en hulpverlener bespreken op basis van de situatie welke stappen gaan worden ondernomen, de rol van beiden bij de invulling van die stappen en hoeveel tijd hiervoor nodig is. Hierdoor ontstaat een stappenplan dat als leidraad gebruikt kan worden. Valkuil hierbij is dat het stappenplan geen spoorboekje voor de begeleiding is maar door met de client op daar regelmatig bij stil te staan is er een punt om na te gaan of het plan nog klopt of wijziging behoeft. Bijkomend voordeel voor de hulpverlener is dat hij hierdoor, als de begeleiding door het gedrag van de client bijvoorbeeld vertraagt, dit punt aan de orde kan stellen. Voor de client is het voordeel dat die inzicht krijgt welke stappen worden doorlopen en uitzicht krijgt op een datum waarop de problemen zijn opgelost. Nadeel is natuurlijk dat het opstellen van het stappenplan tijd kost van de hulpverlener. Een voorbeeld van een stappenplan staat hier.

Afronden van de begeleiding

Aan het eind van de begeleiding wordt er teruggekeken op de hulpverlening. Wat ging goed of wat is voor verbetering vatbaar. Client en Hulpverlener praten open, eerlijk en met respect over hun ervaringen. Ook worden er afspraken gemaakt over de vorm en duur van de nazorg.

Voorbeeld

Een voorbeeld hoe je hier in de praktijk gebruik van kunt maken is dit stappenplan .

Eenduidige technische middelen

Bij het oplossen van financiële problemen zijn er technische ontwikkeld die kunnen helpen om de financiële problemen op te lossen. Denk hierbij aan:

Ook zijn er mogelijkheden om gezinnen onder beheer te plaatsen:

Voor mensen die dit niet willen kan evt. ook nog een tussenstap of light manier worden gevonden met de Salaris- en Leefgeldrekening.