Hoge energieprijzen (2023)

Uit SchuldhulpHulp
(Doorverwezen vanaf Hoge energieprijzen (2022))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In 2021 zijn de prijzen van brandstoffen en energie enorm gestegen. Was de inkoopprijs van een kuub gas begin 2021 rond de € 0,17, in december piekte die rond de € 1,37 terwijl op 16 januari 2022 de inkoopprijs € 0,92 bedroeg. Voor andere brandstoffen geldt ongeveer hetzelfde. Als je ervan uitgaat dat ieder huishouden begin 2021 tussen de 5 en 10% van het inkomen (Nibud) kwijt was, dan hakt de stijging er behoorlijk in. 

Opbouw rekening voor energie

De energierekening die je betaalt bestaat uit de volgende onderdelen (Stadsverwarming is even buiten beschouwing gelaten voor de eenvoud):

  • Kosten voor het gebruik van het netwerk en de infra zoals transport, kosten aansluiting, meter etc. (vast bedrag),
  • Kosten voor het gebruik van de energiedrager, de hoeveelheid energie die je verbruikt (flexibel),
  • Daarnaast betaal je belasting over je verbruik (de energiebelasting) en
  • Krijg je een vast bedrag aan korting op die energiebelasting.

Schematisch en vereenvoudigd ziet het er als volgt uit (voor zowel gas als electra):

Soort kosten Item Bedrag/maand Totale kosten/Maand
Vast
Vaste leveringskosten € 5


Netbeheerkosten € 23


Subtotaal vaste kosten


€ 28
Belasting (vast) Vermindering energiebelasting


- € 34

Flexibel
Verbruik € 82


Belasting verbruik (~ 20%) € 16


Subotaal Flexibel


€ 98

Totaal€ 92

Maatregelen hoge energieprijzen en compensatie

Per 1/1/2022 heeft de overheid ter compensatie van de hoge prijzen de "energiebelasting" verlaagd:

  • Op het flexibel verbruik door verlaging van de energiebelasting op electra van € 0,114 naar € 0,045 (flexibel)
  • Op de vaste lasten door een verhoging van de "vermindering energiebelasting" met € 265,-- (vast)

Verder is de energiebelasting op het verbruik van gas (flexibel) met € 0,02 verhoogd. 

Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 1170 m3 gas en ruim 2.384 kWh elektriciteit betekent dit (alleen in 2022) een daling van de energiebelastingen van totaal ca. € 415 op jaarbasis. Deze besparing wordt automatisch geregeld bij je jaarafrekening voor energie. Duurt dit te lang, dan kun je het maandbedrag verlagen. Kijk dan eerst goed of je verbruik hoog genoeg is voor die besparing! Verder is het voornemen om de BTW op energie in de tweede helft van 2022 van 21% naar 9% te verlagen (dus per 1 juli). Zie deze pagina voor meer info. 

Aanvullende maatregelen voor (bijna) minimuminkomens

Daarnaast is extra geld vrijgemaakt voor gezinnen met een (bijna) minimuminkomen. Voor 2022 is een Energietoeslag beschikbaar van € 1.300,-. 

Verder is 150 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente.

Effecten voor specifieke groepen

Op voorhand kan gesteld worden dat iedere Nederlander last heeft van de gestegen prijzen. Mensen met een hoger inkomen kunnen de energieprijsverhoging lijden. Het gaat juist om de groepen met geldzorgen. Verder zijn mensen met een langdurig energiecontract  dat niet op korte termijn afloopt voorlopig beschermd tegen prijsverhogingen mits hun energieleverancier niet failliet gaat. 

De genomen maatregelen lossen ten dele de effecten van de prijsverhoging op. Minder energie gebruiken of op andere uitgaven besparen is de enige mogelijkheid. Daar valt verder weinig aan te doen.

Mensen met schulden en betalingsregelingen

Hier is wellicht ruimte door opnieuw het budgetplan op te stellen en te heronderhandelen met crediteuren over aanpassing van de betalingsregeling.

Mensen in de schuldsanering / waar (loon)beslag op van toepassing is

Specifiek voor deze groep zijn er geen (aanvullende) maatregelen. Deze mensen leven in feite op bijstandsniveau en als zij niet vallen onder de voorwaarden voor de regeling voor minimum inkomens komen zij nog moeilijker rond. Op die regeling zou evt. toch een beroep kunnen worden gedaan omdat de aantoonbaar hogere woonlasten waarschijnlijk niet waren voorzien bij het bepalen van het Vrij te laten Bedrag (schuldsanering) of de Beslagvrije Voet (loonbeslag). Dit zal met respectievelijk Gemeente of Deurwaarder dienen te worden besproken (en evt. hogerop bij de Rechter Commissaris).

Zie ook deze pagina van Bureau WSNP.

Lokale invulling en uitvoering

Zoetermeer

Voor 2022 heeft de gemeente Zoetermeer de mogelijkheid tot aanvragen van een toeslag gesloten, dus geen aanvraag met terugwerkende kracht.
De eerstvolgende mogelijkheid voor energietoeslag is over het jaar 2023. De energietoeslag voor 2023 zal worden geregeld in de Wet Energietoeslag 2023, die medio juni 2023 in werking zal gaan. Zoetermeerders die in aanmerking komen voor de energietoeslag zullen het geld in de tweede helft van 2023 krijgen. Vooraf is in maart al € 500 aan de huishoudens verstrek die vorig jaar de toeslag al automatisch hebben ontvangen. Verder geldt in 2023 het prijsplafond en is er het Noodfonds energie. N.B.: Aanvragen voor het Noodfonds zijn mogelijk tot 5 mei om 12u (was 30 april; is verlengd met 1 week); doe de check! Zie verder voor actuele informatie de website van de gemeente.

Katwijk

Ook in Katwijk is de landelijke energietoeslag 2022 (€ 800,- + € 500,- = € 1.300,-) beschikbaar. De inkomensgrens is verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm.  Voor 2023 geldt dezelfde regeling. Voor meer informatie kijk op deze deze pagina.